Paladyum esaslı nanokatalizörlerle suda çözünmüş kloroformun uzaklaştırılmasıT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PALADYUM ESASLI NANOKATALİZÖRLERLE SUDA ÇÖZÜNMÜŞ KLOROFORMUN UZAKLAŞTIRILMASI
NURGÜL AKÇİN ÖNEL
DOKTORA TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ANALİTİK KİMYA PROGRAMI
DANIŞMAN PROF.DR.GÖKSEL AKÇİN
İSTANBUL, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alüminyum ve bazı organik asitlerin etkileşiminin spektrometrik ve kromatografik yöntemlerle tayini - Sayfa 1
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALÜMİNYUM VE BAZI ORGANİK ASİTLERİN ETKİLEŞİMİNİN SPEKTROMETRİK VE KROMATOGRAFİK YÖNTEMLERLE TAYİNİ Kimyager Elçin YENİGÜL FBE Kimya Anabilim Dalõ Analitik Kimya Programõnda Hazõrlanan YÜKSEK LİSANS TEZİ Tez Danõşmanõ : Prof. Dr. Göksel AKÇİN (YTÜ) Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Belma Kõn ÖZBEK Prof.Dr. Göksel AKÇİN Yrd. Doç.Dr. İkbal KOYUNCU Savun...
Metal oksit ve polimer destekli nanokatalizörlerin sentezi ve analitik uygulaması - Sayfa 2
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METAL OKSİT VE POLİMER DESTEKLİ NANOKATALİZÖRLERİN SENTEZİ VE ANALİTİK UYGULAMASI Esra YILMAZ tarafından hazırlanan tez çalışması 20.06.2011 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya Anabilim Dalı, Analitik Kimya Programı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Danışmanı Prof. ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akçin
kimya
anabilim
tezi
yıldız
teknik


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PALADYUM ESASLI NANOKATALİZÖRLERLE SUDA ÇÖZÜNMÜŞ KLOROFORMUN UZAKLAŞTIRILMASI
NURGÜL AKÇİN ÖNEL
DOKTORA TEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ANALİTİK KİMYA PROGRAMI
DANIŞMAN PROF.DR.GÖKSEL AKÇİN
İSTANBUL, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php