Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
3

Boksit

Karıştırma

Südkostik Katı-sıvı ayrımı

Çözünürleştirme

Filtre

Çökelme

Taşıma

Kalsinasyon Alümina

Şekil 2.1: Alümina eldesi

Bundan sonraki aşama alümina nın alüminyuma dönüştürülmesidir. Beyaz bir toz görünümündeki alümina elektroliz işleminin yapılacağı hücre adı verilen özel yerlere alınır.

Alümina
Silo Alümina Karbon Anot

Külçe İngot Billet

Kriyolit

Çelik Hücre

Karbon Katot

Sıvı Alüminyum Pota

Döküm

Şekil 2.2 : Aluminyum eldesi

Kütük11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alüminyum sektöründe atık suların incelenmesi ve arıtılması - Sayfa 22
Şekil 3.1: Boksit mineralinden alümina üretimi (Öztürk, 2005) Saf alüminyum ise elektroliz metodu ile elde edilir. Elektroliz hücresi karbon ile astarlanmış bir çelik kaptan ibarettir. Anot karbondur. Elektroliz esnasında katotta erimiş alüminyum üretilirken anotlar okside olarak CO2 meydana getirirler. Hücrenin kendisi katot görevi görür. Al2O3 +3/2 C 2Al + 3/2 CO2 (3.3) Elektroliz hü...
Uçak endüstrisinde kullanılan alüminyum alaşımlarının elektrik direnç nokta kaynak yöntemi ile birleştirilmesi ve mekanik özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 24
7 Yaklaşık 5 V’luk bir doğru akım uygulanınca Al2O3 parçalanırken kriyolit değişime uğramaz. Kriyolit bir Na-Al-Fluor bileşiğidir. Bu usul karbon astarlı banyo fırınlarında uygulanır.(Şekil 2.1) Şekil 2.1. Alüminyum ergitme elektrolizine ait tekne Eriyiğin içerisine anot olarak karbon bloklar daldırılır. Serbest kalan oksijen elektrotlardaki karbonu oksit halinde bağlar. Alüminyum banyonun dibin...
Yerli ham bor cevherlerinden kalsiyum hekzaborür üretimi ve refrakterlerde antioksidan olarak kullanılması - Sayfa 41
Şekil 3.5: Antioksidan olarak kullanılan metallerin (Mg, Al, Si) RichardsonElingham diyagramı [6, 23] Antioksidan katkılar, 650 °C'nin üzerinde MgO-C tuğlalara mukavemet kazandırır. Bu mukavemet de tuğlalara yüksek aşınma dayanımı verir. Bununla birlikte, antioksidan katkılı MgO-C tuğlaların termal kabuk atma dayanımları, antioksidansız tuğlalarınkinden daha kötüdür [33]. 3.4.1 Alüminyum (Al) İl...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alüminyum
alümina
elektroliz
boksit
eldesi
özel


11. SAYFA ICERIGI

3

Boksit

Karıştırma

Südkostik Katı-sıvı ayrımı

Çözünürleştirme

Filtre

Çökelme

Taşıma

Kalsinasyon Alümina

Şekil 2.1: Alümina eldesi

Bundan sonraki aşama alümina nın alüminyuma dönüştürülmesidir. Beyaz bir toz görünümündeki alümina elektroliz işleminin yapılacağı hücre adı verilen özel yerlere alınır.

Alümina
Silo Alümina Karbon Anot

Külçe İngot Billet

Kriyolit

Çelik Hücre

Karbon Katot

Sıvı Alüminyum Pota

Döküm

Şekil 2.2 : Aluminyum eldesi

Kütük

İlgili Kaynaklarsingle.php