Otojen hamstring tendonları ile yapılan çift bant ön çapraz bağ rekonstrüksüyonunun erken dönem sonuçları (ProspektifT.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
OTOJEN HAMSTRİNG TENDONLARI İLE YAPILAN ÇİFT BANT ÖN ÇAPRAZ BAĞ
REKONSTRÜKSÜYONUNUN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
(PROSPEKTİF ÇALIŞMA)
DR. DEMET PEPELE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. NURZAT ELMALI
MALATYA 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İnternet destekli eğitim Internet asisted education - Sayfa 79
lblTurkceD.Text = dr("TurkceD") lblTurkceY.Text = dr("TurkceY") lblTarihD.Text = dr("TarihD") lblTarihY.Text = dr("TarihY") lblCografyaD.Text = dr("CografyaD") lblCografyaY.Text = dr("CografyaY") lblFelsefeD.Text = dr("FelsefeD") lblFelsefeY.Text = dr("FelsefeY") lblMatD.Text = dr("MatD") lblMatY.Text = dr("MatY") lblGeoD.Text = dr("GeoD") lblGeoY.Text = dr("GeoY") lblFizikD.Text = dr("Fizik...
Yenidoğan geçici takipnesi ve pnömoni ayırıcı tanısında CRP, Yüksek Duyarlıklı-CRP, Prokalsitonin ve IL-8'in karşılaştırılması - Sayfa 3
ÖNSÖZ Tezimin hazırlanmasındaki destekleri ve eğitimim sırasındaki katkılarından dolayı, başta Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanımız Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp’e, tez çalışmamın her aşamasında desteğini gördüğüm değerli hocam ve tez danışmanım Prof. Dr. A. Engin Arısoy’a, uzmanlık eğitimimdeki ilgi, katkı ve desteklerinden ötürü anabilim dalımızın diğer öğretim üyeleri Prof. Dr....
İnşaat projelerinde risklerin bulanık mantık modeli ile değerlendirilmesi - Sayfa 190
174 Proje dış riski bulanık sistemi kural tabanında, dış risk DR, politik risk DR.01, finansal risk DR.02 ve yasal-bürokratik riskler DR.03 olarak kodlanmıştır. Çizelge Ek 1.16. Proje dış riski bulanık sistemi kural tabanı Kural No EĞER 1 Eğer 2 Eğer 3 Eğer 4 Eğer 5 Eğer 6 Eğer 7 Eğer 8 Eğer 9 Eğer 10 Eğer 11 Eğer 12 Eğer 13 Eğer 14 Eğer 15 Eğer Alt Risk Grubu DR.01 Çok düşük DR.01 Düş...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
dalı
anabilim
çalışma
danışmanı
inönü


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
OTOJEN HAMSTRİNG TENDONLARI İLE YAPILAN ÇİFT BANT ÖN ÇAPRAZ BAĞ
REKONSTRÜKSÜYONUNUN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI
(PROSPEKTİF ÇALIŞMA)
DR. DEMET PEPELE ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI
TEZ DANIŞMANI PROF. DR. NURZAT ELMALI
MALATYA 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php