Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
11
2.2.2. Anodizasyon (Alubook, www.alu-info.dk) Anodizasyon bir elektrolitik prosestir. Bu proseste alüminyum parçalar anod ve
katod olarak birbirlerine elektriksel olarak bağlanırlar. Elektrolit olarak sıklıkla 160 ile 200 g/l arasında değişen konsantrasyonlarda sülfürik asit çözeltileri kullanılır. Ortam sıcaklığı 18-22 0C ve uygun akım yoğunluğu 1,4 ile 1,8 A/dm2 dir. İşlem sırasında oluşan ısının ortamdan uzaklaştırılması için soğutma ve elektrolit içine hava püskürtme gereklidir.
Şekil 2.4 : Anodizasyon işlemi Anodik oksit tabakasının kalınlığı yaklaşık olarak 2-3 dakikada 1m artış gösterir.
20m kalınlığında bir kaplama tabakası elde etmek için 40 dakika geçmesi gereklidir. Kaplama süresini düşürmek ve anodik oksit tabakasının kalitesini artırmak için Darbeli Anodizasyon adı verilen yöntem kullanılır.
Darbeli anodizasyon prosesi akım yoğunluğunu alt ve üst limitleri arasında dönüştürebilen özel doğrultuculara ihtiyaç duyar. Örneğin akım yoğunluğu temel seviyeden maksimum seviyeye yükseltilir ve burada 0,25 sn boyunca sabit kalır daha sonra tekrar temel seviyeye inerek burada 0,1 sn kalır. Bu olay arka arkaya devam eder.19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sert eloksal ile kaplanmış 6XXX serisi aluminyum alaşımlarının aşınma davranışının incelenmesi - Sayfa 20
Daha önceden belirtildiği gibi oluşan oksitin yapısı elektrolit ve anodizasyon koşulları tarafından kontrol edilmektedir. Eğer anodik oksit elektrolitte çözünmez ise, sonuçta oluşan oksit ince, porsuz ve yalıtkan bir yapıya sahip olmaktadır. Eğer anodik oksit elektrolitte çözünebilir ise oluşan yapı porlu bir yapı olmaktadır. Oksit doğru akım etkisi altında büyürken, öte yandan çözünür ve porlar g...
Alüminyum alaşımlarına anodik oksit filmi içerisine gümüş katılması yolu ile antibakteriyel özellik kazandırılması - Sayfa 15
şekillendirilen filmler elektrolitik kondansatörlerin üretiminde daha yaygın kullanılırlar. 2. Reaksiyon ürünleri elektrolit içinde kısmen çözünür olabilir ve anot üzerinde kuru iken yalıtkan olan güçlü bir şekilde yapışmış bir film oluşturabilirler. Bu durumda filmin büyümesi yine yukarıdaki gibidir ancak bu duruma filmde lokal çözünmeler de eşlik eder. Böylece akımın metalden sürekli olarak geç...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anodizasyon
akım
elektrolit
anod
oksit
anodik


19. SAYFA ICERIGI

11
2.2.2. Anodizasyon (Alubook, www.alu-info.dk) Anodizasyon bir elektrolitik prosestir. Bu proseste alüminyum parçalar anod ve
katod olarak birbirlerine elektriksel olarak bağlanırlar. Elektrolit olarak sıklıkla 160 ile 200 g/l arasında değişen konsantrasyonlarda sülfürik asit çözeltileri kullanılır. Ortam sıcaklığı 18-22 0C ve uygun akım yoğunluğu 1,4 ile 1,8 A/dm2 dir. İşlem sırasında oluşan ısının ortamdan uzaklaştırılması için soğutma ve elektrolit içine hava püskürtme gereklidir.
Şekil 2.4 : Anodizasyon işlemi Anodik oksit tabakasının kalınlığı yaklaşık olarak 2-3 dakikada 1m artış gösterir.
20m kalınlığında bir kaplama tabakası elde etmek için 40 dakika geçmesi gereklidir. Kaplama süresini düşürmek ve anodik oksit tabakasının kalitesini artırmak için Darbeli Anodizasyon adı verilen yöntem kullanılır.
Darbeli anodizasyon prosesi akım yoğunluğunu alt ve üst limitleri arasında dönüştürebilen özel doğrultuculara ihtiyaç duyar. Örneğin akım yoğunluğu temel seviyeden maksimum seviyeye yükseltilir ve burada 0,25 sn boyunca sabit kalır daha sonra tekrar temel seviyeye inerek burada 0,1 sn kalır. Bu olay arka arkaya devam eder.

İlgili Kaynaklarsingle.php