Phrygia Bölgesi’nde ticaretPHRYGIA BÖLGESİNDE TİCARET
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Bilim Dalı
Sedat AKYOL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI
Ekim 2006 DENİZLİ1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konya Arkeoloji Müzesi'nde bulunan Roma Çağı Cam eserleri - Sayfa 1
T. C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ARKEOLOJİ ANA BİLİM DALI KLASİK ARKEOLOJİ BİLİM DALI KONYA ARKEOLOJİ MÜZESİ’NDE BULUNAN ROMA ÇAĞI CAM ESERLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN YARD.DOÇ.DR. Asuman BALDIRAN HAZIRLAYAN Nalan KÜÇÜKPAZARLI KONYA 2006 ...
Çanak çömlek verilerine dayanarak Dicle Havzası'ndaki Halaf Döneminin gelişimi - Sayfa 417
ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Doğum Tarihi Doğum Yeri Adres Telefon E-mail : 05.02.1976 : İzmir : Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Bornova/İZMİR : 0232 3115081 : [email protected] [email protected] EĞİTİM DURUMU Lisans : Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Ana Bilim Dalı, 1999. Yüks...
Edirne - Makedonya kulesi kurtarma kazılarında ele geçen Bizans sikkeleri ve mühürleri - Sayfa 13
4 doktora tezleri1 ve az sayıda özel sergi veya koleksiyon kataloğu2 vardır. Aynı durum Bizans mühürleri için de söz konusudur. İstanbul Arkeoloji Müzesi’ndeki bir grup kurşun mühür önce doktora tezi olarak yayınlanmış, daha sonra da kitap olarak basılmıştır 3 . Bunun dışında Trakya Bölgesi’nde yayınlanmış iki adet mühür daha bilinmektedir4. Tezin amacı ele geçen sikkeleri ve mühürleri kronolo...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arkeoloji
dalı
bilim
sosyal
lisans
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

PHRYGIA BÖLGESİNDE TİCARET
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksek Lisans Tezi Arkeoloji Anabilim Dalı Klasik Arkeoloji Bilim Dalı
Sedat AKYOL Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mustafa BÜYÜKKOLANCI
Ekim 2006 DENİZLİ

İlgili Kaynaklar
single.php