İÇİNDEKİLER Sayfa
SİMGE LİSTESİ . iii
KISALTMA LİSTESİ. iv
ŞEKİL LİSTESİ. v
ÇİZELGE LİSTESİ . ix

ÖNSÖZ . x

ÖZET . xi

ABSTRACT . xii

1.
1.1 1.2
2.
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
3.
3.1 3.2 3.3 3.4
4.

GİRİŞ . 1
Amaç . 4 Geçmiş araştırmalar . 12
KULLANILAN YÖNTEM VE MATERYAL . 22
Yöntem. 22 Materyal . 25 Kullanılan yakıtlar . 25 Motorun teknik özellikleri. 26 Yükleme setinin özellikleri . 27 Ölçüm cihazları . 28 DENEYSEL ÇALIŞMA . 30
Motor performansı ve özgül yakıt tüketimlerinin incelenmesi . 30 Motor termik veriminin incelenmesi . 40 Egzoz gazı emisyonlarının incelenmesi. 43 Karşılaştırmalı grafikler . 61
SONUÇ . 80

KAYNAKLAR. 83 ÖZGEÇMİŞ. 85

ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Biodiesel ile çalıştırılan belediye otobüsünün egzoz emisyonlarının nümerik yöntemle etüdü - Sayfa 2
İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ ........................................................................................................................ v KISALTMA LİSTESİ ............................................................................................................... vi ŞEKİL LİSTESİ ...............................................................................................
Örnek dizel motorda püskürtmenin fazlara ayrılmasının NOx ve is oluşumuna etkisinin araştırılması - Sayfa 1
İÇİNDEKİLER Sayfa SİMGE LİSTESİ ....................................................................................................................... iv KISALTMA LİSTESİ ................................................................................................................ v ŞEKİL LİSTESİ ...............................................................................................
Model bir jet motorunun yapımı ve farklı sıvı yakıtlarla test edilmesi - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER TEŞEKKÜR....................................................................................................... İÇİNDEKİLER ................................................................................................ SİMGELER VE KISALTMALAR LİSTESİ.................................................... ŞEKİLLER LİSTESİ ..................................................................

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
yakıt
özet
giriş
motor
özellikleri


1. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER Sayfa
SİMGE LİSTESİ . iii
KISALTMA LİSTESİ. iv
ŞEKİL LİSTESİ. v
ÇİZELGE LİSTESİ . ix

ÖNSÖZ . x

ÖZET . xi

ABSTRACT . xii

1.
1.1 1.2
2.
2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4
3.
3.1 3.2 3.3 3.4
4.

GİRİŞ . 1
Amaç . 4 Geçmiş araştırmalar . 12
KULLANILAN YÖNTEM VE MATERYAL . 22
Yöntem. 22 Materyal . 25 Kullanılan yakıtlar . 25 Motorun teknik özellikleri. 26 Yükleme setinin özellikleri . 27 Ölçüm cihazları . 28 DENEYSEL ÇALIŞMA . 30
Motor performansı ve özgül yakıt tüketimlerinin incelenmesi . 30 Motor termik veriminin incelenmesi . 40 Egzoz gazı emisyonlarının incelenmesi. 43 Karşılaştırmalı grafikler . 61
SONUÇ . 80

KAYNAKLAR. 83 ÖZGEÇMİŞ. 85

ii

İlgili Kaynaklarsingle.php