2. MATERYAL VE METOT 2.1. Bitki Örneklerinin Toplanması
Arazide yapılan çalışmalar sırasında yapılan fenolojik gözlemler sonucu türlerin 3 farklı gelişim dönemi gösterdiği görülmüş olup bitkinin toplanmasında bu dönemler dikkate alınmıştır. Bu dönemler sırasıyla aşağıda verilmiştir:
I. Dönem: Çiçeklenme Öncesi Dönem (Mayıs Haziran). II. Dönem: Çiçeklenme Dönemi (Temmuz – Ağustos). III. Dönem: Tohum Dönemi (Eylül – Ekim). Bitki örneklerini, Elazığ yöresinde yayılış gösteren Origanum vulgare subsp gracile türü oluşturmaktadır. Bu bitkinin çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu dönemlerine ait örnekler araziden toplanıp, teşhisleri yapıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Herbaryumunda (FUH) saklanmaktadır. İncelenen bitkiler; Elazığ ili, Baskil ilçesi, Kürşatlar mezrası mevkiinden 1250 m., Kılıç, 2006 toplanmıştır. 2.2. Uçucu Yağların Elde Edilmesi Uçucu yağlar bitkinin çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu dönemlerinde 100 g örneğinin su distilasyonu yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Bitki materyali su ile birlikte distilasyon kabına koyulur ve suyun ısıtılması neticesi kaynamasını takiben oluşan buharın soğutucu yüzeyde yoğunlaşması sonucu uçucu yağ ve su, birlikte ayırma kabında toplanırlar. Yoğunluk farkından ötürü uçucu yağ ya suyun üzerinde yüzer ve böylece uçucu yağ elde edilmiş olur (Şekil 3).
Şekil 3: Su Distilasyon Apereyi
1119. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
bitki
farklı
dönem
yağların
edilmiş


19. SAYFA ICERIGI

2. MATERYAL VE METOT 2.1. Bitki Örneklerinin Toplanması
Arazide yapılan çalışmalar sırasında yapılan fenolojik gözlemler sonucu türlerin 3 farklı gelişim dönemi gösterdiği görülmüş olup bitkinin toplanmasında bu dönemler dikkate alınmıştır. Bu dönemler sırasıyla aşağıda verilmiştir:
I. Dönem: Çiçeklenme Öncesi Dönem (Mayıs Haziran). II. Dönem: Çiçeklenme Dönemi (Temmuz – Ağustos). III. Dönem: Tohum Dönemi (Eylül – Ekim). Bitki örneklerini, Elazığ yöresinde yayılış gösteren Origanum vulgare subsp gracile türü oluşturmaktadır. Bu bitkinin çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu dönemlerine ait örnekler araziden toplanıp, teşhisleri yapıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Herbaryumunda (FUH) saklanmaktadır. İncelenen bitkiler; Elazığ ili, Baskil ilçesi, Kürşatlar mezrası mevkiinden 1250 m., Kılıç, 2006 toplanmıştır. 2.2. Uçucu Yağların Elde Edilmesi Uçucu yağlar bitkinin çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu dönemlerinde 100 g örneğinin su distilasyonu yöntemi kullanılarak elde edilmiştir. Bitki materyali su ile birlikte distilasyon kabına koyulur ve suyun ısıtılması neticesi kaynamasını takiben oluşan buharın soğutucu yüzeyde yoğunlaşması sonucu uçucu yağ ve su, birlikte ayırma kabında toplanırlar. Yoğunluk farkından ötürü uçucu yağ ya suyun üzerinde yüzer ve böylece uçucu yağ elde edilmiş olur (Şekil 3).
Şekil 3: Su Distilasyon Apereyi
11

İlgili Kaynaklarsingle.php