Osmanlı Dönemi İstanbul muvakkithaneleri


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

OSMANLI DÖNEMİ İSTANBUL MUVAKKİTHANELERİ

Mimar Zeliha KUMBASAR
FBE Mimarlık Anabilim Dalında Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı

: Doç. Dr. Nuran Kara PİLEHVARİAN

İSTANBUL, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Modern mimarlıkta doğadan etkilenen form ve geleceğe yönelik yaklaşımlar - Sayfa 339
Powers Alan, 1999, Nature In Design, Shoestring Press, London. Proto Meltem Eti, 2010, MÜGSF, Tasarım Tarihi Ders Notları, İstanbul. Richards J.M.-Mock Elizabeth B., 1966, Modern Mimarlığa Giriş, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ankara. Roth Leland M., 2000, Mimarlığın Öyküsü Öğeleri, Tarihi ve Anlamı, Kabalcı Yayınevi, İstanbul Sözen M.-Tanyeli U, Sanat Kavramları ve Terimler...
İnsan-çevre diyalektiğinin duyusal-zihinsel-duyusal süreçleri: Çevresel algı-bilişim-anlam - Sayfa 212
Tapan, M., Sey, Y., (1976), Değerlendirmede Temel Sorunlar ve Mimarlıkta Değerlendirme, İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Baskı Atölyesi, İstanbul. Teymur, N., (1982), Environmental Discourse, London: Question Press. Thiel, P., (1976), Notes on the Description scaling, Notation and scaring of some Perceptual and Cognitive Attribution of the Physcological Environment, An lntroduction to Environme...
Kırklareli kent merkezi açık yeşil alanlarının nitelik ve nicelik açısından irdelenmesi - Sayfa 158
[25] YILDIZCI, A.C. 1982: Kentsel Yeşil Alan Planlaması ve İstanbul Örneği, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü, Basılmamış Doçentlik Tezi, İstanbul. [26] AKDOĞAN, G., 1984: Doğa Düzenleme Ders Notları, Yıldız Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Peyzaj Planlama Yüksek Lisans, İstanbul. [27] TÜRKAN, E., E., 2009: Balıkesir Kenti Çocuk Oyun Alanlarının İrdelenmesi, Selçuk Üniversitesi,...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
istanbul
mimar
mimarlık
üniversitesi
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

OSMANLI DÖNEMİ İSTANBUL MUVAKKİTHANELERİ

Mimar Zeliha KUMBASAR
FBE Mimarlık Anabilim Dalında Mimarlık Tarihi ve Kuramı Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ

Tez Danışmanı

: Doç. Dr. Nuran Kara PİLEHVARİAN

İSTANBUL, 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php