100 g bitkinin distilasyona tabi tutulması sonucu % olarak çiçeksiz örnekten 1 ml, çiçekli örnekten 0.90 ml, tohumlu örneğinden ise 1,2 ml uçucu yağ elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre bitkinin yağ veriminin en yüksek tohumlu dönemde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bitkinin toplam uçucu yağ % oranları çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu örneklerde sırasıyla %89,75%98,45-%94,20 olarak gösterilmiştir Tablo(4).
Bitkinin uçucu yağ bileşenleri incelendiğinde, çiçeksiz, çiçekli ve tohum dönemindeki örnekler arasındaki bileşenlerin ve % oranlarının değiştiğini söylemek mümkündür. Bitkinin çiçeksiz örneğinden elde edilen uçucu yağın GC-MS ile analizi sonucunda %89,75 oranındaki uçucu yağda toplam 38 bileşen tespit edilmiş ve bunlardan % miktarı olarak önemli olanları tanımlanmıştır. Bitkinin çiçeksiz örneğinin uçucu yağındaki major bileşenleri şöyle sıralayabiliriz: timol ( % 23.1), -terpinen(%10.4), -terpinolen (%9.75), karvakrol (%7,25), psimen (%6.82), Karvakrol metil eter (%6.63), timol metil eter (%3.87), cis-osimen (%3.57), trans-Karyofillen (%3.27). (Tablo 4).
Bitkinin çiçekli örneğinden elde edilen uçucu yağın GC-MS ile analizi sonucunda %98,45 oranındaki uçucu yağda toplam 52 bileşen tespit edilmiş ve bunlardan % miktarı olarak önemli olanları tanımlanmıştır. Bitkinin çiçekli örneğinin uçucu yağındaki major bileşenleri şöyle sıralayabiliriz: -terpinolen (%28.5), timol(%18,60), -terpinen(%9.38) , karvakrol ( %8.45), p-simen (%8.38), karvakrol metil eter (%3.77), timol metil eter (%2.70) (Tablo4).
Bitkinin tohumlu örneğinden elde edilen uçucu yağın GC-MS ile analizi sonucunda %94,20 oranındaki uçucu yağda toplam 46 bileşen tespit edilmiş ve bunlardan % miktarı olarak önemli olanları tanımlanmıştır. Bitkinin tohumlu örneğinin uçucu yağındaki major bileşenleri şöyle sıralayabiliriz; timol (%28.7), p-simen (%16.8), -terpinolen (%11.8),-terpinen(%10.5), timol metil eter (%4.8), karvakrol (%3,32) (Tablo 4).
Tablo 4ten anlaşılacağı üzere bitki örneklerinde çiçeklenme ile, -terpinolen (%9.7528.5), p-simen (%6.82-8.38) ve karvakrol (%7,25-8,45) en fazla oranda artan bileşenler olmuşlardır. Diğer taraftan, timol (%23.1-18,60), karvakrol metil eter (%6.63-3.77), cis-osimen (%3.57-0.61), -terpinen (%10.4-9.38), trans-karyofillen (%3.27-1.88) en yüksek oranda düşüş gösteren bileşenler olmuşlardır. tujen (%0.94-0.90), pinen (%0.46-0.40), 3- Oktanon (%1.03-0.90) bileşenleri ise az oranda düşüş gösteren bileşenlerden bazılarıdır. Yine çiçeklenme öncesinde bulunmayıp çiçeklenme ile ortaya çıkan bileşenler ve % oranları ise şöyledir;1-oktan3-ol , -3-karen, Linalool , 2- siklohekzen-1-ol , Borneool , karvakrol, -kubeben , -bisabolen , -amorfen , -sesquifellandren, adamantane, Azulen , İzoaromadendren epoksit (Tablo 4).
1826. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pinen
bileşen
bileşenler
uçucu
karvakrol
γterpinen


26. SAYFA ICERIGI

100 g bitkinin distilasyona tabi tutulması sonucu % olarak çiçeksiz örnekten 1 ml, çiçekli örnekten 0.90 ml, tohumlu örneğinden ise 1,2 ml uçucu yağ elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre bitkinin yağ veriminin en yüksek tohumlu dönemde olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bitkinin toplam uçucu yağ % oranları çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu örneklerde sırasıyla %89,75%98,45-%94,20 olarak gösterilmiştir Tablo(4).
Bitkinin uçucu yağ bileşenleri incelendiğinde, çiçeksiz, çiçekli ve tohum dönemindeki örnekler arasındaki bileşenlerin ve % oranlarının değiştiğini söylemek mümkündür. Bitkinin çiçeksiz örneğinden elde edilen uçucu yağın GC-MS ile analizi sonucunda %89,75 oranındaki uçucu yağda toplam 38 bileşen tespit edilmiş ve bunlardan % miktarı olarak önemli olanları tanımlanmıştır. Bitkinin çiçeksiz örneğinin uçucu yağındaki major bileşenleri şöyle sıralayabiliriz: timol ( % 23.1), -terpinen(%10.4), -terpinolen (%9.75), karvakrol (%7,25), psimen (%6.82), Karvakrol metil eter (%6.63), timol metil eter (%3.87), cis-osimen (%3.57), trans-Karyofillen (%3.27). (Tablo 4).
Bitkinin çiçekli örneğinden elde edilen uçucu yağın GC-MS ile analizi sonucunda %98,45 oranındaki uçucu yağda toplam 52 bileşen tespit edilmiş ve bunlardan % miktarı olarak önemli olanları tanımlanmıştır. Bitkinin çiçekli örneğinin uçucu yağındaki major bileşenleri şöyle sıralayabiliriz: -terpinolen (%28.5), timol(%18,60), -terpinen(%9.38) , karvakrol ( %8.45), p-simen (%8.38), karvakrol metil eter (%3.77), timol metil eter (%2.70) (Tablo4).
Bitkinin tohumlu örneğinden elde edilen uçucu yağın GC-MS ile analizi sonucunda %94,20 oranındaki uçucu yağda toplam 46 bileşen tespit edilmiş ve bunlardan % miktarı olarak önemli olanları tanımlanmıştır. Bitkinin tohumlu örneğinin uçucu yağındaki major bileşenleri şöyle sıralayabiliriz; timol (%28.7), p-simen (%16.8), -terpinolen (%11.8),-terpinen(%10.5), timol metil eter (%4.8), karvakrol (%3,32) (Tablo 4).
Tablo 4ten anlaşılacağı üzere bitki örneklerinde çiçeklenme ile, -terpinolen (%9.7528.5), p-simen (%6.82-8.38) ve karvakrol (%7,25-8,45) en fazla oranda artan bileşenler olmuşlardır. Diğer taraftan, timol (%23.1-18,60), karvakrol metil eter (%6.63-3.77), cis-osimen (%3.57-0.61), -terpinen (%10.4-9.38), trans-karyofillen (%3.27-1.88) en yüksek oranda düşüş gösteren bileşenler olmuşlardır. tujen (%0.94-0.90), pinen (%0.46-0.40), 3- Oktanon (%1.03-0.90) bileşenleri ise az oranda düşüş gösteren bileşenlerden bazılarıdır. Yine çiçeklenme öncesinde bulunmayıp çiçeklenme ile ortaya çıkan bileşenler ve % oranları ise şöyledir;1-oktan3-ol , -3-karen, Linalool , 2- siklohekzen-1-ol , Borneool , karvakrol, -kubeben , -bisabolen , -amorfen , -sesquifellandren, adamantane, Azulen , İzoaromadendren epoksit (Tablo 4).
18

İlgili Kaynaklarsingle.php