Ortak değişkenlerin varlığı durumunda faktöriyel tasarımlarORTAK DEG ISKENLERIN VARLIG I DURUMUNDA FAKTO RIYEL TASARIMLAR
Sukru ACITAS Yuksek Lisans Tezi
Fen Bilimleri Enstitusu Istatistik Anabilim Dalı
Ocak 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kaspofunginin Candida glabrata'nın klinik izolatlarına karşı vorikonazol, flukonazol, itrakonazol ve amfoterisin B ile kombinasyonlarinin time-kill metodu, e-test metodu (iki farklı yöntemle) ve disk difüzyon yöntemleriyle in vitro etkilerinin değerlendirilmesi The evaluation of in vitro - Sayfa 74
60 Çizelge 4.2.3.3. devam ediyor. 27 (I) (I) (I) (I) (S) (S) (S) (S) 28 (S) (I) (I) (S) (S) (S) (S) (S) 29 (S) (I) (I) (I) (S) (S) (S) (S) 30 (I) (I) (I) (S) (S) (S) (S) (S) 31 (S) (I) (I) (S) (S) (S) (S) (S) 32 (I) (I) (I) (I) (S) (S) (S) (S) 33 (I) (I) (I) (I) (S) (S) (S) (S) 34 (I) (I) (I) (I) (S) (S) (S) (S) 35 (I) (I) ...
SIS salgın hastalıkların matematiksel modeli ve kararlılık analizi - Sayfa 65
53    * * * ** * * S* I* 2 I I* S SI S* S* I* elde edilir. I I* S S* I I* S* I S S* SS* I* S* I* I SI I* S S* S* I I* S* I* S I S SI S* S* I* I* S S* S* I I* S* I* S I Bu durumda, W S,I 2 S* S S* I I* S S* I* S* I* S S* I I* SI S S* I I* I I* S S* S S* SS * I* S S* S* I I* S* I* S I S S* I I* S* I S...
SIS salgın hastalıkların matematiksel modeli ve kararlılık analizi - Sayfa 64
52    S S* I S SI I S S* I* 2 I I* S SI                                                             2.19   olur. 2.19 denklemindeki 2.14 ve 2.15 yerine * ,  S* S* I* I* S* S* S* I* I* S* I* S* S* S* I* S* S* I* I* S* 2.20 olur. 2.15 , 2.17 ve 2.20 denklemleri 2.19 denkleminde yerine konulursa, W S, I S S* 2 S* I I* S* I* I* S I I I* S ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ortak
anabilim
ı˙statistik
enstitu¨su¨
bilimleri
tezi


1. SAYFA ICERIGI

ORTAK DEG ISKENLERIN VARLIG I DURUMUNDA FAKTO RIYEL TASARIMLAR
Sukru ACITAS Yuksek Lisans Tezi
Fen Bilimleri Enstitusu Istatistik Anabilim Dalı
Ocak 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php