YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PLASTİK HATA ANALİZİ ve ÇÖZÜMLERİ
Makine Müh. Emre ÇELİKKOL
FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Konstrüksiyon Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Muharrem BOĞOÇLU
İSTANBUL, 2008
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zeki modeller kullanılarak enerji projeksiyonu ve çevresel (sera) etkilerinin belirlenmesi ve ekonomik göstergelerle ilişkilendirilmesi - Sayfa 2
H. Zafer GÜLSEVEN tarafından hazırlanan ZEKİ MODELLER KULLANILARAK ENERJİ PROJEKSİYONU VE ÇEVRESEL (SERA) ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ VE EKONOMİK GÖSTERGELERLE İLİŞKİLENDİRİLMESİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Doç.Dr.Adnan SÖZEN ………………………………. Tez Danışmanı, Makine Eğitimi Anabilim Dalı Prof.Dr.Mehmet EROĞLU ………………………………. Ortak Tez Danışmanı, Makine Mühen...
Dondurarak kurutma sisteminin tasarımı, imalatı ve performans deneylerinin yapılması - Sayfa 2
Volkan KIRMACI tarafından hazırlanan DONDURARAK KURUTMA SİSTEMİNİN TASARIMI, İMALATI VE PERFORMANS DENEYLERİNİN YAPILMASI adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Yrd. Doç. Dr. Hüseyin USTA ………………………………. Tez Danışmanı, Makine Eğitimi Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği Makina Eğitimi Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof....
Nano akışkanlı bir tüp içerisinde zorlanmış konveksiyonla ısı transferinin sayısal olarak incelenmesi - Sayfa 3
Lokman İLBİLGİ tarafından hazırlanan NANO AKIŞKANLI BİR TÜP İÇERİSİNDE ZORLANMIŞ KONVEKSİYONLA ISI TRANSFERİNİN SAYISAL OLARAK İNCELENMESİ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof.Dr. Mecit SİVRİOĞLU Tez Danışmanı, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı ...…………………… Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Makina Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora te...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
tezi
anabilim
danışmanı
hazırlanan
bilimleri


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
PLASTİK HATA ANALİZİ ve ÇÖZÜMLERİ
Makine Müh. Emre ÇELİKKOL
FBE Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Konstrüksiyon Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Muharrem BOĞOÇLU
İSTANBUL, 2008
PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

İlgili Kaynaklar







single.php