T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YENİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI
OSMANLILARDA ÜRETİM TÜKETİM İLİŞKİLERİNDE ADALETİN DEVLET ELİYLE TANZİMİ NARH UYGULAMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ruhi ÖZCAN
HAZIRLAYAN Gonca BAŞER 064202031003
Konya – 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İlahiyat fakültesi öğretim elemanlarının derse hazırlanma anlayışlarının değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ilahiyat fakülteleri örneği) - Sayfa 49
32 Tablodan da görüldüğü üzere öğretim elemanlarının neredeyse yarısı (%47,7) Temel İslam Bilimlerinde, %26,2’si Felsefe ve Din Bilimlerinde, %18,5’i ise İslam Sanatları ve Tarihi Bölümü’nde çalışmalarını sürdürmektedir. Öğretim elemanlarının % 7,7’si ise bu konudaki soruyu cevapsız bırakmıştır. 2005-2006 yılı ÖSYM istatistiklerine de bakıldığı zaman Türkiye çapındaki ilahiyat fakültelerinin topl...
Tarih öğretmenlerinin kullanmayı tercih ettikleri öğretim yöntem ve teknikleri ile bunlara ilişkin karşılaştıkları güçlükler (Kütahya ili örneği) - Sayfa 23
11 1.2.2. Tarihe Yardımcı Bilimler Tarih araştırmalarında yararlanılan ve yukarıda saydığımız sosyal ilimler dışında, daha başka ilimler de tarih için yardımcı olurlar. Bu alanlar, tarih ile işbirliği içinde oldukları zaman bir anlam kazanırlar. Bunlardan: Arkeoloji, insan geçmişini ele alan bir bilim dalıdır. Tarih araştırmalarını arkeolojik materyallere dayandırarak incelemek çok önemlidir. Ke...
İlahiyat fakültesi öğretim elemanlarının derse hazırlanma anlayışlarının değerlendirilmesi (Erciyes Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi ilahiyat fakülteleri örneği) - Sayfa 50
33 3. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü a) İslam Tarihi Anabilim Dalı b) Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı c) Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı d) Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Araştırmaya katılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları anabilim dalları ise şöyledir: Tablo 2.8: Öğretim Elemanlarının Ana Bilim Dalları F% Tefsir 10 15,4 Hadis 3 4,6 İslam hu...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilim
tarih
dalı
tarihi
bilimler
sosyal


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH ANABİLİM DALI YENİÇAĞ TARİHİ BİLİM DALI
OSMANLILARDA ÜRETİM TÜKETİM İLİŞKİLERİNDE ADALETİN DEVLET ELİYLE TANZİMİ NARH UYGULAMASI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Ruhi ÖZCAN
HAZIRLAYAN Gonca BAŞER 064202031003
Konya – 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php