ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
Ömer KILIÇ
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 2008, Sayfa: VIII+28
Bu çalışmada, Origanum cinsine ait Origanum vulgare L. subsp. gracile (C. Koch.) Ietswaart. alttürünün uçucu yağ içeriği belirlenmiş ve bitki çayı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bitkinin örnekleri farklı vejetasyon dönemlerinde (çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu) olmak üzere Elazığ çevresinden toplanmıştır. Bu örneklerin uçucu yağları su distilasyonu yöntemi ile elde edilmiş ve GC-MS (Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometrisi) tekniği kullanılarak analiz edildi. 100 g çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu örnekten sırasıyla 1,00; 0,90 ve 1,2 ml uçucu yağ elde edilmiştir. Bu bitkinin farklı vejetasyon dönemlerine ait örneklerinin Uçucu yağlarının %89.75, %98.45, %94.20 si belirlenmiş ve elde edilen yağlardan sırasıyla 38, 52 ve 46 bileşen tayin edilmiştir. Bu alttüre ait yağlardaki ana bileşenler; timol, -terpinen, terpinolen, karvakrol, p-simen, karvakrol metil eter, timol metil eter, cis-osimen bulunurken bitkinin değişik vejetasyon dönemlerinde bazı bileşenlerin kalitatif ve kantitatif anlamda değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Bunlardan p- simen, terpinen ve timol un miktarı tohumlu dönemde iken artmış buna karşılık, terpinolen ile karvakrol çiçekli dönemde daha fazla bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Origanum vulgare subsp. gracile, Uçucu yağlar, Bitki çayı.
VII7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bileşen
karvakrol
uçucu
psimen
simen
edilmiş


7. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
Ömer KILIÇ
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı 2008, Sayfa: VIII+28
Bu çalışmada, Origanum cinsine ait Origanum vulgare L. subsp. gracile (C. Koch.) Ietswaart. alttürünün uçucu yağ içeriği belirlenmiş ve bitki çayı olarak kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bitkinin örnekleri farklı vejetasyon dönemlerinde (çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu) olmak üzere Elazığ çevresinden toplanmıştır. Bu örneklerin uçucu yağları su distilasyonu yöntemi ile elde edilmiş ve GC-MS (Gaz Kromatografisi- Kütle Spektrometrisi) tekniği kullanılarak analiz edildi. 100 g çiçeksiz, çiçekli ve tohumlu örnekten sırasıyla 1,00; 0,90 ve 1,2 ml uçucu yağ elde edilmiştir. Bu bitkinin farklı vejetasyon dönemlerine ait örneklerinin Uçucu yağlarının %89.75, %98.45, %94.20 si belirlenmiş ve elde edilen yağlardan sırasıyla 38, 52 ve 46 bileşen tayin edilmiştir. Bu alttüre ait yağlardaki ana bileşenler; timol, -terpinen, terpinolen, karvakrol, p-simen, karvakrol metil eter, timol metil eter, cis-osimen bulunurken bitkinin değişik vejetasyon dönemlerinde bazı bileşenlerin kalitatif ve kantitatif anlamda değişiklik gösterdiği saptanmıştır. Bunlardan p- simen, terpinen ve timol un miktarı tohumlu dönemde iken artmış buna karşılık, terpinolen ile karvakrol çiçekli dönemde daha fazla bulunmuştur.
Anahtar Kelimeler: Lamiaceae, Origanum vulgare subsp. gracile, Uçucu yağlar, Bitki çayı.
VII

İlgili Kaynaklarsingle.php