Pelargonium quercetorum Agnew. metanol ekstraktının akciğer kanseri hücre soyları üzerine sitotoksik aktivitesinin araştırılması

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Pelargonium quercetorum Agnew. METANOL EKSTRAKTININ AKCİĞER KANSERİ HÜCRE SOYLARI
ÜZERİNE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Nazlıhan AZTOPAL
Yrd. Doç. Dr. Egemen DERE
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
BURSA2013 Her Hakkı Saklıdır1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Pelargonium quercetorum Agnew. METANOL EKSTRAKTININ AKCİĞER KANSERİ HÜCRE SOYLARI
ÜZERİNE SİTOTOKSİK AKTİVİTESİNİN ARAŞTIRILMASI Nazlıhan AZTOPAL
Yrd. Doç. Dr. Egemen DERE
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
BURSA2013 Her Hakkı Saklıdırsingle.php