Ortaöğretim ekoloji konularının öğretimi için öğretmen rehber materyalleri geliştirilmesi5

Gelen ışınlarla ısınan Dünya, tıpkı dev bir radyatör gibi davranmaya başlar. Ancak bu ısıyı Güneş gibi tüm dalgaboylarında yayamaz; yalnızca kızılötesi ışınlar biçiminde yayabilir. Ne var ki Dünya yüzeyinden yayılan bu ışınların yalnızca küçük bir bölümü uzaya gidebilir. Çünkü atmosferdeki su buharı, karbondioksit ve metan molekülleri bu ışınları soğurur; sonra da yüzeye doğru yansıtır. Böylece Dünya’nın yüzeyi ve troposfer, olması gerekenden daha sıcak olur. Bu olay, Güneş ışınlarıyla ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya bırakmayan seraları andırır ve bu nedenle de doğal sera etkisi olarak bilinir.

GÜNEŞ

Güneş radyasyonunun bir kısmı yer ve atmosfer tarafından yansıtılır.

Güneş radyasyonu atmosferi geçer
Radyasyonunun büyük bir kısmı dünya yüzeyi tarafından emilir ve ısınır

ATMOSFER

İnfrared radyasyonun bir

kısmı sera gazları tarafından

emilir ve tekrar yansıtılır.

Bunun sonucu yüzey ve

atmosfer ısınır

DÜNYA

İnfrared radyasyon dünya

yüzeyi tarafından

geri yansıtılır

Şekil 1.1: Atmosfer ve Sera Etkisi Bu sürecin başlıca aktörleri olan, su buharı, karbon dioksit ve metan da sera etkisi yapan gazlar ya da kısaca sera gazları olarak anılırlar. Bunların yanı sıra azot oksit (N2O) ve kloroflorokarbonlar (CFC) da sera etkisi yapar. Ancak bunların atmosferdeki oranları çok küçüktür.117. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Biyoloji öğretmeni adaylarının çevre kavramları ile ilgili algılamalarının değerlendirilmesi - Sayfa 39
1.3. Çevre Kavramları ile İlgili Teorik Bilgi 1.3.1. Sera Etkisi Dünyanın sıcaklığı, güneşten gelen ışınlarla, dünyadan uzaya geri yansıtılarak giden infrared ışınların miktarının değişimi arasındaki dengeyle sağlanmakta ve devam etmektedir. Atmosferin üzerindeki ışınların dağılımı dünyanın geometrik şekli, rotasyonu ve güneş etrafındaki eliptik yörüngesine bağlıdır. Dünya atmosferine girişinde ...
Küresel ısınma sorununun uluslararası çevre politikası içerisinde irdelenmesi ve Türkiye'nin yeri - Sayfa 22
1. GİRİŞ Deniz BABUŞ büyüklükleri ve Güneş’e olan uzaklıklarına göre bu enerjiden farklı oranlarda yararlanmaktadırlar (Sunay, 2000). Güneş ışınları atmosferden geçer Güneş ışınlarının bir kısmı atmosfer ve Dünya yüzeyi tarafından yansıtılır Kızılötesi ışınların bir kısmı atmosferden geçerek uzayda dağılır yansıtılır Kızılötesi ışınların bir ksımı sera gazı molekülleri tarafınd...
Örnek dizel motorda püskürtmenin fazlara ayrılmasının NOx ve is oluşumuna etkisinin araştırılması - Sayfa 24
11 Sera Etkisi Güneş’in iç bölgelerinde oluşan füzyon tepkimeleri sırasında, çok büyük miktarlarda enerji açığa çıkar. Bu enerji yavaş yavaş Güneş'in yüzeyine doğru iletilir ve oradan da bütün dalgaboylarındaki elektromanyetik dalgalar biçiminde uzaya yayılır. Güneş sistemindeki gezegenler, büyüklüklerine ve Güneş'e olan uzaklıklarına göre, bu enerjinin küçük bir bölümünü paylaşırlar, geri kalanı...

117. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gelen
etkisi
sera
atmosferi
yüzeyi
gazları


117. SAYFA ICERIGI

5

Gelen ışınlarla ısınan Dünya, tıpkı dev bir radyatör gibi davranmaya başlar. Ancak bu ısıyı Güneş gibi tüm dalgaboylarında yayamaz; yalnızca kızılötesi ışınlar biçiminde yayabilir. Ne var ki Dünya yüzeyinden yayılan bu ışınların yalnızca küçük bir bölümü uzaya gidebilir. Çünkü atmosferdeki su buharı, karbondioksit ve metan molekülleri bu ışınları soğurur; sonra da yüzeye doğru yansıtır. Böylece Dünya’nın yüzeyi ve troposfer, olması gerekenden daha sıcak olur. Bu olay, Güneş ışınlarıyla ısınan ama içindeki ısıyı dışarıya bırakmayan seraları andırır ve bu nedenle de doğal sera etkisi olarak bilinir.

GÜNEŞ

Güneş radyasyonunun bir kısmı yer ve atmosfer tarafından yansıtılır.

Güneş radyasyonu atmosferi geçer
Radyasyonunun büyük bir kısmı dünya yüzeyi tarafından emilir ve ısınır

ATMOSFER

İnfrared radyasyonun bir

kısmı sera gazları tarafından

emilir ve tekrar yansıtılır.

Bunun sonucu yüzey ve

atmosfer ısınır

DÜNYA

İnfrared radyasyon dünya

yüzeyi tarafından

geri yansıtılır

Şekil 1.1: Atmosfer ve Sera Etkisi Bu sürecin başlıca aktörleri olan, su buharı, karbon dioksit ve metan da sera etkisi yapan gazlar ya da kısaca sera gazları olarak anılırlar. Bunların yanı sıra azot oksit (N2O) ve kloroflorokarbonlar (CFC) da sera etkisi yapar. Ancak bunların atmosferdeki oranları çok küçüktür.

İlgili Kaynaklarsingle.php