2.3. Uçucu Yağların Kimyasal Analizi Uçucu yağların kalitatif ve kantitatif bileşenleri GC-MS (Gaz kromatografisi- Kütle
spekrometrisi) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bitkinin uçucu yağ eldesi ve GC-MS analizleri F.Ü.Biyoloji Bölümündeki Bitki Ürünleri ve Biyoteknolojisi Araştırma laboratuarında yapılmıştır. Kimyasal analizler için Hewlett Packard, HP-Agilent 5973 N GC-MS (Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometresi ) 6890 GC sistemi kullanıldı. DB- 5 MS kolonu bulunan Cihazın çalışma şartlarında helyum gazı taşıyıcı olarak kullanılmıştır (İnjektör sıcaklığı: 250 C., split akışı hızı: 1 ml/min., GCnin sıcaklığı: 60 C, artış: 10 C/dk., bekletme sıcaklığı:150 C, son sıcaklık: 240). Uçucu yağlardaki bileşenlerin karakterizasyonu elektronik kütüphaneler kullanılarak yapılmıştır. 2.4. O. vulgare subsp gracile den Bitki Çayı Elde Etme Yöntemi
Damıtma yöntemi her ne kadar bitki çaylarının hazırlanmasında kullanılan bir yöntem olmasa da, kekik suyunun (kekiğin aromatik suyu) hazırlanmasında büyük oranda kullanılmaktadır. Bu yöntem şöyle yapılmaktadır [39]. Bir tencere ateş üzerine konur. Bitki materyali tencere içine konur ve bitki seviyesine kadar su eklenir (Şekil 4). Tencerenin iç kısmına küçük bir kap daha yerleştirilir. Tencerenin kapağı ters olarak kapatılır ve ters olarak kapatılan kapağın yüzeyi soğuk su ile doldurulur. Distilasyon süresince aromatik buhar soğuk yüzeyde yoğunlaşır ve tencere içindeki distilasyon kabında birikir. Distilasyon kabı dolduğunda distilasyon sona erer. Distilasyon kabının yüzeyinde biriken uçucu yağlar kepçe veya bir kaşıkla alınır. Geriye kalan aromatik su soğutulur ve içilebilir. Bu çalışmada benzer bir düzenek hazırlanarak aynı uygulama gerçekleştirilmiştir.
Şekil 4: Damıtma Yöntemi İle Kekik Suyu ve Uçucu Yağların Elde Edilme Yöntemi
1220. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Origanum onites L. uçucu yağının bileşimi - Sayfa 3
ili ÖZET Bu çalışmada İzmir'de yetişen ve "İzmir kekiği" adıyla bilinen "Origanum onites L." bitkisinden yararlanılmıştır. Bitkinin topraküstü kısımlarından su ve su buharı distilasyonu yöntemleri ile uçucu yağ elde edilmiştir. Uçucu yağın eldesi, laboratuar ve pilot ölçekte gerçekleştirilmiştir. Uçucu yağın fizikokimyasal özellikleri belirlenmiş, bileşenleri GC, GC/MS ve diğer analiz yöntemler...
Elazığ ve çevresinde yetişen Teucrium polium L. (Lamiaceae) populasyonlarındaki morfolojik ve kimyasal varyasyonların araştırılması - Sayfa 17
2.3. Kimyasal Analizler İncelenen T. polium’a ait örneklerin kimyasal analizleri Hewlett Packard sistemi, HP-Agilent 5973 N GC- FID ve GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) 6890 GC sistemi kullanılarak yapılmıştır. Elazığ, Bingöl, Tunceli, Malatya ve Urfa illerine ait farklı lokalitelerden toplanan bitki örneklerinin GC-MS analiz sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. Bu analiz sonuçlarına ...
- Sayfa 34
2.4. Kimyasal Analizler İncelenen Tanacetum L. cinsine ait örneklerin kimyasal analizleri Hewlett Packard sistemi, HP-Agilent 5973 N GC-FID ve GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) 6890 GC sistemi kullanılarak yapıldı. Bitki örneklerinin GC-MS analiz sonuçları Tablo 5-7’de verildi. Bu analiz sonuçlarına göre tespit edilen verilerden faydalanarak da bitkilerin özellikle tür içi ve türle...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
bitki
distilasyon
gcms
kromatografisi
kütle


20. SAYFA ICERIGI

2.3. Uçucu Yağların Kimyasal Analizi Uçucu yağların kalitatif ve kantitatif bileşenleri GC-MS (Gaz kromatografisi- Kütle
spekrometrisi) yöntemi kullanılarak belirlenmiştir. Bitkinin uçucu yağ eldesi ve GC-MS analizleri F.Ü.Biyoloji Bölümündeki Bitki Ürünleri ve Biyoteknolojisi Araştırma laboratuarında yapılmıştır. Kimyasal analizler için Hewlett Packard, HP-Agilent 5973 N GC-MS (Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometresi ) 6890 GC sistemi kullanıldı. DB- 5 MS kolonu bulunan Cihazın çalışma şartlarında helyum gazı taşıyıcı olarak kullanılmıştır (İnjektör sıcaklığı: 250 C., split akışı hızı: 1 ml/min., GCnin sıcaklığı: 60 C, artış: 10 C/dk., bekletme sıcaklığı:150 C, son sıcaklık: 240). Uçucu yağlardaki bileşenlerin karakterizasyonu elektronik kütüphaneler kullanılarak yapılmıştır. 2.4. O. vulgare subsp gracile den Bitki Çayı Elde Etme Yöntemi
Damıtma yöntemi her ne kadar bitki çaylarının hazırlanmasında kullanılan bir yöntem olmasa da, kekik suyunun (kekiğin aromatik suyu) hazırlanmasında büyük oranda kullanılmaktadır. Bu yöntem şöyle yapılmaktadır [39]. Bir tencere ateş üzerine konur. Bitki materyali tencere içine konur ve bitki seviyesine kadar su eklenir (Şekil 4). Tencerenin iç kısmına küçük bir kap daha yerleştirilir. Tencerenin kapağı ters olarak kapatılır ve ters olarak kapatılan kapağın yüzeyi soğuk su ile doldurulur. Distilasyon süresince aromatik buhar soğuk yüzeyde yoğunlaşır ve tencere içindeki distilasyon kabında birikir. Distilasyon kabı dolduğunda distilasyon sona erer. Distilasyon kabının yüzeyinde biriken uçucu yağlar kepçe veya bir kaşıkla alınır. Geriye kalan aromatik su soğutulur ve içilebilir. Bu çalışmada benzer bir düzenek hazırlanarak aynı uygulama gerçekleştirilmiştir.
Şekil 4: Damıtma Yöntemi İle Kekik Suyu ve Uçucu Yağların Elde Edilme Yöntemi
12

İlgili Kaynaklarsingle.php