Şekil 7: O. vulgare subsp. gracilenin Arazideki Görünümü (tohumlu) 3.2. Kimyasal Bulgular
Bitkinin çiçeksiz, çiçekli ve tohum peryotlarındaki uçucu yağ kompozisyonunda farklı vejetasyon dönemlerine bağlı olarak ortaya çıkan farklılıkları belirlemek için, bu dönemlerdeki örnekler araziden toplanıp, su distilasyonu yöntemi ile uçucu yağları elde edilerek bu uçucu yağların GC-MS tekniği ile analizleri yapılmıştır. Bitkiye ait analiz sonuçları ve uçucu yağ verimleri Tablo(4)te gösterilmiştir. Bitkinin çiçeksiz, çiçekli, tohum dönemindeki örneklerine ait GC kromotogramları ise Şekil (8) , Şekil (9) ve Şekil (10) da gösterilmiştir.
1422. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Thymus kotschyanus boiss.et Hohen (Lamiaceae)'a ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. Glabrescens) morfolojik özellikleri ve uçucu yağ kompozisyonu bakımından karşılaştırılması - Sayfa 25
3.2. Kimyasal Bulgular Bu çalışmada, Elazığ çevresinden toplanan Thymus kotschyanus var. kotschyanus ve Thymus kotschyanus var. glabrescens örnekleri çiçekli vejetasyon döneminde doğal habitatlarından toplandı. Bu bitkilerin çiçekli dönemlerindeki örnekleri araziden toplanıp, su distilasyonu yöntemiyle uçucu yağları elde edildi ve bu uçucu yağların kalitatif ve kantitatif kompozisyonları GC-MS (G...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çiçekli
uçucu
yağları
analiz
örnekler
çiçeksiz


22. SAYFA ICERIGI

Şekil 7: O. vulgare subsp. gracilenin Arazideki Görünümü (tohumlu) 3.2. Kimyasal Bulgular
Bitkinin çiçeksiz, çiçekli ve tohum peryotlarındaki uçucu yağ kompozisyonunda farklı vejetasyon dönemlerine bağlı olarak ortaya çıkan farklılıkları belirlemek için, bu dönemlerdeki örnekler araziden toplanıp, su distilasyonu yöntemi ile uçucu yağları elde edilerek bu uçucu yağların GC-MS tekniği ile analizleri yapılmıştır. Bitkiye ait analiz sonuçları ve uçucu yağ verimleri Tablo(4)te gösterilmiştir. Bitkinin çiçeksiz, çiçekli, tohum dönemindeki örneklerine ait GC kromotogramları ise Şekil (8) , Şekil (9) ve Şekil (10) da gösterilmiştir.
14

İlgili Kaynaklarsingle.php