aureus ve Streptococcus taecalis bakterileri üzerinde öldürücü ve kontrol edici etkileri olduğu saptanmıştır [38].

1.2.2.5. Arı Hastalıklarının Tedavisi

Bal arılarında Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğüne yol açan Bacillus larvea ve Bacillus alvei ile taşlaşma olarak tabir edilen ve larva ölümlerine yol açan Ascophaera apis bakterilerini kontrol etmede kekik yağının olumlu etkisi tespit edilmiştir. Bu durum kekiğin bal arısı hastalıklarını kontrol etmede kullanılabileceğini göstermektedir [38].

1.2.2.6. Zararlı Böcekler ve Yabancı Otlarla Mücadele

Kekiğin bazı böcek türlerine karşı insektisit etkisi olduğu da bilinmektedir. Güney Fransada depolanmış fasulyelerde önemli bir ambar zararlısı olan Acanthoscelides obteclusa karşı çiftçiler yıllardır geleneksel olarak bazı bitkilerle mücadele etmektedirler. Bu bitkilerin başında kekik türleri gelmektedir. Aynı ülkede laboratuar koşullarında yapılan denemeler kekiğin bu olumlu etkisini teyit etmiştir. Kekik yağı içerdiği yüksek oranda karvakrol nedeni ile yabancı ot öldürücü (herbisit) etkiye de sahiptir. Kara kekik ile yapılan çalışmalarda, bu bitkinin yapraklarından elde edilen ekstraktın nemotod öldürücü olduğu ve ECHO9 virüsüne karşı antiviral etkisinin olduğu saptanmıştır. Nemotodlar üzerine olan etkisi ekstraktın konsantrasyonuna ve uygulama süresine göre değişmiştir. Nemotod öldürücü özelliği sağlayan bileşikler carvone, p-cymene, terpinen-4-ol olarak belirlenmiştir [38].

1.2.2.7. Çay Olarak Kullanımı

Ülkemizin değişik bölgelerinde çay olarak kullanılan Origanum türleri vardır (Tablo 3).

Tablo 3: Türkiyede Bitkisel Çay Olarak Kullanılan Aromatik Bitki Türleri [39].

Familya

Cins

Labiatae

Acinos, Calamintha, Coridothymus, Cyclotrichium, Dorystoechas, Melisa,

Mentha, Micromeria, Nepeta, Ocimum, Origanum, Rosmanirus, Salvia,

Satureja, Sidsideritis, Stachys, Teucrium, Thymbra, Thymus, Ziziphora

Apiaceae

Anethum, Echinophora, Foeniculum, Lagoecia, Pimpinella

Asteriaceae Achillea, Artemisia, Matricaria

Rosaceae

Orthurus, Geum

Morinaceae Morina

Tiliaceae

Tilia

Verbenaceae Aloysia

715. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konya ekolojik şartlarında yetiştirilen İzmir kekiğinde (Origanum onites L.) farklı dozlarda uygulanan azot ve organik gübrelerin verim ve kalite özelliklerine etkisi - Sayfa 6
4 uçucu yağların % 70-80‟nini oluşturmaktadır. Kekik uçucu yağlarının bu antioksidan etkisinden dolayı pek çok et ürünlerinde lipit oksidasyonunu azatlığı belirlenmiştir (Önenç ve Açıkgöz, 2005). Oregano cinsine dahil kekik türlerinden elde edilen uçucu yağların ana bileşeni (%60-74) olan karvakrol doğal koruyucu olarak etkili olan bir maddedir. Pek çok çalışmada mikroorganizmaların çoğalmasının ...
O.onites (kekik) in metanol extraktının insan lenfosit kromozomları üzerine in-vitro klostojenik etkisinin ve hücre bölünme indexine etkilerinin araştırılması O. onites (thyme) - Sayfa 15
2.GENEL BİLGİLER 2.1.1 Origanum onites (Kekik) hakkında kısa bilgi: Origanium cinsi dünyada 41 tür 52 takson, Türkiye’de ise; 23 tür 32 taksonla, temsil edilir. Origanium türleri ticari açıdan öneme arz eden bu nedenle, büyük miktarda ihraç edilen bir bitkidir. 2000 yılında yapılan dış ticaret istastiklerine göre; doğada toplanarak ihraç edilen kekik miktarı yaklaşık 7000 ton civarındadır. [9]. O....

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bitki
origanum
edilen
karşı
olan
yüksek


15. SAYFA ICERIGI

aureus ve Streptococcus taecalis bakterileri üzerinde öldürücü ve kontrol edici etkileri olduğu saptanmıştır [38].

1.2.2.5. Arı Hastalıklarının Tedavisi

Bal arılarında Amerikan ve Avrupa yavru çürüklüğüne yol açan Bacillus larvea ve Bacillus alvei ile taşlaşma olarak tabir edilen ve larva ölümlerine yol açan Ascophaera apis bakterilerini kontrol etmede kekik yağının olumlu etkisi tespit edilmiştir. Bu durum kekiğin bal arısı hastalıklarını kontrol etmede kullanılabileceğini göstermektedir [38].

1.2.2.6. Zararlı Böcekler ve Yabancı Otlarla Mücadele

Kekiğin bazı böcek türlerine karşı insektisit etkisi olduğu da bilinmektedir. Güney Fransada depolanmış fasulyelerde önemli bir ambar zararlısı olan Acanthoscelides obteclusa karşı çiftçiler yıllardır geleneksel olarak bazı bitkilerle mücadele etmektedirler. Bu bitkilerin başında kekik türleri gelmektedir. Aynı ülkede laboratuar koşullarında yapılan denemeler kekiğin bu olumlu etkisini teyit etmiştir. Kekik yağı içerdiği yüksek oranda karvakrol nedeni ile yabancı ot öldürücü (herbisit) etkiye de sahiptir. Kara kekik ile yapılan çalışmalarda, bu bitkinin yapraklarından elde edilen ekstraktın nemotod öldürücü olduğu ve ECHO9 virüsüne karşı antiviral etkisinin olduğu saptanmıştır. Nemotodlar üzerine olan etkisi ekstraktın konsantrasyonuna ve uygulama süresine göre değişmiştir. Nemotod öldürücü özelliği sağlayan bileşikler carvone, p-cymene, terpinen-4-ol olarak belirlenmiştir [38].

1.2.2.7. Çay Olarak Kullanımı

Ülkemizin değişik bölgelerinde çay olarak kullanılan Origanum türleri vardır (Tablo 3).

Tablo 3: Türkiyede Bitkisel Çay Olarak Kullanılan Aromatik Bitki Türleri [39].

Familya

Cins

Labiatae

Acinos, Calamintha, Coridothymus, Cyclotrichium, Dorystoechas, Melisa,

Mentha, Micromeria, Nepeta, Ocimum, Origanum, Rosmanirus, Salvia,

Satureja, Sidsideritis, Stachys, Teucrium, Thymbra, Thymus, Ziziphora

Apiaceae

Anethum, Echinophora, Foeniculum, Lagoecia, Pimpinella

Asteriaceae Achillea, Artemisia, Matricaria

Rosaceae

Orthurus, Geum

Morinaceae Morina

Tiliaceae

Tilia

Verbenaceae Aloysia

7

İlgili Kaynaklarsingle.php