İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR .III İÇİNDEKİLER .IV ŞEKİLLERİN LİSTESİ . V TABLOLARIN LİSTESİ .VI ÖZET . VII ABSTRACT . VIII 1. GİRİŞ . 1
1.2. Origanum L. Türleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar . 2 1.2.2. Kullanım Alanları. 5 1.2.2.1. Tıp . 5 1.2.2.2. Gıda . 6 1.2.2.3. Süs Bitkisi. 6 1.2.2.4 Gıdaların Saklanması . 6 1.2.2.5. Arı Hastalıklarının Tedavisi . 7 1.2.2.6. Zararlı Böcekler ve Yabancı Otlarla Mücadele. 7 1.2.2.7. Çay Olarak Kullanımı. 7
1.3. Uçucu Yağların Genel Özellikleri . 9 1.4. Çalışmanın Amacı . 10 2. MATERYAL VE METOT . 11 2.1. Bitki Örneklerinin Toplanması . 11 2.2. Uçucu Yağların Elde Edilmesi . 11 2.3. Uçucu Yağların Kimyasal Analizi . 12 2.4. O. vulgare subsp gracile den Bitki Çayı Elde Etme Yöntemi. 12 3. BULGULAR . 13 3.1. Morfolojik Bulgular. 13 3.2. Kimyasal Bulgular . 14 3.3. O. vulgare subsp. gracile Bitkisinin Çay Olarak Kullanım Özellikleri. 21 4. SONUÇ VE TARTIŞMA. 22 KAYNAKLAR . 24 ÖZGEÇMİŞ. 28
IV4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Mentha spicata L. subsp. spicata (Lamiaceae) bitkisinin morfolojik, anatomik, palinolojik ve bazı kimyasal özelliklerinin araştırılması - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER ÖZET SUMMARY ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ 1. GİRİŞ 1.1. Lamiaceae Familyası 1.2. Lamiaceae Familyasının Karakteristik Morfolojik Özellikleri 1.3. Mentha L. Cinsi 1.4. Mentha L. Cinsinin Kullanıldığı Sektörler 1.5. Mentha L. Cinsinin Halk Arasında Kullanımı 1.6. Mentha spicata L. 1.7. Mentha spicata’nın Bitkisel Özellikleri 1.8. Mentha spicata subsp. spicata 1.9....

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
kimyasal
yağların
içindekiler
özellikleri
listesi


4. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
TEŞEKKÜR .III İÇİNDEKİLER .IV ŞEKİLLERİN LİSTESİ . V TABLOLARIN LİSTESİ .VI ÖZET . VII ABSTRACT . VIII 1. GİRİŞ . 1
1.2. Origanum L. Türleri Üzerinde Yapılan Çalışmalar . 2 1.2.2. Kullanım Alanları. 5 1.2.2.1. Tıp . 5 1.2.2.2. Gıda . 6 1.2.2.3. Süs Bitkisi. 6 1.2.2.4 Gıdaların Saklanması . 6 1.2.2.5. Arı Hastalıklarının Tedavisi . 7 1.2.2.6. Zararlı Böcekler ve Yabancı Otlarla Mücadele. 7 1.2.2.7. Çay Olarak Kullanımı. 7
1.3. Uçucu Yağların Genel Özellikleri . 9 1.4. Çalışmanın Amacı . 10 2. MATERYAL VE METOT . 11 2.1. Bitki Örneklerinin Toplanması . 11 2.2. Uçucu Yağların Elde Edilmesi . 11 2.3. Uçucu Yağların Kimyasal Analizi . 12 2.4. O. vulgare subsp gracile den Bitki Çayı Elde Etme Yöntemi. 12 3. BULGULAR . 13 3.1. Morfolojik Bulgular. 13 3.2. Kimyasal Bulgular . 14 3.3. O. vulgare subsp. gracile Bitkisinin Çay Olarak Kullanım Özellikleri. 21 4. SONUÇ VE TARTIŞMA. 22 KAYNAKLAR . 24 ÖZGEÇMİŞ. 28
IV

İlgili Kaynaklarsingle.php