Özel düzenlenmiş plyometrik antrenmanların genç futbolcuların anaerobik güç performansına etkiisiT.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAGLlK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÖZEL DÜZENLENMİŞ PLYOMETRİK ANTRENMANLARIN GENÇ FUTBOLCULARIN ANAEROBİK GÜÇ PERFORMANSLARINA ETKİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tezi Hazırlayan Ercan GÜR
-1 o ‘l ~ s ‘:)
BEDEN EGİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
TEZ YÖNETİCİSİ Doç. Dr. Mehmet KUTLU
Bu Çalışma Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜNAF) Tarafından
Desteklenmiştir.
ELAZIG – 20011. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ni-Mn-Ga ferromanyetik şekil hatırlamalı alaşımının fiziksel özellikleri üzerine alaşım oranı ve ısıl işlem etkisinin incelenmesi - Sayfa 3
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ni-Mn-Ga FERROMANYETİK ŞEKİL HATIRLAMALI ALAŞIMININ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ALAŞIM ORANI VE ISIL İŞLEM ETKİSİNİN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ Mediha KÖK (06114202) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 22 Temmuz 2011 Tezin Savunulduğu Tarih : 12 Ağustos 2011 Tez Danışmanı : Prof. Dr. Yıldırım AYDOĞDU ( Fırat Üniversitesi ) Diğer Jüri Üyeleri : Prof....
Türbin kılavuz yataklarının soğutulmasında kullanılan ısı değiştirgeçlerinin performanslarının araştırılması - Sayfa 2
T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRBİN KILAVUZ YATAKLARININ SOĞUTULMASINDA KULLANILAN ISI DEĞİŞTİRGEÇLERİNİN PERFORMANSLARININ ARAŞTIRILMASI DOKTORA TEZİ Yük. Müh. Gökhan KAHRAMAN (05120202) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 02.08.2010 Tezin Savunulduğu Tarih : 14.09.2010 Tez Danışmanı: Yrd. Doç. H. Lütfi YÜCEL(Fırat Üniversitesi) Diğer Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Al...
Bakır bazlı şekil hatırlamalı alaşım üretimi ve alaşımların yapısal, termal ve elektriksel özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 2
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAKIR BAZLI ŞEKİL HATIRLAMALI ALAŞIM ÜRETİMİ VE ALAŞIMLARIN YAPISAL, TERMAL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ DOKTORA TEZİ Canan AKSU CANBAY (04214201) Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 30 Haziran 2010 Tezin Savunulduğu Tarih : 15 Temmuz 2010 Tez Danışmanı : Prof.Dr. Ayşe AYDOĞDU (Fırat Üniversitesi) Diğer Jüri Üyeleri : Prof. Dr. Ekrem ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fırat
üniversitesi
enstitüsü
tezi
bilimleri
özel


1. SAYFA ICERIGI

T.C.
FIRAT ÜNİVERSİTESİ SAGLlK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÖZEL DÜZENLENMİŞ PLYOMETRİK ANTRENMANLARIN GENÇ FUTBOLCULARIN ANAEROBİK GÜÇ PERFORMANSLARINA ETKİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tezi Hazırlayan Ercan GÜR
-1 o ‘l ~ s ‘:)
BEDEN EGİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI
TEZ YÖNETİCİSİ Doç. Dr. Mehmet KUTLU
Bu Çalışma Fırat Üniversitesi Araştırma Fonu (FÜNAF) Tarafından
Desteklenmiştir.
ELAZIG – 2001

İlgili Kaynaklarsingle.php