Orta öğretim 9. sınıf müzik dersi öğretim programının amaçlarına ulaşma düzeyine ilişkin öğretmen görüşleri: Konya ili örneğiT.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI
ORTAÖĞRETİM 9. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ AMAÇLARINA ULAŞMA DÜZEYİNE
İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)

Belgin BAĞRIAÇIK YÜKSEK LİSANS TEZİ
Danışman Yrd. Doç. Dr. Özer KUTLUK
KONYA 2013

11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konya ili ortaöğretim ikinci kademe öğrencilerinin müziksel beğenileri üzerine karşılaştırmalı bir araştırma - Sayfa 89
ÖZGEÇMİŞ 20.10.1987 tarihinde Yalova’da doğdu. 1993 yılında Yalova’da başladığı ilköğretimini Konya’da ve 2001 yılındabaşladığı ortaöğretimini 2005 yılında yine Konya’da tamamladı. Yükseköğretimine 2007 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünü kazanarak başladı ve 2011 yılında mezun oldu. Aynı yıl Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bi...
Çağdaş müzik eğitiminin çevreden-evrene ilkesi ışığında 'Konya oturağının' incelenmesi - Sayfa 31
19 meslek hayatlarına atılmaktadır. Bu mezunlar devlet okullarının yanı sıra özel okullarda da görev alabilmektedir. Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, hemen her sene gerçekleştirdiği etkinliklerle dinleyici olarak gelen insanlara müziğin farklı dallarından örnekler sunmakta ve Konya’da müzik ve sanat kültürünün gelişmesine katkı sağlamaktadır. 1.2.5.2. Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konser...
Çağdaş müzik eğitiminin çevreden-evrene ilkesi ışığında 'Konya oturağının' incelenmesi - Sayfa 9
vii İÇİNDEKİLER BİLİMSEL ETİK SAYFASI ..........................................................................................................i ÖNSÖZ/ TEŞEKKÜR..............................................................................................................iii ÖZET ..........................................................................................................................

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
eğitim
güzel
sanatlar
konya
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI
ORTAÖĞRETİM 9. SINIF MÜZİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ AMAÇLARINA ULAŞMA DÜZEYİNE
İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (KONYA İLİ ÖRNEĞİ)

Belgin BAĞRIAÇIK YÜKSEK LİSANS TEZİ
Danışman Yrd. Doç. Dr. Özer KUTLUK
KONYA 2013

1

İlgili Kaynaklarsingle.php