Bazı bileşenler sadece çiçeksiz, çiçekli ya da tohum dönemine özgüdür bunların miktarları arasında oldukça büyük farklar vardır. Bunları sırasıyla (çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu örnekte) şöyle sıralayabiliriz; tujen tohumlu örnekte en yüksek (% 0.94-0.90.1.54), pinen tohumlu örnekte en yüksek (% 0.46-0.40-0.89), Sabinen çiçekli örnekte en yüksek (% 1.12-1.14-0.23), 1-oktan-3-ol bileşeni ise önemli bir değişim göstermiş olup, çiçeksiz ve tohum döneminde görülmezken, çiçekli dönemde (%0.71) oranında görülmüştür. Oktanon (%1.030.90-0.89) en yüksek oranda çiçeksiz örnekte olup, tohumlu örneğe doğru azalma görülmektedir. -3-karen çiçeksiz ve tohumlu örnekte görülmeyip, çiçekli örnekte (%0.04) oranında gösterilmektedir. p-simen her üç örnek için major (% 6.82-8.38-16.8) bileşenlerden olup, en yüksek oranda tohumlu örnekte görülüp, tohuma doğru artış göstermiştir. L-limonen (%0.61), izokaryofillen (%0.01) ve ledene (%0.16) çiçeksiz ve çiçekli örnekte görülmeyip, çok az miktarda tohumlu örnekte görülmektedir. Cis-Osimen (%3.57-0.61-0.24) çiçeksiz dönemin major bileşenlerinden olup, tohuma doğru azalma göstermiştir. -terpinen her üç örnek için major (% 10.4-9.38-10.5) bileşenlerden olup, en yüksek oranda tohumlu örnekte görülüp, çiçekli dönemde azalma göstermiştir (ablo 4). -terpinolen her üç örnek için önemli major (% 9.75-28.5-11.8) bileşenlerden olup, en yüksek oranda çiçekli örnekte görülüp, çiçekli örnek için kemotiptir diyebiliriz. Yine timol metil eter her üç örnek için major (%3.87-2.70-4.80) bileşenlerden olup, en yüksek oranda tohumlu örnekte görülüp, çiçekli dönemde azalma göstermiştir. Karvakrol metil eter çiçeksiz ve çiçekli dönemin major (%6.63-3.77) bileşenlerinden olup, tohumlu örnekte oldukça azalma göstermiştir. timol (%23.1-18,60-28.7) çiçeksiz ve tohumlu örneğin en önemli major bileşenidir. karvakrol (%7,25-8,45-3,32) her üç örnekte major bileşendir. -kubeben (%0.01), -sesqufellandren(%0.01), İzoaromadendren epoksit (%0.03) ve adamantane (%0.02) çiçeksiz ve tohumlu örnekte bulunmayıp, çiçekli örnekte çok az oranda bulunmuştur. -kopaen (%0.03) çiçekli örnekte görülmeyip, çiçeksiz ve tohumlu örnekte çok az oranda görülmüştür. -bourbonen (%0.10), Nanodekan (%0.02), Erikosan (%0.04) çiçekli ve tohumlu örnekte görülmeyip, çiçeksiz örnekte çok az oranda görülmüştür. Trans-karyofillen (%3.27-1.88-1.66) çiçeksiz dönemin major bileşenlerinden olup, çiçekli ve tohumlu dönemde azalma göstermiştir. -kubeben (%0.05-0.03) ve Trikosan (%0.020.02) tohumlu örnekte bulunmayıp, çiçeksiz ve çiçekli örnekte çok az oranda görülmüştür (Tablo 4).
Bu miktar ve kompozisyonları göz önüne alarak bitkilerin çiçek öncesi, çiçeklenme ve tohum dönemlerinde uçucu yağ içeriğini gerek miktar ve de gerekse çeşit bazında farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz.
1927. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karvakrol
γterpinen
timol
pinen
uçucu
psimen


27. SAYFA ICERIGI

Bazı bileşenler sadece çiçeksiz, çiçekli ya da tohum dönemine özgüdür bunların miktarları arasında oldukça büyük farklar vardır. Bunları sırasıyla (çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu örnekte) şöyle sıralayabiliriz; tujen tohumlu örnekte en yüksek (% 0.94-0.90.1.54), pinen tohumlu örnekte en yüksek (% 0.46-0.40-0.89), Sabinen çiçekli örnekte en yüksek (% 1.12-1.14-0.23), 1-oktan-3-ol bileşeni ise önemli bir değişim göstermiş olup, çiçeksiz ve tohum döneminde görülmezken, çiçekli dönemde (%0.71) oranında görülmüştür. Oktanon (%1.030.90-0.89) en yüksek oranda çiçeksiz örnekte olup, tohumlu örneğe doğru azalma görülmektedir. -3-karen çiçeksiz ve tohumlu örnekte görülmeyip, çiçekli örnekte (%0.04) oranında gösterilmektedir. p-simen her üç örnek için major (% 6.82-8.38-16.8) bileşenlerden olup, en yüksek oranda tohumlu örnekte görülüp, tohuma doğru artış göstermiştir. L-limonen (%0.61), izokaryofillen (%0.01) ve ledene (%0.16) çiçeksiz ve çiçekli örnekte görülmeyip, çok az miktarda tohumlu örnekte görülmektedir. Cis-Osimen (%3.57-0.61-0.24) çiçeksiz dönemin major bileşenlerinden olup, tohuma doğru azalma göstermiştir. -terpinen her üç örnek için major (% 10.4-9.38-10.5) bileşenlerden olup, en yüksek oranda tohumlu örnekte görülüp, çiçekli dönemde azalma göstermiştir (ablo 4). -terpinolen her üç örnek için önemli major (% 9.75-28.5-11.8) bileşenlerden olup, en yüksek oranda çiçekli örnekte görülüp, çiçekli örnek için kemotiptir diyebiliriz. Yine timol metil eter her üç örnek için major (%3.87-2.70-4.80) bileşenlerden olup, en yüksek oranda tohumlu örnekte görülüp, çiçekli dönemde azalma göstermiştir. Karvakrol metil eter çiçeksiz ve çiçekli dönemin major (%6.63-3.77) bileşenlerinden olup, tohumlu örnekte oldukça azalma göstermiştir. timol (%23.1-18,60-28.7) çiçeksiz ve tohumlu örneğin en önemli major bileşenidir. karvakrol (%7,25-8,45-3,32) her üç örnekte major bileşendir. -kubeben (%0.01), -sesqufellandren(%0.01), İzoaromadendren epoksit (%0.03) ve adamantane (%0.02) çiçeksiz ve tohumlu örnekte bulunmayıp, çiçekli örnekte çok az oranda bulunmuştur. -kopaen (%0.03) çiçekli örnekte görülmeyip, çiçeksiz ve tohumlu örnekte çok az oranda görülmüştür. -bourbonen (%0.10), Nanodekan (%0.02), Erikosan (%0.04) çiçekli ve tohumlu örnekte görülmeyip, çiçeksiz örnekte çok az oranda görülmüştür. Trans-karyofillen (%3.27-1.88-1.66) çiçeksiz dönemin major bileşenlerinden olup, çiçekli ve tohumlu dönemde azalma göstermiştir. -kubeben (%0.05-0.03) ve Trikosan (%0.020.02) tohumlu örnekte bulunmayıp, çiçeksiz ve çiçekli örnekte çok az oranda görülmüştür (Tablo 4).
Bu miktar ve kompozisyonları göz önüne alarak bitkilerin çiçek öncesi, çiçeklenme ve tohum dönemlerinde uçucu yağ içeriğini gerek miktar ve de gerekse çeşit bazında farklılıklar olduğunu söyleyebiliriz.
19

İlgili Kaynaklarsingle.php