Orman işletmelerinde üretim planlarının optimizasyon olanakları ve bir uygulama
T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
ORMAN İŞLETMELERİNDE ÜRETİM PLANLARININ OPTİMİZASYON OLANAKLARI VE BİR UYGULAMA
DOKTORA TEZİ
Mehmet KORKMAZ Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR
ISPARTA, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI
ORMAN İŞLETMELERİNDE ÜRETİM PLANLARININ OPTİMİZASYON OLANAKLARI VE BİR UYGULAMA
DOKTORA TEZİ
Mehmet KORKMAZ Tez Danışmanı: Prof. Dr. İbrahim GÜNGÖR
ISPARTA, 2006

İlgili KaynaklarMudurnu-Sırçalı Orman İşletme Şefliğinde yayılış gösteren Anadolu Karaçamı [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] meşcereleri için gövde profil denklem sistemlerinin geliştirilmesi Developing Compatible Taper and Volume Equations for Crimean Pine [Pinus nigra Arnold. subsp. pallasiana (Lamb.) Holmboe] in Mudurnu-Sırçalı Forest District
Danisman: YRD. DOÇ. DR. İLKER ERCANLI, Universite: Çankırı Karatekin Üniversitesi, Bolum: Fen Bilimleri Enstitüsü
Ozet: Tek ağaçlara ilişkin toplam hacim yanında ağaç gövdelerinden üretilebilecek tomruk, maden direği ve sanayi odunu gibi odun çeşitlerinin miktarlarına ilişkin daha ayrıntılı hacim tahminleri, Gövde Çapı ve Gövde Hacim Denklemleri ile elde edilebilmektedir. Bu bakımdan; her ağaç ….

single.php