3.3. O. vulgare subsp. gracile Bitkisinin Çay Olarak Kullanım Özellikleri Bir önceki bölümde anlatılan düzenek ile bitki örnekleri su buharı ile etkileştirildi. Sıvı
bir ekstrakt elde edildi. Bunun üzerinde yağımsı bir tabaka toplandı. Sıvının çeşitli aromatik bileşiklerden ve üsteki tabakanın yağlardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu suyun laboratuar ve endüstriyel ortamlarda seyreltilmesi ve değişik katkı maddeleri ile tatlandırılması sonucunda günlük kullanıma sahip kekik suyu ve yağının meydana geleceği ve rahatlıkla tüketilebileceğini söylemek mümkündür. Zaten piyasada satılan ve değişik amaçlar için fazlasıyla kullanılan ve gittikçe artan kullanıma sahip olan bu yağ ve suların elde ediliş yolları da benzerdir.
Bu özellikleri bilinen bu bitkinin yağının ve yağ türevlerinin Doğu Anadolu Bölgesinin değişik yerlerinde doğal yetişen örneklerinin kontrollü şekilde toplanarak endüstriyel işlenmesi sonucu bölge için önemli ekonomik girdi sağlayacak sonuçlar sağlanabilir.
Şekil 11: O. vulgare subsp. gracilenin su ve yağının elde edilmesinde kullanılan preperatif düzenek.
2129. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı kökenli İstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum L.) populasyonlarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar - Sayfa 13
xiii ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil Sayfa 3.1. Deneme bitkisinin (Origanum vulgare subsp. hirtum L) deneme tarlasında yakından görünümü ........................................................ 32 3.2. Deneme bitkisinin (Origanum vulgare subsp. hirtum L) deneme tarlasında çiçekli haliyle yakından görünümü................................. 33 3.3. Deneme materyalinin (Origanum vulgare ...
Farklı kökenli İstanbul kekiği (Origanum vulgare subsp. hirtum L.) populasyonlarında verim ve kalite özelliklerinin belirlenmesi üzerine araştırmalar - Sayfa 119
103 Genotiplere göre değişken bir verim alındığı gözlense de Marmara Bölgesi kökenli genotiplerin İzmir ekolojik koşullarında yetiştirilebileceği söylenebilir. Özellikle Yayla-Lapseki-Çanakkale kökenli 9 nolu genotipin hem drog herba verimi, hem de uçucu yağ oranı ve verimi açısından Bornova ekolojik koşullarında iyi bir performans gösterdiği ifade edilebilir. Marzi (1996)’nın ifadelerine göre; ...

29. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

vulgare
subsp
bitki
bölge
bitkinin
sahip


29. SAYFA ICERIGI

3.3. O. vulgare subsp. gracile Bitkisinin Çay Olarak Kullanım Özellikleri Bir önceki bölümde anlatılan düzenek ile bitki örnekleri su buharı ile etkileştirildi. Sıvı
bir ekstrakt elde edildi. Bunun üzerinde yağımsı bir tabaka toplandı. Sıvının çeşitli aromatik bileşiklerden ve üsteki tabakanın yağlardan oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu suyun laboratuar ve endüstriyel ortamlarda seyreltilmesi ve değişik katkı maddeleri ile tatlandırılması sonucunda günlük kullanıma sahip kekik suyu ve yağının meydana geleceği ve rahatlıkla tüketilebileceğini söylemek mümkündür. Zaten piyasada satılan ve değişik amaçlar için fazlasıyla kullanılan ve gittikçe artan kullanıma sahip olan bu yağ ve suların elde ediliş yolları da benzerdir.
Bu özellikleri bilinen bu bitkinin yağının ve yağ türevlerinin Doğu Anadolu Bölgesinin değişik yerlerinde doğal yetişen örneklerinin kontrollü şekilde toplanarak endüstriyel işlenmesi sonucu bölge için önemli ekonomik girdi sağlayacak sonuçlar sağlanabilir.
Şekil 11: O. vulgare subsp. gracilenin su ve yağının elde edilmesinde kullanılan preperatif düzenek.
21

İlgili Kaynaklarsingle.php