T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
OSTEOPOROTİK PROKSİMAL FEMUR KIRIKLARINDA FEMUR BAŞININ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİ
Dr. Bilal KOYUNCU
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Selçuk KESER
ZONGULDAK 2010
ii1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
fakültesi
danışmanı
tezi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
OSTEOPOROTİK PROKSİMAL FEMUR KIRIKLARINDA FEMUR BAŞININ YAPISAL DEĞİŞİKLİKLERİ
Dr. Bilal KOYUNCU
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Selçuk KESER
ZONGULDAK 2010
iisingle.php