Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
4

Şekil 2.2 de alüminadan alüminyum eldesini gösteren şekil bulunmaktadır. Burada amaç alüminyumu oksijenden ayırmaktır. Elektroliz işlemi için 4-5 volt gerilimde doğru akım uygulanır. Dipte biriken alüminyumun alınması ile işlem tamamlanır. Genel olarak 4 birim boksitten 2 birim alümina ve 2 birim alümindan da 1 birim alüminyum elde edilir.
Yukarıda söz edilen işlemlerden elde edilen alüminyum birincil alüminyum olarak tanımlanır. Tablo 2.1de alüminyumun bazı özellikleri verilmektedir.

Sembol Atom Numarası Atom Ağırlığı Yoğunluk Erime Sıcaklığı Kaynama Sıcaklığı Elastiklik Modülü Genleşme Katsayısı Çekme Dayanımı Kopma Uzaması

Al 13
27 2,7 g/cm3
660 0C 2300 0C 65000 N/mm2 23,8 10-6/K 40.180 N/mm2 % 50.4

Tablo 2.1 : Alüminyuma ait bazı fiziksel ve mekanik özellikler

2.2. Kaplamalar
Metallere kaplama yapılmasının nedenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
– Metalin korozyona karşı direncini arttırmak – Aşınma direncini arttırmak – Yüksek iletkenlik, kontrollü direnç sağlamak, manyetik özellikleri geliştirmek.12. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sürtünme karıştırma kaynak yöntemi ile birleştirilmiş AA7075/AA6061 kaynaklı bağlantıların mikroyapı ve mekanik özelliklerinin araştırılması - Sayfa 18
Yüksek saflıktaki alüminyum, teknik saflıktaki alüminyuma nazaran çok daha yumuşak ve plastiktir. Ayrıca mekanik mukavemeti de daha düşüktür. % 99,25 Alüminyum içeren bir metalin elastiklik modülü 71000 N/mm2 iken, çok saf alüminyumun elastiklik modülü, ancak 67000 N/mm2’dir. Alüminyum metalinin saflığı artıkça, sertliği düşer. Alüminyum oranı % 99,2 olan metalin sertliği 24-54 HB ve % 99,8 olan m...
Alümina-geçiş metali ikili sistemlerin zırh malzemesi olarak incelenmesi - Sayfa 33
Alüminanın yüksek sertliği ve mekaniksel dayanımı çalışma esnasında aşınmaya maruz kalan makina elemanları ve mühendislik malzemeleri şeklinde olan kullanımı ön plana çıkarmıştır. Yapısal amaçlı mühendislik uygulamalarının başında korozif olan ve olmayan pompa salmastraları, musluk ve vana contaları, tekstil sektöründe kullanılan iplik kılavuzları, madencilik ve çimento sektöründe kullanılan aşınm...
- Sayfa 17
2.1. Alüminyumun Fiziksel özellikleri Alüminyumun fiziksel özellikleri, büyük ölçüde alüminyumun saflığına ve sıcaklığına bağlıdır. Alüminyum periyodik cetvelin 3A grubunda bulunur. Atom numarası 13, atom ağırlığı ise 26,981538 g/mol’dür. İyon çapı 0,86 A° olan alüminyumun, atom çapı ise 1,43 A°‘dur. Alüminyum, kübik yüzey merkezli kristal kafeslerinden oluşmuştur ve –269 °C’den ergime noktası ol...

12. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özellikler
özellikleri
sıcaklığı
alüminyum
yüksek
çekme


12. SAYFA ICERIGI

4

Şekil 2.2 de alüminadan alüminyum eldesini gösteren şekil bulunmaktadır. Burada amaç alüminyumu oksijenden ayırmaktır. Elektroliz işlemi için 4-5 volt gerilimde doğru akım uygulanır. Dipte biriken alüminyumun alınması ile işlem tamamlanır. Genel olarak 4 birim boksitten 2 birim alümina ve 2 birim alümindan da 1 birim alüminyum elde edilir.
Yukarıda söz edilen işlemlerden elde edilen alüminyum birincil alüminyum olarak tanımlanır. Tablo 2.1de alüminyumun bazı özellikleri verilmektedir.

Sembol Atom Numarası Atom Ağırlığı Yoğunluk Erime Sıcaklığı Kaynama Sıcaklığı Elastiklik Modülü Genleşme Katsayısı Çekme Dayanımı Kopma Uzaması

Al 13
27 2,7 g/cm3
660 0C 2300 0C 65000 N/mm2 23,8 10-6/K 40.180 N/mm2 % 50.4

Tablo 2.1 : Alüminyuma ait bazı fiziksel ve mekanik özellikler

2.2. Kaplamalar
Metallere kaplama yapılmasının nedenlerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz;
– Metalin korozyona karşı direncini arttırmak – Aşınma direncini arttırmak – Yüksek iletkenlik, kontrollü direnç sağlamak, manyetik özellikleri geliştirmek.

İlgili Kaynaklarsingle.php