8
domuz yağı üzerinde gliçlli bir antioksidatif etki göstermektedir (50,68). “Ak kekik , Peynir kekiği, Güvey otu” adları ile bilinen Origa11ıım 011ites
L.(Labiatae ) bitkisi kekik olarak kullanılmaktadır. Midevi, sedatif, antimikrobiyal, anti septik , antihelmintik,kardiovasküler stimulan, uçucu yağı ise dahilen kolagog ve haricen antisepük özelliklerinden dolayı geniş bir kullanım alanına sahiptir.Bazı yörelerde kann ve dişeti nevraljilerini gidemıede inflizyonundan yararlanılır (27,99).
Origa1111111 onites L.’in ve O.miııııtiflorıım O.Schwarz et P.H.Davis’in uçucu yağlarının farmakolojik etkisi araştırılmış, yapılan deneylerde sıçanların barsaklarındaki kasılmayı önlediği ve analjezik aktivite gösterdiği belirlenmiştir (13,27,99). O. 011ites L.’nin infüzyonu halk arasında nezle ve soğuk algınlığında kullanılmaktadır (80). O. minııtiflorıım O.Schwarz et P.H.Davis (Dağ çayı, Dağ kekiği, Toğka kekiği)) gastrit tedavisinde kullanılmakta olup analjezik akıiviıeye de sahiptir. Anıalya’da çiçekli dallarından ferahlatıcı çay olarak yararlanılır. Özellikle Fas’ıa bulunan O. compactıım Bentham (Ziihtar) kobay barsağının büzü lmesi üzerine spazmolitik etkili bir drogdur ve yapısındaki tinıol ve karvakrol antagoni stik etki göstemıektedir (6,10,27,101).
O. vıılgare L. (Yabani mercanköşk, İstanbul kekiği, Güveyoıu , keklik otu, Fudeng, Güven çiçeği) ve O. majorana L. (Syn: 0.dııbiıım Boiss.) (Macuran otu, Mercanköşk, Kı bns kekiği) antioksidatif özellik göstermekle birlikte bazı gram (-) ve gram(+) bakterilere karşı antibiyotik aktiviteyeye de sahiptir (49,95,107). Aynca her iki bitki de stonıaşik, karnıinatif, tonik enıanagog özellikleri yanında salanı, sosis, pizza ve domates ile pişirilen yiyeceklerde tat verici olarak kullanılmaktadır (30,75,78). Özellikle Alanya’da O.majora11a L.’in toprak üstü kısımları toplanarak çay o larak içilir. Aynı şekilde çay şeklinde kullanılan ve “Tahtacı otu”, “Bayır çayı”, “Güvey otu”, Yabani Orman şimşiri gibi çeşitli adlarla bilinen O.sipyleıım L.’un infüzyonu halsizlik ve zafiyete karşı etkilidir. lzmir’de cerahatli hayvan yaralarının tedavisinde kullanılmaktadır (8- 10,84,85,99).
O . ıııajora11a L.’in ıopraküstü kısımlarından elde edilen uçucu yağdan ve O. vıılgare Linn. bitkisinden parfümeri ve kozmetikte yararlanılır. O . vıılgare Linn. antiseptik ve haşarat kaçırıcı özelliğinden dolayı kuru incirlerin muhafazasını20. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sığır eti raf ömrü üzerine karanfil uçucu yağı ve nisinin etkisinin araştırılması - Sayfa 57
40 membranının fosfolipit çift katmanına saldırmak şeklinde çeşitli antimikrobiyal mekanizmalarla mikrobiyal hücreleri etkilerler (20). Uzun yıllardır uçucu yağların antimikrobiyal özellikleri bilinmektedir. Buna karşın, yakın zamanda 500’den fazla çalışmada onların ve bileşiklerinin bazı bakteri ve mantarlara karşı antimikrobiyal etkileri incelenmiştir. Baharatların çoğunun Gram pozitif bakteri...
Farklı kökenli İstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum L.) populasyonlarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar - Sayfa 31
15 O. onites (Syn: O. smyrnaeum L.)-Bilyalı kekik, İzmir kekiği, İzmir mercanköşkü, Taş kekiği (Elmalı-Antalya). Kekik olarak satılır. O. sipyleum L. Bayır çayı (Balıkesir), Güvey otu (Ankara), Tahtacı otu. Çay olarak kullanılır. O. syriacum L.-Dağ kekiği, Yaban kekiği, Antakya bölgesinde baharat olarak kullanılır. O. vulgare L.-Çanakkale kekiği, Güvey otu, İstanbul kekiği, Kara ot, Keklik otu...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kekik
bitki
mercanköşk
kekiği
uçucu
yağı


20. SAYFA ICERIGI

8
domuz yağı üzerinde gliçlli bir antioksidatif etki göstermektedir (50,68). “Ak kekik , Peynir kekiği, Güvey otu” adları ile bilinen Origa11ıım 011ites
L.(Labiatae ) bitkisi kekik olarak kullanılmaktadır. Midevi, sedatif, antimikrobiyal, anti septik , antihelmintik,kardiovasküler stimulan, uçucu yağı ise dahilen kolagog ve haricen antisepük özelliklerinden dolayı geniş bir kullanım alanına sahiptir.Bazı yörelerde kann ve dişeti nevraljilerini gidemıede inflizyonundan yararlanılır (27,99).
Origa1111111 onites L.’in ve O.miııııtiflorıım O.Schwarz et P.H.Davis’in uçucu yağlarının farmakolojik etkisi araştırılmış, yapılan deneylerde sıçanların barsaklarındaki kasılmayı önlediği ve analjezik aktivite gösterdiği belirlenmiştir (13,27,99). O. 011ites L.’nin infüzyonu halk arasında nezle ve soğuk algınlığında kullanılmaktadır (80). O. minııtiflorıım O.Schwarz et P.H.Davis (Dağ çayı, Dağ kekiği, Toğka kekiği)) gastrit tedavisinde kullanılmakta olup analjezik akıiviıeye de sahiptir. Anıalya’da çiçekli dallarından ferahlatıcı çay olarak yararlanılır. Özellikle Fas’ıa bulunan O. compactıım Bentham (Ziihtar) kobay barsağının büzü lmesi üzerine spazmolitik etkili bir drogdur ve yapısındaki tinıol ve karvakrol antagoni stik etki göstemıektedir (6,10,27,101).
O. vıılgare L. (Yabani mercanköşk, İstanbul kekiği, Güveyoıu , keklik otu, Fudeng, Güven çiçeği) ve O. majorana L. (Syn: 0.dııbiıım Boiss.) (Macuran otu, Mercanköşk, Kı bns kekiği) antioksidatif özellik göstermekle birlikte bazı gram (-) ve gram(+) bakterilere karşı antibiyotik aktiviteyeye de sahiptir (49,95,107). Aynca her iki bitki de stonıaşik, karnıinatif, tonik enıanagog özellikleri yanında salanı, sosis, pizza ve domates ile pişirilen yiyeceklerde tat verici olarak kullanılmaktadır (30,75,78). Özellikle Alanya’da O.majora11a L.’in toprak üstü kısımları toplanarak çay o larak içilir. Aynı şekilde çay şeklinde kullanılan ve “Tahtacı otu”, “Bayır çayı”, “Güvey otu”, Yabani Orman şimşiri gibi çeşitli adlarla bilinen O.sipyleıım L.’un infüzyonu halsizlik ve zafiyete karşı etkilidir. lzmir’de cerahatli hayvan yaralarının tedavisinde kullanılmaktadır (8- 10,84,85,99).
O . ıııajora11a L.’in ıopraküstü kısımlarından elde edilen uçucu yağdan ve O. vıılgare Linn. bitkisinden parfümeri ve kozmetikte yararlanılır. O . vıılgare Linn. antiseptik ve haşarat kaçırıcı özelliğinden dolayı kuru incirlerin muhafazasını

İlgili Kaynaklar
single.php