Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
5
– Yüzeye sertlik kazandırmak – Metal boyanacak ise boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlamak – Göze hoş gelen bir dış görünüm elde etmek
Metallere yukarıdaki özellikleri kazandırmak için uygulanan bir çok teknik mevcuttur. Bunlardan birkaçı aşağıdadır.
– Elektrolitik Kaplamalar : Elektrolit adı verilen ve metal iyonlarından oluşan bir çözelti içerisinde meydana gelir. İki elektrot vardır, anot ( kaplama metali ) ve katot (kaplanacak metal). Sisteme elektrik akımı uygulandığında anottan çözünen metaller katot üzerinde toplanırlar.
– Mekanik (Akımsız) Kaplama : Elektronlar çözeltideki maddelerden temin edilir. Kaplama metali bu çözeltiye toz halinde ilave edilir.
– Metal Püskürtme Yöntemi : Toz veya tel halindeki kaplama maddesi, bir püskürtme tabancasında yanıcı, yakıcı ve taşıyıcı gazların eşliğinde püskürtülerek metal yüzeyi üzerine kaplama yapılır.
– Difüzyon ile Kaplama : Kaplanacak metalin, kaplama maddesinin bulunduğu gaz yada sıvı bir ortamda difüzyonun sağlanabildiği belirli bir sıcaklığa (çeliklerde östenit sıcaklığı) ısıtılarak bir süre bekletilmesiyle elde edilir.
Kaplama işlemine geçmeden önce kaplanacak yüzeylerin temizlenmesi ve hazırlanması gereklidir. Bu işlemler kimyasal ve mekanik olarak gerçekleştirilir. Mekanik işlemler, tel fırça ile fırçalama, kumlama, aşındırma gibi yöntemleri kapsar. Kimyasal olarak , solvent yardımıyla, alkaliler ile ve asitle temizleme yapılabilir.13. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kompleks olarak bağlı ağır metal içerikli atık suların elektrokoagülasyon ile arıtımı - Sayfa 23
sırası gösterilmiştir. İstenen ürüne bağlı olarak bu işlemlerin birine, bir kısmına veya hepsine yer vermek gerekebilmektedir. Tablo 2.4’te verilen bu işlemler aşağıda kısaca açıklanmıştır (Tünay, 1984). Tablo 2.4: Metal Son İşlemleri Endüstrisinde Yer Alan İşlemler •Elektro Kaplama •Isıl Kesme •Kesme •Elektriksiz Kaplama •Kaynaklama •Saçma •Eloksalleme •Sarı Kaynak •...
Bir metal son işlemleri endüstrisi atıksularında en uygun arıtma teknolojilerinin ve atıksu geri kazanmanın değerlendirilmesi - Sayfa 18
Çizelge 2.1 Metal kaplama işlemleri (Wang ve ark. 1992). Elektrokaplama Elektriksiz kaplama Anodik metal işleme Konversiyon kaplama Kimyasal frezeleme Temizleme Talaşlı İmalat Toz haline getirme ve öğütme Parlatma Daldırma işlemi Cilalama Sıkıştırma deformasyonu Basınç deformasyonu Kırpma Isıl işlem Termal kesme Kaynaklama Sert Lehimleme Lehimleme Alev spreyleme Kum parlatma Diğer zımpara...
Gaz tungsten ark kaynak yöntemiyle üretilen Fe esaslı kaplama tabakalarının aşınma ve mikroyapı karakteristiklerinin araştırılması - Sayfa 86
yüzey malzemesi, bu tür parçalara uygulanmasıyla malzemeye ilave ömür kazandırmaktadır (Kempton, 1991). Isıl püskürtme, ince öğütülmüş metal, metal oksit veya plastikleri, ergimiş veya yarı ergimiş durumda, uygun bir altyapı üzerine kaplama veya bir yapısal şekil oluşturmak üzere dolgu yöntemidir. Yöntem iki temel malzeme şekline göre sınıflandırılır. • Malzemenin öğütülmüş olduğu toz, • Tel ya ...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

metal
kaplanacak
püskürtme
kaplama
metali
halinde


13. SAYFA ICERIGI

5
– Yüzeye sertlik kazandırmak – Metal boyanacak ise boyanın yüzeye iyi yapışmasını sağlamak – Göze hoş gelen bir dış görünüm elde etmek
Metallere yukarıdaki özellikleri kazandırmak için uygulanan bir çok teknik mevcuttur. Bunlardan birkaçı aşağıdadır.
– Elektrolitik Kaplamalar : Elektrolit adı verilen ve metal iyonlarından oluşan bir çözelti içerisinde meydana gelir. İki elektrot vardır, anot ( kaplama metali ) ve katot (kaplanacak metal). Sisteme elektrik akımı uygulandığında anottan çözünen metaller katot üzerinde toplanırlar.
– Mekanik (Akımsız) Kaplama : Elektronlar çözeltideki maddelerden temin edilir. Kaplama metali bu çözeltiye toz halinde ilave edilir.
– Metal Püskürtme Yöntemi : Toz veya tel halindeki kaplama maddesi, bir püskürtme tabancasında yanıcı, yakıcı ve taşıyıcı gazların eşliğinde püskürtülerek metal yüzeyi üzerine kaplama yapılır.
– Difüzyon ile Kaplama : Kaplanacak metalin, kaplama maddesinin bulunduğu gaz yada sıvı bir ortamda difüzyonun sağlanabildiği belirli bir sıcaklığa (çeliklerde östenit sıcaklığı) ısıtılarak bir süre bekletilmesiyle elde edilir.
Kaplama işlemine geçmeden önce kaplanacak yüzeylerin temizlenmesi ve hazırlanması gereklidir. Bu işlemler kimyasal ve mekanik olarak gerçekleştirilir. Mekanik işlemler, tel fırça ile fırçalama, kumlama, aşındırma gibi yöntemleri kapsar. Kimyasal olarak , solvent yardımıyla, alkaliler ile ve asitle temizleme yapılabilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php