4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Elazığdan toplanan Origanum vulgare subsp. gracile bitkisinin üç farklı vejetasyon döneminde toprak üstü organ uçucu yağlarının göstermiş olduğu kalitatif ve kantitaif değişiklikler ve yağ verimi bu çalışma ile belirlenmiştir. 100 g çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu örnekten sırasıyla 1.0 ; 0,90 ve 1.2 ml uçucu yağ elde edilmiştir. Bitkinin tohumlu döneme geçerken uçucu yağ miktarının arttığını analiz sonuçlarına göre söylemek mümkündür. Tohumlanmayla birlikte uçucu yağ miktarı tekrar artmaktadır. Çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu dönemlerde sırasıyla toplam %89.75, %98.45, %94.20 miktarlarda uçucu yağ elde edilmiştir.
Elde edilen yağlarda sırasıyla 38, 52 ve 46 bileşen tayin edilmiş ve yağlardaki ana bileşenler çiçeksiz dönemden tohumlu döneme doğru sırasıyla; timol, -terpinen, -terpinolen, karvakrol, p-simen, karvakrol metil eter, timol metil eter, cis-osimen, trans karyofillen; terpinolen, timol, -terpinen, karvakrol, p-simen, Karvakrol metil eter, timol metil eter ve timol, p-simen, -terpinolen, -terpinen, timol metil eter, karvakrol şeklinde saptanmıştır. Bazı bileşenlerin sadece çiçekli, çiçeksiz ve tohumlu dönemde var olduğu saptanmıştır. Uçucu yağlardaki ana bileşenlerin fenolojik dönemlerdeki değişimlerine bakacak olursak; P-simenin % miktarı tohumlu döneme doğru artış göstermiştir. -terpinen çiçekli dönemden sonra azalmasına rağmen, tohumlanmayla birlikte artış göstermiştir. -terpinolen en önemli major bileşenlerden biri olup miktarı çiçekli dönemde en yüksek değerde olmasına rağmen, tohumlanmayla birlikte miktarı düşmektedir. Karvakrol metil eterde tohumlu döneme doğru kademeli olarak azalma gözlenmiştir. Yine timol en önemli major bileşenlerden olup miktarı çiçeklenmeyle azalıp, tohumlanmayla birlikte tekrar artmıştır. Karvakrol en yüksek oranda çiçeklenme döneminde görülüp, tohumlanmayla birlikte azalma göstermiştir.
Bu bitkiye ait uçucu yağlarda ana bileşenlerden başka birçok bileşen bulunmaktadır. Bileşenler vejetasyon dönemine bağlı olarak gerek kalitatif ve gerekse kantitatif anlamda farklılıklar göstermiştir. Origanum vulgare subsp. gracilenin çiçeksiz örneğine özgü olup, diğer vejetasyon dönemlerinde olmayan bileşenler şunlardır; alloosimen (%0.13), -bourbonen (%0.10), nonadekan(%0.02), erikosan (%0.04). Dolayısıyla bu bileşenler görüldüğünde Origanum vulgare subsp. gracilenin çiçeksiz dönemde olduğunu söyleyebiliriz.
Çiçekli olanlara özgü olup az oranda olanlar ise -3-karen (%0.04), -kubebene (%0.01), -sesquifellendren (%0.01), adamantane (%0.02), İzoaromadendren epoksit (%0.03)tir. Bitkinin tohumlu örneğine özgü olan bileşenler şunlardır; Limonen (%0.61), izokaryofillen (%0.01), Leden (%.16), 2-Pentodekanon (%0.01). Bu bileşenler görüldüğünde tohumlu dönemde olduğunu söylenebilir.
22



30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karvakrol
γterpinen
timol
bileşen
psimen
uçucu


30. SAYFA ICERIGI

4. SONUÇ VE TARTIŞMA
Elazığdan toplanan Origanum vulgare subsp. gracile bitkisinin üç farklı vejetasyon döneminde toprak üstü organ uçucu yağlarının göstermiş olduğu kalitatif ve kantitaif değişiklikler ve yağ verimi bu çalışma ile belirlenmiştir. 100 g çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu örnekten sırasıyla 1.0 ; 0,90 ve 1.2 ml uçucu yağ elde edilmiştir. Bitkinin tohumlu döneme geçerken uçucu yağ miktarının arttığını analiz sonuçlarına göre söylemek mümkündür. Tohumlanmayla birlikte uçucu yağ miktarı tekrar artmaktadır. Çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu dönemlerde sırasıyla toplam %89.75, %98.45, %94.20 miktarlarda uçucu yağ elde edilmiştir.
Elde edilen yağlarda sırasıyla 38, 52 ve 46 bileşen tayin edilmiş ve yağlardaki ana bileşenler çiçeksiz dönemden tohumlu döneme doğru sırasıyla; timol, -terpinen, -terpinolen, karvakrol, p-simen, karvakrol metil eter, timol metil eter, cis-osimen, trans karyofillen; terpinolen, timol, -terpinen, karvakrol, p-simen, Karvakrol metil eter, timol metil eter ve timol, p-simen, -terpinolen, -terpinen, timol metil eter, karvakrol şeklinde saptanmıştır. Bazı bileşenlerin sadece çiçekli, çiçeksiz ve tohumlu dönemde var olduğu saptanmıştır. Uçucu yağlardaki ana bileşenlerin fenolojik dönemlerdeki değişimlerine bakacak olursak; P-simenin % miktarı tohumlu döneme doğru artış göstermiştir. -terpinen çiçekli dönemden sonra azalmasına rağmen, tohumlanmayla birlikte artış göstermiştir. -terpinolen en önemli major bileşenlerden biri olup miktarı çiçekli dönemde en yüksek değerde olmasına rağmen, tohumlanmayla birlikte miktarı düşmektedir. Karvakrol metil eterde tohumlu döneme doğru kademeli olarak azalma gözlenmiştir. Yine timol en önemli major bileşenlerden olup miktarı çiçeklenmeyle azalıp, tohumlanmayla birlikte tekrar artmıştır. Karvakrol en yüksek oranda çiçeklenme döneminde görülüp, tohumlanmayla birlikte azalma göstermiştir.
Bu bitkiye ait uçucu yağlarda ana bileşenlerden başka birçok bileşen bulunmaktadır. Bileşenler vejetasyon dönemine bağlı olarak gerek kalitatif ve gerekse kantitatif anlamda farklılıklar göstermiştir. Origanum vulgare subsp. gracilenin çiçeksiz örneğine özgü olup, diğer vejetasyon dönemlerinde olmayan bileşenler şunlardır; alloosimen (%0.13), -bourbonen (%0.10), nonadekan(%0.02), erikosan (%0.04). Dolayısıyla bu bileşenler görüldüğünde Origanum vulgare subsp. gracilenin çiçeksiz dönemde olduğunu söyleyebiliriz.
Çiçekli olanlara özgü olup az oranda olanlar ise -3-karen (%0.04), -kubebene (%0.01), -sesquifellendren (%0.01), adamantane (%0.02), İzoaromadendren epoksit (%0.03)tir. Bitkinin tohumlu örneğine özgü olan bileşenler şunlardır; Limonen (%0.61), izokaryofillen (%0.01), Leden (%.16), 2-Pentodekanon (%0.01). Bu bileşenler görüldüğünde tohumlu dönemde olduğunu söylenebilir.
22

İlgili Kaynaklar







single.php