Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
2
2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 2.1. Alüminyum (En Genç Metal, www.aluminyumsanayi.com)
Alüminyum yeryüzünde oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü elementtir. Buna rağmen endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılmaya başlanması ile gerçekleşmiştir.
Alüminyum diğer çok kullanılan metaller olan demir, kurşun ve kalay gibi doğada bileşikler halinde bulunur. Alüminyumu oksit halindeki bileşiğinden ilk ayıran ve elde eden kişi 1807 yılında Sir Humprey Davy olmuştur. Daha sonra Hans Christian Oersted, Frederich Wöhler ve Henry Sainte-Clairre Deville, alüminyum eldesinde yenilikler getirmişlerdir.
Alüminyumun endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında Charles Martin Hall ve Fransa da Paul T. Heroultun birbirlerinden habersiz olarak uyguladıkları elektroliz yöntemi ile başlamıştır. Bu, günümüzde de halen kullanılan yöntem olduğundan 1886 yılı alüminyum endüstrisinin başlangıç yılı olarak kabul edilir.
1886 yılında Werner Von Siemensin dinamoyu keşfi ve 1892 yılında K.J.Bayerin boksitten alümina eldesini sağlayan Bayer Prosesini geliştirmesi ile alüminyumun endüstriyel çapta üretimi çok kolaylaşmış ve bu en genç metal, demirçelikten sonra dünyada en çok kullanılan ikinci metal olmuştur.
Alüminyum, yüzyıldan beri tüm dünyada aynı yöntemle elde edilmektedir. Alüminyum eldesi iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada, Bayer metodu ile boksit cevherinden alümina elde edilir. İkinci aşamada ise, elektroliz ile alüminadan alüminyum elde edilir.Alümina tesisleri genellikle boksit cevherlerinin yanına kurulur.Madenden çıkarılan boksit cevheri, kostik eriyiği ile muamele edilerek alüminyum hidroksit eldesi gerçekleşir. Bu işlem sonucunda oluşan erimeyen kalıntılar (kırmızı çamur) ayrılır ve alüminyum hidroksitin kalsinasyonu ile alümina (alüminyum oksit) elde edilir.10. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alüminyum alaşımı hafif metal levhaların prizmatik derin çekmede biçimlendirilebilirlik özelliklerinin araştırılması - Sayfa 19
3 Alüminyum, yeryüzünde oksijen ve silisyum'dan sonra en çok bulunan üçüncü element olmasõna rağmen, endüstriyel çapta üretimi 1886 yõlõnda elektroliz yönteminin kullanõlmaya başlanmasõ ile gerçekleşmiştir. Alüminyum, diğer çok kullanõlan metaller olan demir, kurşun ve kalay gibi, doğada bileşikler halinde bulunur. Alüminyumu oksit halindeki bileşiğinden ilk ayõran ve elde eden kişi , 1807 yõlõn...
TIG kaynağıında azot gazının alüminyum yüzey ve mikroyapı özelliklerine etkisi - Sayfa 21
4 2. ALÜMİNYUM 2.1. Alüminyumun Elde Edilmesi ve Özellikleri Alüminyum, yer kabuğunda en fazla bulunan element olmasına karşın, bileşik halinde bulunduğu için elde edilmesi zor bir metaldir. Endüstriyel eldesi ilk kez 1988 yılında özel elektroliz yöntemi ile ABD’li Charles Martin Hall tarafından yapılmıştır [8]. Alüminyum, tüm dünyada aynı yöntemle elde edilmektedir. Alüminyum eldesi, iki aşamada...
- Sayfa 190
Alüminyum, Diger çok Kullanilan metaller Olan demir, kalay gibi ziyaretinde Kursun, Dogada bilesikler Halinde bulunur. Alüminyumu oksit halindeki bilesiginden ilk ayiran Elde eden kisi, 1807 yilinda, Sir Humprey Davy olmustur ettik. DAHA SONRA, Hans Christian Oersted, Frederick Wöhler Henri Sainte-Clairre Deville A.S., alüminyum eldesinde yenilikler getirmislerdir. Alüminyumun Endüstriyel CAPTA Ür...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

edilir
yöntem
alümina
bayer
oksit
boksit


10. SAYFA ICERIGI

2
2. KAYNAK ARAŞTIRMASI 2.1. Alüminyum (En Genç Metal, www.aluminyumsanayi.com)
Alüminyum yeryüzünde oksijen ve silisyumdan sonra en çok bulunan üçüncü elementtir. Buna rağmen endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında elektroliz yönteminin kullanılmaya başlanması ile gerçekleşmiştir.
Alüminyum diğer çok kullanılan metaller olan demir, kurşun ve kalay gibi doğada bileşikler halinde bulunur. Alüminyumu oksit halindeki bileşiğinden ilk ayıran ve elde eden kişi 1807 yılında Sir Humprey Davy olmuştur. Daha sonra Hans Christian Oersted, Frederich Wöhler ve Henry Sainte-Clairre Deville, alüminyum eldesinde yenilikler getirmişlerdir.
Alüminyumun endüstriyel çapta üretimi 1886 yılında Charles Martin Hall ve Fransa da Paul T. Heroultun birbirlerinden habersiz olarak uyguladıkları elektroliz yöntemi ile başlamıştır. Bu, günümüzde de halen kullanılan yöntem olduğundan 1886 yılı alüminyum endüstrisinin başlangıç yılı olarak kabul edilir.
1886 yılında Werner Von Siemensin dinamoyu keşfi ve 1892 yılında K.J.Bayerin boksitten alümina eldesini sağlayan Bayer Prosesini geliştirmesi ile alüminyumun endüstriyel çapta üretimi çok kolaylaşmış ve bu en genç metal, demirçelikten sonra dünyada en çok kullanılan ikinci metal olmuştur.
Alüminyum, yüzyıldan beri tüm dünyada aynı yöntemle elde edilmektedir. Alüminyum eldesi iki aşamada gerçekleşir. Birinci aşamada, Bayer metodu ile boksit cevherinden alümina elde edilir. İkinci aşamada ise, elektroliz ile alüminadan alüminyum elde edilir.Alümina tesisleri genellikle boksit cevherlerinin yanına kurulur.Madenden çıkarılan boksit cevheri, kostik eriyiği ile muamele edilerek alüminyum hidroksit eldesi gerçekleşir. Bu işlem sonucunda oluşan erimeyen kalıntılar (kırmızı çamur) ayrılır ve alüminyum hidroksitin kalsinasyonu ile alümina (alüminyum oksit) elde edilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php