Papaver somniferum L. çiçeklerinin esansiyel yağ içeriği, antimikrobiyal ve antifungal özelliklerinin belirlenmesi


PAPAVER SOMNİFERUM L. ÇİÇEKLERİNİN ESANSİYEL YAĞ İÇERİĞİ, ANTİMİKROBİYAL VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
YÜKSEK LİSANS
Alparslan GÜLTEPE DANIŞMAN
Doç. Dr. Meltem DİLEK KİMYA ANABİLİM DALI
Temmuz, 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

PAPAVER SOMNİFERUM L. ÇİÇEKLERİNİN ESANSİYEL YAĞ İÇERİĞİ, ANTİMİKROBİYAL VE ANTİFUNGAL ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ
YÜKSEK LİSANS
Alparslan GÜLTEPE DANIŞMAN
Doç. Dr. Meltem DİLEK KİMYA ANABİLİM DALI
Temmuz, 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php