Orman yangınları ve hava kirliliği:

KAYNAKLAR

Agren C (1991) EMEP Report, MCS; W 1/91 Norway.

Asan Ü, Yeşil A, Özdemir İ ve Sağlam S (2006) Ormanlarda Karbon Birikimi ve Yıllık

Değişimin

Belirlenmesinde

Başvurulan

Temel

Yaklaşımlar,

http://www.ogm.gov.tr/iklim/dokuman.htm, Son erişim: 23.03.2010

Atmawidjaja R and Richards D F (2000) Forest Fire and Atmospheric Pollition

Battye W and Battye R (2002) Development of Emissions Inventory Methods for Wildland Fire, Environmental Protection Agency Research Triangle Park, EPA Contract No. 68-D-98-046, 82 s.

Boubel R W, Fox D L, Turner D B and Stern A C (1994) Fundamentals of Air Pollution, 3rd Ed., Academic Press, U.S.A., 574 s.

Butler J D (1979) Air Pollution Chemistry, Academic Pres.

Colls J (2002) Air Pollution, 2nd Ed., Taylor & Francis, U.S.A., 360 s.

Çanakçıoğlu H (1993) Orman Koruma, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi. İstanbul 632 s.

Çınar H (2003) Eskişehir için Hava Kirliliği Envanterinin ve CBS Destekli Hava Kirliliği Haritalarının Oluşturulması, Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir, 112 s.

Denhez F (2007) Küresel Isınma Atlası, NTV yayınları, İstanbul,

Dennis A, Fraser M, Anderson S and Allen D (2002) Air pollutant emissions associated with forest, grassland, and agricultural burning in Texas, Atmospheric Environment, 36 (23), 3779-3792.

EFFIS (2008) Forest Fires in Europa 2008, Report No 9, EUR 23971 EN – 2009, E.U. DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT

Elbir T (1997) Preparation of Emission Inventories for Use in Determination of Air Quality at Different Scales, Yükseklisans Tezi (unpublished), Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi Anabilimdalı, İzmir, 68 s.

Holman C (1999) Sources of Air Pollution, Air Pollution and Health, Ed. S.T. Holgate, J.M. Samet, H.S. Koren, R.L. Maynard, Academic Pres, U.S.A., 1065 s.

5372. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi - Sayfa 114
KAYNAKLAR (devam ediyor) Elbir T (2004) A GIS based desicion support system for estimation, visualization and analysis of air pollution for large Turkish cities, Atmospheric Environment, 38: 4509–4517 Elbir T and Müezzinoğlu A (2004) Estimation of emission strengths of primary air pollutants in the city of İzmir, Turkey, Atmospheric Environment, 38: 1851–1857 Elbir T, Müezzinoğlu A, Bayra...
Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi - Sayfa 113
KAYNAKLAR (devam ediyor) Çebi N (2008) Kişisel görüşme, Türkiye Taşkömürü Kurumu, Zonguldak Çetin Ş, Ayberk S ve Karademir A (2004) Kocaeli İli’nde konutlardan kaynaklanan NOx emisyon envanteri, DEÜ Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 6 (3): 113–123 Çetin Ş, Karademir A, Pekey B and Ayberk S (2007) Inventory of emissions of primary air pollutants in the city of Kocaeli, Turk...
Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi - Sayfa 112
KAYNAKLAR Ağaçayak T (2007) Kişisel görüşme, Tübitak Marmara Araştırma Merkezi, Kocaeli Ahrens C D (2000) Essentials of Meteorology An Invitation to the Atmosphere, 3rd Ed., Brook/Cole Publishing Company, U.S.A., 454 s. Altwicker E R, Canter LW, Cha S C, Chaung K T, Liu D H F, Ramachandran G, Raufer R K, Reist P C, Sanger AR, Turk A and Wagner C P (1999) Pollutants: Sorces, Effects, and Dispers...

72. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çevre
pollution
emission
environment
hava
atmospheric


72. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR

Agren C (1991) EMEP Report, MCS; W 1/91 Norway.

Asan Ü, Yeşil A, Özdemir İ ve Sağlam S (2006) Ormanlarda Karbon Birikimi ve Yıllık

Değişimin

Belirlenmesinde

Başvurulan

Temel

Yaklaşımlar,

http://www.ogm.gov.tr/iklim/dokuman.htm, Son erişim: 23.03.2010

Atmawidjaja R and Richards D F (2000) Forest Fire and Atmospheric Pollition

Battye W and Battye R (2002) Development of Emissions Inventory Methods for Wildland Fire, Environmental Protection Agency Research Triangle Park, EPA Contract No. 68-D-98-046, 82 s.

Boubel R W, Fox D L, Turner D B and Stern A C (1994) Fundamentals of Air Pollution, 3rd Ed., Academic Press, U.S.A., 574 s.

Butler J D (1979) Air Pollution Chemistry, Academic Pres.

Colls J (2002) Air Pollution, 2nd Ed., Taylor & Francis, U.S.A., 360 s.

Çanakçıoğlu H (1993) Orman Koruma, İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi. İstanbul 632 s.

Çınar H (2003) Eskişehir için Hava Kirliliği Envanterinin ve CBS Destekli Hava Kirliliği Haritalarının Oluşturulması, Yüksek Lisans Tezi (yayımlanmamış), Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Eskişehir, 112 s.

Denhez F (2007) Küresel Isınma Atlası, NTV yayınları, İstanbul,

Dennis A, Fraser M, Anderson S and Allen D (2002) Air pollutant emissions associated with forest, grassland, and agricultural burning in Texas, Atmospheric Environment, 36 (23), 3779-3792.

EFFIS (2008) Forest Fires in Europa 2008, Report No 9, EUR 23971 EN – 2009, E.U. DIRECTORATE-GENERAL ENVIRONMENT

Elbir T (1997) Preparation of Emission Inventories for Use in Determination of Air Quality at Different Scales, Yükseklisans Tezi (unpublished), Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Çevre Teknolojisi Anabilimdalı, İzmir, 68 s.

Holman C (1999) Sources of Air Pollution, Air Pollution and Health, Ed. S.T. Holgate, J.M. Samet, H.S. Koren, R.L. Maynard, Academic Pres, U.S.A., 1065 s.

53

İlgili Kaynaklarsingle.php