Hastaların PK-KMY değerleri ile osteoporotik olan bKMY ve wKMY değerleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptandı (sırasıyla r=0.63, p=0.007 ve r=0.64, p=0.003) (Tablo 14).

Tablo 14: PK-KMY değerleri ile osteoporotik olan femur proksimal bölge KMY değerleri arasındaki ilişki
PK-KMY

rp

Osteoporotik olan bKMY

0.63

0.007

Osteoporotik olan wKMY

0.64

0.003

Osteoporotik olan trKMY

0.40

0.115

Osteoporotik olan iKMY

0.25

0.427

Osteoporotik olan tKMY

0.50

0.060

Hastaların PK-KMY değerleri ile osteopenik olan bKMY değerleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptandı (r=0.89, p<0.001) (Grafik 4), (Tablo 15). Osteopenik olan femur Wards bölgesine ait hasta sayısı yetersiz olmasından dolayı hastalardan çıkartılan femur başı primer kompresif trabekül alan kemik mineral yoğunluğu değerleri ile osteopenik olan wKMY değerleri arasındaki korelasyon değerlendirilemedi. Tablo 15: PK-KMY değerleri ile osteopenik olan femur proksimal bölge KMY değerleri arasındaki ilişki PK-KMY rp Osteopenik olan bKMY 0.89 <0.001 Osteopenik olan trKMY 0.11 0.703 Osteopenik olan iKMY 0.48 0.058 Osteopenik olan tKMY 0.47 0.091 4660. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bkmy
hasta
değerleri
bölge
proksimal
wkmy


60. SAYFA ICERIGI

Hastaların PK-KMY değerleri ile osteoporotik olan bKMY ve wKMY değerleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptandı (sırasıyla r=0.63, p=0.007 ve r=0.64, p=0.003) (Tablo 14).

Tablo 14: PK-KMY değerleri ile osteoporotik olan femur proksimal bölge KMY değerleri arasındaki ilişki
PK-KMY

rp

Osteoporotik olan bKMY

0.63

0.007

Osteoporotik olan wKMY

0.64

0.003

Osteoporotik olan trKMY

0.40

0.115

Osteoporotik olan iKMY

0.25

0.427

Osteoporotik olan tKMY

0.50

0.060

Hastaların PK-KMY değerleri ile osteopenik olan bKMY değerleri arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki saptandı (r=0.89, p<0.001) (Grafik 4), (Tablo 15). Osteopenik olan femur Wards bölgesine ait hasta sayısı yetersiz olmasından dolayı hastalardan çıkartılan femur başı primer kompresif trabekül alan kemik mineral yoğunluğu değerleri ile osteopenik olan wKMY değerleri arasındaki korelasyon değerlendirilemedi. Tablo 15: PK-KMY değerleri ile osteopenik olan femur proksimal bölge KMY değerleri arasındaki ilişki PK-KMY rp Osteopenik olan bKMY 0.89 <0.001 Osteopenik olan trKMY 0.11 0.703 Osteopenik olan iKMY 0.48 0.058 Osteopenik olan tKMY 0.47 0.091 46single.php