T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI
PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNDEN İZLENEN 111 PREMATÜR ADRENARŞ VE 121 PREMATÜR TELARŞ OLGUSUNUN
RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
Uzmanlık Tezi Dr. Ahmet UÇAR
İstanbul (2008)
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

KTÜ Tıp Fakültesi Yenidoğan Ünitesinde düşük doğum ağırlıklı preterm bebek annelerinin normal doğum ağırlıklı term bebek anneleri ile depresyon ve anksiyete düzeyleri bakımından karşılaştırılması - Sayfa 53
9. KAYNAKLAR 1. İşler, A.: Prematüre bebeklerde anne-bebek ilişkisinin başlatılmasında yenidoğan hemşirelerinin rolü. Perinatoloji Dergisi, 15 (1): 1-6, 2007. 2. Çelebioğlu, A.: Yenidoğanın hastaneye kabulünde ebeveynlerin duyguları ve hemşirelik yaklaşımı.Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 149: 1-8, 2004. 3. İşler, A., Görak, G.: Prematüre bebeği olan annelerde olumlu anne-bebek ilişkisinin...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prematür
istanbul
üniversitesi
bilim
hastalıkları
fakültesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANA BİLİM DALI
PEDİATRİK ENDOKRİNOLOJİ POLİKLİNİĞİNDEN İZLENEN 111 PREMATÜR ADRENARŞ VE 121 PREMATÜR TELARŞ OLGUSUNUN
RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRMESİ
Uzmanlık Tezi Dr. Ahmet UÇAR
İstanbul (2008)
1

İlgili Kaynaklar

single.php