Tablo 4: O. vulgare subsp. gracilenin Farklı Vejetasyon Dönemlerindeki Uçucu Yağ Kompozisyonu

No BİLEŞEN

Çiçeksiz Çiçekli Tohumlu

1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11 12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29
30
31 32 33
34 35
36 37 38 39 40
41
42
43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Toplam

tujen pinen kamfen Sabinen 1-oktan-3-ol Oktanon -mirsen
-fellendren
-3-karen
-terpinen p-simen L-Limonen 1,8-sineol Cis-Osimen 1,3,6-Oktatrien
-terpinen Trans-sabinen-hidrat
– terpineol Linalool 2- siklohekzen-1-ol Borneol 3-siklohekzen-1-ol
-terpinolen Timol metil eter karvakrol metil eter timol karvakrol
-kubebene
-kopaen
-bourbonen izokaryofillen Trans-karyofillen
-kubeben Aromadendren
-Humulen Naftalen Germakren-D Leden Bisiklogermakren
-bisabolen
-amorfen
-kadinen
-sesquifellendren Cis–bisabolen (+)- spathulenol karyofillen oksit izospathulenol adamantane Azulen İzoaromadendren epoksit Nanodekan 2-Pentodekanon Erikosan Trikosan

RT 7,58 7,84 8,40 9,21 9,51 9,65 9,78
10,36
10,46
10,78 11,10 11,23 11,32 11,44 11,77 12,28 12,64 13,09 13,62 14,43 15,99 16,23
16,83 17,73 18,05 20,37 20,61 22,21
23,25
23,54 24,25 24,78 25,07
25,35 25,90 26,47 26,68 26,96 27,11
27,43
27,60
27,73
27,89 28,36 29,41 29,55 30,83 30,96 31,65 31,78 35,49 35,58 38,66 47,93

RRI 1016 1021 1034 1052 1058 1061 1064
1077
1079
1086 1093 1095 1098 1100 1108 1119 1127 1137 1148 1166 1200 1206
1219 1239 1246 1297 1302 1337
1360
1366 1382 1394 1400
1406 1418 1431 1435 1441 1445
1452
1456
1458
1462 1472 1495 1498 1527 1529 1545 1547 1629 1631 1699 1902

% Oran 0.94 0.46 0.07 1.12 -1.03 1.31
0.16

1.76 6.82
-1.54 3.57 0.93 10.4 0.69 0.14
—0.36 9.75 3.87 6.63 23.1 7,25 —
0.03
0.10 —
3.27 0.05
0.12 0.25 0.13 0.62
-0.67


0.18
-0.60 0.41 0.60 0.04
—0.02 -0.04 0.02 89.75

% Oran 0.90 0.40 0.07 1.14 0.71 0.90 1.30
0.16
0.04
1.76 8.38
-1.62 0.61 0.16 9.38 0.92 0.12 0.97 0.02 0.21 0.47 28.5 2.70 3.77 18.60 8.45 0.01

–1.88 0.03
0.07 0.19 0.06 0.41
-0.46
0.02
0.04
0.09
0.01 0.30 0.25 0.44 0.02 0.02 0.03 0.03
—0.02 94.20

% Oran 1.54 0.89 0.16 0.23 -0.89 1.62
0.26

2.83 16.8 0.61 0.26 0.24 0.08 10.5 0.40 0.20 0.77 0.07 0.32 1.15 11.8 4.80 1.86 28.7 3,32

0.03
-0.01 1.66

0.15 0.22 0.08 0.07 0.16 0.10
0.02
0.05
0.11
-0.32 0.37 0.82 0.04
-0.03
–0.01 –98.45

2028. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Thymus kotschyanus boiss.et Hohen (Lamiaceae)'a ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. Glabrescens) morfolojik özellikleri ve uçucu yağ kompozisyonu bakımından karşılaştırılması - Sayfa 27
Tablo 1. Thymus kotschyanus var. glabrescens ve var. kotschyanus’ un uçucu yağ bileşenleri (RRI- Relative Retention index - Nisbi alıkonma indeksi). Sıra Bileşen 1 Trisiklen 2 α-Thujen 3 α-Pinen 4 Kamfen 5 Verbenen 6 Sabinen 7 β-pinen 8 3-Oktanon 9 Mirsen 10 3-Oktanol 11 1-Fellandren 12 α-Terpinen 13 P- simen 14 L-Limonen 15 1.8-Sineol 16 γ-Terpinen 17 Trans-Sabinen hidrat 18 α-Terpinolen 19 L...
Türkiye'de yetişen Acinos Miller türleri üzerinde morfolojik anatomik ve kimyasal araştırmalar - Sayfa 133
a-Ylangen 2-Etil hekzanol a-Kopaen a-Kopaen+a-Kamfolen aldehit + Dihidroedulan-II a-Kooaen+Pentadekan+İzomenton a-Kooaen+a-Kamfolen aldehit (E,E)-2,4-Heptadienal Dekanal a-Burbonen Kafur P-Burbonen Benzaldehit (E)-2-Nonenal Linalool + P-Kubeben Linalool P-Kubeben cis-Sabinen hidrat Oktanol Linalil asetat trans-p-Ment-2-en-1-ol Pinokarvon Bomil asetat a-trans-P-Bergamoten (E,Z)-2,6- Nonadienal (...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karvakrol
karyofillen
pinen
eter
metil
timol


28. SAYFA ICERIGI

Tablo 4: O. vulgare subsp. gracilenin Farklı Vejetasyon Dönemlerindeki Uçucu Yağ Kompozisyonu

No BİLEŞEN

Çiçeksiz Çiçekli Tohumlu

1 2 3 4 5 6 7 8
9
10
11 12 13 14 15 16
17 18
19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
29
30
31 32 33
34 35
36 37 38 39 40
41
42
43
44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Toplam

tujen pinen kamfen Sabinen 1-oktan-3-ol Oktanon -mirsen
-fellendren
-3-karen
-terpinen p-simen L-Limonen 1,8-sineol Cis-Osimen 1,3,6-Oktatrien
-terpinen Trans-sabinen-hidrat
– terpineol Linalool 2- siklohekzen-1-ol Borneol 3-siklohekzen-1-ol
-terpinolen Timol metil eter karvakrol metil eter timol karvakrol
-kubebene
-kopaen
-bourbonen izokaryofillen Trans-karyofillen
-kubeben Aromadendren
-Humulen Naftalen Germakren-D Leden Bisiklogermakren
-bisabolen
-amorfen
-kadinen
-sesquifellendren Cis–bisabolen (+)- spathulenol karyofillen oksit izospathulenol adamantane Azulen İzoaromadendren epoksit Nanodekan 2-Pentodekanon Erikosan Trikosan

RT 7,58 7,84 8,40 9,21 9,51 9,65 9,78
10,36
10,46
10,78 11,10 11,23 11,32 11,44 11,77 12,28 12,64 13,09 13,62 14,43 15,99 16,23
16,83 17,73 18,05 20,37 20,61 22,21
23,25
23,54 24,25 24,78 25,07
25,35 25,90 26,47 26,68 26,96 27,11
27,43
27,60
27,73
27,89 28,36 29,41 29,55 30,83 30,96 31,65 31,78 35,49 35,58 38,66 47,93

RRI 1016 1021 1034 1052 1058 1061 1064
1077
1079
1086 1093 1095 1098 1100 1108 1119 1127 1137 1148 1166 1200 1206
1219 1239 1246 1297 1302 1337
1360
1366 1382 1394 1400
1406 1418 1431 1435 1441 1445
1452
1456
1458
1462 1472 1495 1498 1527 1529 1545 1547 1629 1631 1699 1902

% Oran 0.94 0.46 0.07 1.12 -1.03 1.31
0.16

1.76 6.82
-1.54 3.57 0.93 10.4 0.69 0.14
—0.36 9.75 3.87 6.63 23.1 7,25 —
0.03
0.10 —
3.27 0.05
0.12 0.25 0.13 0.62
-0.67


0.18
-0.60 0.41 0.60 0.04
—0.02 -0.04 0.02 89.75

% Oran 0.90 0.40 0.07 1.14 0.71 0.90 1.30
0.16
0.04
1.76 8.38
-1.62 0.61 0.16 9.38 0.92 0.12 0.97 0.02 0.21 0.47 28.5 2.70 3.77 18.60 8.45 0.01

–1.88 0.03
0.07 0.19 0.06 0.41
-0.46
0.02
0.04
0.09
0.01 0.30 0.25 0.44 0.02 0.02 0.03 0.03
—0.02 94.20

% Oran 1.54 0.89 0.16 0.23 -0.89 1.62
0.26

2.83 16.8 0.61 0.26 0.24 0.08 10.5 0.40 0.20 0.77 0.07 0.32 1.15 11.8 4.80 1.86 28.7 3,32

0.03
-0.01 1.66

0.15 0.22 0.08 0.07 0.16 0.10
0.02
0.05
0.11
-0.32 0.37 0.82 0.04
-0.03
–0.01 –98.45

20

İlgili Kaynaklarsingle.php