TABLOLARIN LİSTESİ Tablo 1: Yıllara Göre Türkiyeden İhraç Edilen Origanum Bitkisi Miktar ve Değerleri .1 Tablo 2: Türkiyede Yetişen Origanum L. Türleri .4 Tablo 3: Türkiyede Bitkisel Çay Olarak Kullanılan Aromatik Bitki Türleri .7 Tablo 4: O. vulgare subsp. gracilenin Farklı Vejetasyon Dönemlerindeki Uçucu Yağ
Kompozisyonu. .20
VI6. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de yetşişen origanum l. (labıatae) türlerinin gövde ve yaprak anatomisi - Sayfa 14
3 2. GENEL BİLGİLER Origanum dağların süsü anlamına gelir (2). Origanum cinsi Lamarck, Briquet, El-Gazzar ve Watson tarafından incelenmiş, Ietswaart tarafından revizyonu yapılmış (3), Kintzios’un editörlüğünde de son gelişmeler derlenmiştir (4). Origanum cinsinin revizyonu yapıldığından bu yana 7 yeni takson ilave edilmiş, 2 adet sinonim ise geçerli isim olarak kabul edilmiştir (1, 6-9). Origan...
Türkiye'de yetşişen origanum l. (labıatae) türlerinin gövde ve yaprak anatomisi - Sayfa 11
xi TABLOLAR DİZİNİ Tablo 2.1. Türkiye’ de yetişen doğal Origanum taksonları .……………....…......... 4 Tablo 2.2. Türkiye’ de bulunan doğal Origanum hibritleri …….………….……… 5 Tablo 6.1. Origanum taksonlarında gövdeye ait karakterler ……………….…..... 45 Tablo 6.2. Origanum taksonlarında yaprağa ait karakterler …………..…………. 46 ...

6. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

origanum
türleri
türkiyede
bitki
yetişen
vulgare


6. SAYFA ICERIGI

TABLOLARIN LİSTESİ Tablo 1: Yıllara Göre Türkiyeden İhraç Edilen Origanum Bitkisi Miktar ve Değerleri .1 Tablo 2: Türkiyede Yetişen Origanum L. Türleri .4 Tablo 3: Türkiyede Bitkisel Çay Olarak Kullanılan Aromatik Bitki Türleri .7 Tablo 4: O. vulgare subsp. gracilenin Farklı Vejetasyon Dönemlerindeki Uçucu Yağ
Kompozisyonu. .20
VI

İlgili Kaynaklarsingle.php