T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK DENGESİNDE ÖNLEYİCİ AMAÇLI İLETİŞİMİN DENETLENMESİNİN
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Muharrem AKSU DOKTORA TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Faruk TURHAN
Isparta, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye açısından bir inceleme - Sayfa 9
vi İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ....................................................................................................x ŞEKİLLER LİSTESİ................................................................................................xi GRAFİKLER LİSTESİ..........................................................................xi KISALTMALAR LİSTESİ........................................
Liberal ve marksist özgürlük anlayışlarının karşılaştırılması - Sayfa 120
114 geldiği görülür. Kısacası, toplumsal (kollektif) özgürlük, toplumu oluşturan tüm bireylerin ya da grupların özgürlüğü olarak anlaşılmadığı müddetçe, bu çeşit bir özgürlük tasarımının ancak bir totolojiye karşılık geleceğini söylemek gerekir. Özgürlüğün salt kendinde değer ya da amaç değer olarak görüldüğü özgürlük tasarımına “amaçsal özgürlük” adını veriyoruz. Amaçsal özgürlük, “nesne”siz bi...
Ekonomik özgürlükler ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye açısından bir inceleme - Sayfa 36
21 Tablo 1: Siyasal Özgürlüklerin Sınıflandınlması Siyasal Katılım Özgürlükleri Sivil Özgürlükler Siyasal Rekabet Özgürlükleri • Seçme ve seçilme özgürlüğü • Siyasi parti kurma özgürlüğü • Siyasi partilere üye olma özgürlüğü • Dernek kurma ve derneklere üye olma özgürlüğü • Toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü • Düşünce özgürlüğü • Din ve vicdan hürriyeti • Seyahat özgürlüğü • Özel haya...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özgürlük
özgürlükler
temel
sosyal
kamu
yönetimi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK DENGESİNDE ÖNLEYİCİ AMAÇLI İLETİŞİMİN DENETLENMESİNİN
TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Muharrem AKSU DOKTORA TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Faruk TURHAN
Isparta, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php