Paralel akışlı önkalsinasyonlu çimento fabrikasında enerji ve ekserji analizi modellemesi
ıs212a
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PARALEL AKIŞLI ÖNKALSİNASYONLU ÇİMENTO FABRİKASINDA ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ
MODELLEMESİ

DOKTORA TEZİ
Ahmet Fevzi SAVAŞ

Enstitü Anabilim Dalı Tez Danışmanı

MAKİNA EGİTİMİ Yard.Doç.Dr. Ahmet KOLİP

Eylül 20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bilge Karasu'nun öykülerinde yapı ve tema - Sayfa 3
T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI BİLGE KARASU’NUN ÖYKÜLERİNDE YAPI VE TEMA AHMET EVİS Tez Savunma Tarihi: 11.08.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Onayı Yrd. Doç. Dr. Ahmet AĞIR SBE Müdürü Bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak gerekli şartları sağladığını onaylarım. Doç. Dr. Ruhi ERSOY Enstitü ABD Başkanı Bu tez tarafımca okunmuş, kapsam...
Ahmet Mithat Efendi'nin romanları ve romancılığı - Sayfa 579
Çakan, Eyüp (2008), “Ahmet Mithat Efendi’nin Hikâyelerinde Eğitim Değerleri ve Türkçe”, Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Malatya: İnönü Üniversitesi. Çamcı, Canan (2006), “Dedective Novels of Ahmet Mithat” , Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Çamkara, Ayşe (2008), “Bilgiye Açılan Kapılar: Ahmet Mithat Efendi ve İsmail Gaspıralı'nın Eserlerinde Avrupalı Kadınlar”,...
Yahya Akengin'in hayatı, şiirleri ve sanatı üzerine bir araştırma - Sayfa 2
ii T.C. GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ANA BİLİM DALI YAHYA AKENGİN’İN HAYATI, ŞİİRLERİ VE SANATI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Betül HASTAOĞLU Tez Savunma Tarihi: 08.02.2011 Sosyal Bilimler Enstitüsü Onayı Yrd. Doç. Dr. Ahmet AĞIR SBE Müdürü Bu tezin Yüksek Lisans/Doktora tezi olarak gerekli şartları sağladığını onaylarım. Yrd. Doç. Dr. Murat CERİTOĞLU E...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
ahmet
enstitüsü
enstitü
üniversitesi
doktora


1. SAYFA ICERIGI

ıs212a
T.C.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PARALEL AKIŞLI ÖNKALSİNASYONLU ÇİMENTO FABRİKASINDA ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ
MODELLEMESİ

DOKTORA TEZİ
Ahmet Fevzi SAVAŞ

Enstitü Anabilim Dalı Tez Danışmanı

MAKİNA EGİTİMİ Yard.Doç.Dr. Ahmet KOLİP

Eylül 2004

İlgili Kaynaklarsingle.php