Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
13
2.2.2.1. Anodizasyon Nedir ?
Anodizasyon alüminyum yüzeyindeki oksit tabakasının suni olarak kalınlaştırılmasıdır. Kaplanacak alüminyum elektrokimyasal proseste anod olarak ayarlanır. Proses ismini buradan almaktadır. Anodizasyon prosesindeki kimyasal reaksiyonlar aşağıdaki gibi açıklanabilir ;
Anodik reaksiyon :
Anod yüzeyinde bir oksidasyon prosesi gerçekleşir. 2 Al (metal) + 3H2O -> Al2O3 (oksit kaplama) + 6H+ + 6eAlüminyum su ile reaksiyona girer anodik oksit kaplamayı oluşturur.
Katodik reaksiyon :
Katod yüzeyinde bir indirgeme reaksiyonu meydana gelir . 6H+ + 6e- -> 3H2 (gaz)
Anodizasyon prosesi süresince katod yüzeyinde hidrojen gazı kabarcıklar halinde yavaş yavaş gelişir. Anodik ve katodik reaksiyonlar aşağıdaki toplam reaksiyonu meydana getirirler,
2 Al (metal) + 3H2O -> Al2O3 (oksit kaplama) + 3H2 (gaz)
Alüminyum metal oksitlenir ve hidrojen gazı katod yüzeyinde gelişir. Anodizasyon tankında elektrolit adı verilen ve akım akışını kolaylaştıran bir kimyasal solüsyon bulunur. Genellikle elektrolit, sülfürik asit ve az bir miktar da oksalik asit içerir. Elektrolit anodik oksit tabakasına zarar vererek gözenekli bir tabaka oluşmasına neden olur.21. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sert eloksal ile kaplanmış 6XXX serisi aluminyum alaşımlarının aşınma davranışının incelenmesi - Sayfa 18
Anot Reaksiyonu : Anot (Aluminyum) yüzeyinde meydana gelen oksidasyon reaksiyonudur. 2Al (metal) + 3H2O → Al2O3 (oksit kaplama) + 6H2 + 6e Bu proseste aluminyum su ile reaksiyona girerek anodik oksit kaplama oluşturur. Katot Reaksiyonu: Katot yüzeyinde meydana gelen indirgenme reaksiyonudur. 6H + 6e → 3H2 (gaz) Hidrojen gazı katotda toplanır ve anodizasyon prosesi boyunca baloncuk şeklinde çıka...
LaCaMnO nanotellerin ve nanoparçacıkların sol-jel yöntemi ile elde edilmesi ve özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 52
Katotta gerçekleşen reaksiyonu göz ardı edersek, anotta gerçekleşen reaksiyon burada gösterildiği kadar basit değil, karmaşık bir süreçtir. Anodizasyonla birlikte alüminyum üzerinde iki bölge oluşur: birincisi, alüminyuma bitişik metal/oksit ara yüzey; ikincisi, çözeltiye daha yakın olan oksit/elektrolit ara yüzeydir [62]. Oluşan reaksiyon bu iki yüzeyde gerçekleşen olayların toplamıdır. Metal/oks...
Palladyum, niobyum, tantalyum nanotellerin üretilmesi ve hidrojen gazını algılama özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 86
4 BULGULAR VE TARTIŞMA 66 4.1 AAO Nanokalıbın Üretilmesi Bu tezde, nanotellerin üretiminde kullanılmak üzere hem Si tabanlı AAO nanokalıplar (AAO/Ti/Si) hem de Al tabanlı AAO nanokalıplar (AAO/Al) üretilmiştir. 4.1.1 AAO/Ti/Si Nanokalıpların Üretilmesi Kendinden düzenli altıgen yapılı AAO/Ti/Si nanokalıbın hazırlanabilmesi için anodik alüminyum oksit film iki aşamalı anodizasyon tekniği...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

oksit
anod
anodizasyon
reaksiyon
asit
elektrolit


21. SAYFA ICERIGI

13
2.2.2.1. Anodizasyon Nedir ?
Anodizasyon alüminyum yüzeyindeki oksit tabakasının suni olarak kalınlaştırılmasıdır. Kaplanacak alüminyum elektrokimyasal proseste anod olarak ayarlanır. Proses ismini buradan almaktadır. Anodizasyon prosesindeki kimyasal reaksiyonlar aşağıdaki gibi açıklanabilir ;
Anodik reaksiyon :
Anod yüzeyinde bir oksidasyon prosesi gerçekleşir. 2 Al (metal) + 3H2O -> Al2O3 (oksit kaplama) + 6H+ + 6eAlüminyum su ile reaksiyona girer anodik oksit kaplamayı oluşturur.
Katodik reaksiyon :
Katod yüzeyinde bir indirgeme reaksiyonu meydana gelir . 6H+ + 6e- -> 3H2 (gaz)
Anodizasyon prosesi süresince katod yüzeyinde hidrojen gazı kabarcıklar halinde yavaş yavaş gelişir. Anodik ve katodik reaksiyonlar aşağıdaki toplam reaksiyonu meydana getirirler,
2 Al (metal) + 3H2O -> Al2O3 (oksit kaplama) + 3H2 (gaz)
Alüminyum metal oksitlenir ve hidrojen gazı katod yüzeyinde gelişir. Anodizasyon tankında elektrolit adı verilen ve akım akışını kolaylaştıran bir kimyasal solüsyon bulunur. Genellikle elektrolit, sülfürik asit ve az bir miktar da oksalik asit içerir. Elektrolit anodik oksit tabakasına zarar vererek gözenekli bir tabaka oluşmasına neden olur.

İlgili Kaynaklarsingle.php