Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
10 570-580 0C

3500C

330-400 0C

İşlem Sıcaklığı (0C)

Zaman Şekil 2.3 : Tenifer yöntemi
Kademeli olarak ısıtılan parçalar belirli sürelerde Tenifer tuzu içinde bekletilir. Bu tuzda bulunan alkalisiyanat mamul yüzeyi ile reaksiyona girerek alkali karbonata dönüşür. Oluşan karbonat daha sonra aktif siyanata redüklenir. Tenifer işleminden sonra kullanılan çeliğin cinsine göre parçalar hava, su yada yada özellikle bu işlem için üretilmiş bir sıcak banyoda soğutulurlar.
Tenifer yöntemiyle yapılan nitrasyon işleminden elde edilen kaplama iki ayrı tabakadan oluşmaktadır.
– Bağlantı tabakası : Bu tabaka demir, azot, karbon ve oksijen bileşimlerinden oluşur. Aşınmaya ve korozyona mukavemetli olduğu gibi sıcak yırtılma ve çatlamaya karşıda dayanıklıdır. Sertliği 800 HV civarında kalınlığı ise 10-20 mikron arasındadır.
– Difüzyon tabakası : Bu tabakanın kalınlığı ve sertliği kullanılan çeliğin cinsine bağlıdır. Çeliğin bünyesindeki alaşım elemanı miktarı arttıkça difüzyon tabaka derinliği azalır fakat alaşım elemanı miktarının yüksek olması bu tabakanın sertliğini arttırır.
(Aziz Göknil, Tuz Banyosunda Nitrasyon, Yüzey İşlemler 254, Kasım-Aralık, 1997)18. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Demir esaslı sinter metallerine yapılabilecek ısıl işlemlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi - Sayfa 63
50 ve azotu zenginleşmiş bölge o kadar kalın teşekkül eder ve o kadar da çok sementit çökelir. Yükselen sıcaklık, difüzyon hızını artırır ve cidardaki karbon miktarını yükseltir. Yüksek sıcaklıklarda artan difüzyon hızına karşın, azot en dış bölgeye yerleşir ve çekirdek yönünde difüzyonu engeller ve azaltır. Düşük sıcaklıkların daha az deformasyona yol açması, çekirdek dönüşümünün olmaması gibi a...
Plazma nitrürleme ile Si(100) yüzeyi üzerine büyütülen arayüzey tabakasının Schottky diyot parametreleri üzerine etkisi - Sayfa 81
62 1. Malzemenin Bileşimi: Alaşım elementlerinin nitrür tabakası oluşumunda önemli rolleri vardır. Nitrür tabakasının sertliği, kalınlığı ve mikroskobik yapısı büyük oranda malzemenin içerdiği alaşım elementleri miktarına bağlıdır. 2. Konsantrasyon Farkı: Plazma nitrasyon işlemi sırasında ortama verilen gaz karışım oranları oluşan nitrür tabakasının yapısını etkilemektedir. Plazma nitrasyon işle...
Türkiye jant sanayii ve jant sanayiinde kullanılan kalıp çelikleri üzerine bir araştırma - Sayfa 107
88 4.4.3.3 Ara tavlama Karbonlama sıcaklığından soğuttuktan sonra bir ara tavlama ile bazı çeliklerde daha üniform yapı elde etmek mümkündür. Ara tavlama sıcaklıkları ve süreleri için üreticilerin tavsiye ettiği değerleri kullanmak uygun olur. Genelde ıslah çelikleri için ara tavlama süreci 2 ~ 5 saat arasındadır. Şekil 4.9.’da kabuk sertleşen çeliklerin sertleştirilmesi için gerekli zaman–sıcak...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

işlem
tabakası
tabaka
sıcak
yüzey
sıcaklığı


18. SAYFA ICERIGI

10 570-580 0C

3500C

330-400 0C

İşlem Sıcaklığı (0C)

Zaman Şekil 2.3 : Tenifer yöntemi
Kademeli olarak ısıtılan parçalar belirli sürelerde Tenifer tuzu içinde bekletilir. Bu tuzda bulunan alkalisiyanat mamul yüzeyi ile reaksiyona girerek alkali karbonata dönüşür. Oluşan karbonat daha sonra aktif siyanata redüklenir. Tenifer işleminden sonra kullanılan çeliğin cinsine göre parçalar hava, su yada yada özellikle bu işlem için üretilmiş bir sıcak banyoda soğutulurlar.
Tenifer yöntemiyle yapılan nitrasyon işleminden elde edilen kaplama iki ayrı tabakadan oluşmaktadır.
– Bağlantı tabakası : Bu tabaka demir, azot, karbon ve oksijen bileşimlerinden oluşur. Aşınmaya ve korozyona mukavemetli olduğu gibi sıcak yırtılma ve çatlamaya karşıda dayanıklıdır. Sertliği 800 HV civarında kalınlığı ise 10-20 mikron arasındadır.
– Difüzyon tabakası : Bu tabakanın kalınlığı ve sertliği kullanılan çeliğin cinsine bağlıdır. Çeliğin bünyesindeki alaşım elemanı miktarı arttıkça difüzyon tabaka derinliği azalır fakat alaşım elemanı miktarının yüksek olması bu tabakanın sertliğini arttırır.
(Aziz Göknil, Tuz Banyosunda Nitrasyon, Yüzey İşlemler 254, Kasım-Aralık, 1997)

İlgili Kaynaklarsingle.php