1.2. Origanum L. Türleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar Bu cins üyeleri çok geniş kullanım alanına sahip olmalarından dolayı ve özellikle halk
tıbbında kullanılabilmeleri ve çay olarak kullanılabilme potansiyellerinden dolayı uzun yıllardan beri çalışılan önemli bitki gruplarından bir tanesidir. Son yıllarda ticari Origanumun çoğunun, Türkiye, Yunanistan ve İsraildeki yabani populasyonlardan geldiği rapor edilmiştir [6].
Origanum türlerinin uçucu yağları konusunda yapılmış çalışma sayısı oldukça fazladır. Bunlardan, O. vulgare subsp. hirtum un değişik 19 örnek analizinde karvakrol oranı 12 türde birbirine yakın bulunmuştur (%57-78) [7]. Uçucu yağ verimi ve kompozisyon oranları bitkinin yetişme ortamına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca bitkinin içerdiği uçucu yağ, kalitatif ve kantitatif anlamda bitkinin değişik fenolojik dönemlerinde (çiçeksiz, çiçekli, tohumlu) farklılık göstermektedir [8]. Origanum bitkisi çiçeklenme döneminden önce toplanmalıdır. Çünkü çiçeklenmeden önce bitkinin uçucu yağ verimi ve karvakrol miktarı maximum seviyededir. Çiçeklenme döneminden sonra bu miktarlar düşmektedir [9]. Origanum vulgare subsp. hirtum cinsine ait bazı türlerin uçucu yağlarının yapısında bulunan önemli kimyasal bileşimler Şekil 1 de özetlenmiştir [10].
Şekil 1: Origanumun Uçucu Yağlarının Yapısında Bulunan Önemli Kimyasal Bileşenler.
2



10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetişen Origanum L. (Labiatae) cinsi üzerinde epidermal incelemeler - Sayfa 21
8 Tablo 2.1 (Devam): Origanum taksonlarındaki uçucu yağ içerikleri. O. vulgare L. subsp. viridulum Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), linalol, germakren (Martrin-Donos) Nyman d (19, 28), terpinen-4-ol, germakren d (66) O. vulgare L. subsp. vulgare Uçucu yağ (türü belirtilmemiş) (79), germakren d, - karyofillen (19, 28), p-simen ve karyofillen, alt tür belirtilmemiş, timo...
Farklı kökenli İstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum L.) populasyonlarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar - Sayfa 113
97 yetiştiğinin kaydedildiğini belirtirken, bu yüksek oranın da Origanum’un gen merkezinin Türkiye olduğunu gösterdiğini vurgulamıştır. Origanum türlerinin çiçeklenme öncesi hasat edilmesi ile carvacrol oranının daha yüksek bulunacağını, çiçekli bitkilerde ise γ-terpinene ve p-cymene oranının arttığını açıklarken, carvacrol ve thymol bakımından Origanum vulgare subsp. hirtum türünün zengin içeriğ...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

origanum
bitki
uçucu
vulgare
subsp
türleri


10. SAYFA ICERIGI

1.2. Origanum L. Türleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar Bu cins üyeleri çok geniş kullanım alanına sahip olmalarından dolayı ve özellikle halk
tıbbında kullanılabilmeleri ve çay olarak kullanılabilme potansiyellerinden dolayı uzun yıllardan beri çalışılan önemli bitki gruplarından bir tanesidir. Son yıllarda ticari Origanumun çoğunun, Türkiye, Yunanistan ve İsraildeki yabani populasyonlardan geldiği rapor edilmiştir [6].
Origanum türlerinin uçucu yağları konusunda yapılmış çalışma sayısı oldukça fazladır. Bunlardan, O. vulgare subsp. hirtum un değişik 19 örnek analizinde karvakrol oranı 12 türde birbirine yakın bulunmuştur (%57-78) [7]. Uçucu yağ verimi ve kompozisyon oranları bitkinin yetişme ortamına göre değişiklik göstermektedir. Ayrıca bitkinin içerdiği uçucu yağ, kalitatif ve kantitatif anlamda bitkinin değişik fenolojik dönemlerinde (çiçeksiz, çiçekli, tohumlu) farklılık göstermektedir [8]. Origanum bitkisi çiçeklenme döneminden önce toplanmalıdır. Çünkü çiçeklenmeden önce bitkinin uçucu yağ verimi ve karvakrol miktarı maximum seviyededir. Çiçeklenme döneminden sonra bu miktarlar düşmektedir [9]. Origanum vulgare subsp. hirtum cinsine ait bazı türlerin uçucu yağlarının yapısında bulunan önemli kimyasal bileşimler Şekil 1 de özetlenmiştir [10].
Şekil 1: Origanumun Uçucu Yağlarının Yapısında Bulunan Önemli Kimyasal Bileşenler.
2

İlgili Kaynaklar







single.php