Orman yangınları ve hava kirliliği:

İÇİNDEKİLER Sayfa
KABUL. ii ÖZET . iii ABSTRACT.v TEŞEKKÜR.vii İÇİNDEKİLER .ix ŞEKİLLER DİZİNİ . xiii ÇİZELGELER DİZİNİ.xv SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ .xvii
BÖLÜM 1 GİRİŞ .1
BÖLÜM 2 HAVA KİRLİLİĞİ, SERA GAZLARI ve EMİSYON ENVANTERİ ORMAN YANGINI VE HAVA KİRLETİCİLERİ .3
2.1 ORMAN YANGINI .3 2.2 ORMAN YANGINININ OLUŞABİLME UNSURLARI .5 2.3 ORMAN YANGINININ EVRELERİ .6
2.3.1 Ön Isınma (Pre-ignition) .7 2.3.2 Alevlenme (Flaming) .7 2.3.3 Alev Çıkarmadan Yanma (Smoldering).8 2.3.4 Kor Haline Gelme (Glowing ) .8 2.4 ORMAN YANGINI TÜRLERİ .8 2.4.1 Zemin Yangınları .8 2.4.2 Yüzey Yangınları .9 2.4.3 Tepe Yangınları .9 2.5 ORMAN YANGININDAN KAYNAKLANAN KİRLETİCİLER .10 2.5.1 Karbondioksit (CO2) .11 2.5.2 Karbon Monoksit (CO) .12 2.5.3 Kükürtdioksit (SO2) .13
ix10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orman yangınları ile mücadelede optimum yol güzergâhının network 2001 programı ile belirlenmesi - Sayfa 8
İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET .................................................................................................................................İ SUMMARY ......................................................................................................................... İİ TEŞEKKÜR ......................................................................................................
Havadaki SO2 ve PM konsantrasyonunun istatistiksel yöntemler ile modellenmesi:zonguldak şehir örneği - Sayfa 8
İÇİNDEKİLER Sayfa KABUL………………………………………………………………………………. ii ÖZET…………………………………………………………………………………. iii ABSTRACT………………………………………………………………………….. v TEŞEKKÜR………………………………………………………………………….. vii İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………….. viii ŞEKİLLER DİZİNİ…………………………………………………………………… xi ÇİZELGELER DİZİNİ……………………………………………………………….. xii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ………………………………………...... xiii BÖLÜM 1 GİRİŞ………………...
Orman yangın emniyet yolları ve şeritleri ile orman yol şebekelerinin entegrasyonu, planlamaları ve uygulamaları üzerine bir araştırma (Gelibolu Milli Parkı örneği) - Sayfa 5
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ………………………………….………………………….............i İÇİNDEKİLER…………………...………………………………............ii ŞEKİL LİSTESİ ………………………………………………………….v TABLO LİSTESİ ……………………………………………………….vii SEMBOL LİSTESİ……………………………………………………..viii ÖZET…...…………………………………………………………...…….ix SUMMARY…………..…………………………………………………....x 1.GİRİŞ ……………………………………………………………………1 2.GENEL KISIMLAR ………...…………………………………………3 2.1.ORMAN YANGINLARI...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
özet
giriş
şekiller
dizini
simgeler


10. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER Sayfa
KABUL. ii ÖZET . iii ABSTRACT.v TEŞEKKÜR.vii İÇİNDEKİLER .ix ŞEKİLLER DİZİNİ . xiii ÇİZELGELER DİZİNİ.xv SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ .xvii
BÖLÜM 1 GİRİŞ .1
BÖLÜM 2 HAVA KİRLİLİĞİ, SERA GAZLARI ve EMİSYON ENVANTERİ ORMAN YANGINI VE HAVA KİRLETİCİLERİ .3
2.1 ORMAN YANGINI .3 2.2 ORMAN YANGINININ OLUŞABİLME UNSURLARI .5 2.3 ORMAN YANGINININ EVRELERİ .6
2.3.1 Ön Isınma (Pre-ignition) .7 2.3.2 Alevlenme (Flaming) .7 2.3.3 Alev Çıkarmadan Yanma (Smoldering).8 2.3.4 Kor Haline Gelme (Glowing ) .8 2.4 ORMAN YANGINI TÜRLERİ .8 2.4.1 Zemin Yangınları .8 2.4.2 Yüzey Yangınları .9 2.4.3 Tepe Yangınları .9 2.5 ORMAN YANGININDAN KAYNAKLANAN KİRLETİCİLER .10 2.5.1 Karbondioksit (CO2) .11 2.5.2 Karbon Monoksit (CO) .12 2.5.3 Kükürtdioksit (SO2) .13
ix

İlgili Kaynaklarsingle.php