Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
14
2.2.2.2. Sert Anodizasyon :
Bu tip anodik kaplamalar genellikle normal anodizasyon standartlarından daha kalındır ve özel anodizasyon koşullarında oluşturulurlar.Kaplama kalınlığı 25-250 m arasında ve kaplama süresi de 240 dakika civarındadır. Çoğunlukla sert anodizasyon kaplamalar sülfürik asit içeren elektrolit kullanılarak elde edilir ve kaplama parametreleri aşağıdaki gibi olabilir ;
Elektrolit konsantrasyonu : 5-15 % (hacimsel) sülfürik asit Akım yoğunluğu : 2-10 A/dm2 (DC ve darbeli) Voltaj : 23-120 volt Sıcaklık : -5 ile +5 0C arası.
Sert anodizasyon koşullarında kaplama yapılmasının nedenleri, düşük sıcaklık, düşük elektrolit konsantrasyonu ve yüksek akım yoğunluğuna rağmen yüksek sertlik değerlerine ulaşılabilmesi ve çok iyi aşınma direnci elde edilebilmesidir. Elektrolit sıcaklığını düşük seviyede tutabilmek için iyi soğutma ve karıştırma gereklidir. Elektrolit sıcaklığı zaten oldukça düşük seviyede olduğundan su ile soğutma yöntemi burada işe yaramaz bazı özel soğutucuların kullanılması gerekir.
Bir anodize kaplamanın sert anodizasyon kaplama şeklinde adlandırılabilmesi için sertlik değerinin 350 HV den daha yüksek olması gerekmektedir. Bu kaplama yöntemi ile 1400 HV sertlik elde edilebildiği görülmüştür. Sert anodizasyon ile kaplanmış alüminyum yüksek ısıl dirence ve çok iyi elektrik yalıtımına sahiptir.
Bu yöntemle elde edilen kaplamalar motor endüstrisinde, pistonlar, silindirler ve hidrolik frenler gibi yüksek aşınma direncine ihtiyaç duyulan yerlerde kullanım alanı bulmaktadırlar. Isıya ve kimyasallara karşı direnç istenen uygulamalarda da rahatlıkla kullanılabilmektedirler.22. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı önişlem yöntemlerinin alüminyum anodizasyonu üzerindeki etkisi - Sayfa 46
Daha önce de bahsedildiği üzere, elektrolit sıcaklığı gibi bazı etmenler, oluşturulan kaplamanın özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Sülfürik asit anodizasyonu uygulamasındaki çok küçük farklar da, özellikle de elektrolit sıcaklığı, film özelliklerini önemli ölçüde değiştirir. Bunun nedeni sülfürik asitin çok reaktif olmasından kaynaklanır, sıcaklıkla doğru orantılı olarak reaktiflik özelliği d...
Alüminyum alaşımlarına anodik oksit filmi içerisine gümüş katılması yolu ile antibakteriyel özellik kazandırılması - Sayfa 30
önemli ölçüde değiştirir. Dolayısıyla sülfürik asit anodizasyonunda koşullar sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Seyrek çözelti ve düşük sıcaklık koşullarıyla sert kaplamalar elde edilirken, daha derişik çözeltiler, yüksek sıcaklıklar ve uzun kaplama süreleri ile yüzeyde yumuşak, hatta süngerimsi ve kolayca kopabilen kaplamalar oluşturur. Bunun nedeni kaplamanın elektrolit içerisinde daha çok çö...
Sert eloksal ile kaplanmış 6XXX serisi aluminyum alaşımlarının aşınma davranışının incelenmesi - Sayfa 20
Daha önceden belirtildiği gibi oluşan oksitin yapısı elektrolit ve anodizasyon koşulları tarafından kontrol edilmektedir. Eğer anodik oksit elektrolitte çözünmez ise, sonuçta oluşan oksit ince, porsuz ve yalıtkan bir yapıya sahip olmaktadır. Eğer anodik oksit elektrolitte çözünebilir ise oluşan yapı porlu bir yapı olmaktadır. Oksit doğru akım etkisi altında büyürken, öte yandan çözünür ve porlar g...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akım
kaplama
sert
anodizasyon
yoğunluğu
düşük


22. SAYFA ICERIGI

14
2.2.2.2. Sert Anodizasyon :
Bu tip anodik kaplamalar genellikle normal anodizasyon standartlarından daha kalındır ve özel anodizasyon koşullarında oluşturulurlar.Kaplama kalınlığı 25-250 m arasında ve kaplama süresi de 240 dakika civarındadır. Çoğunlukla sert anodizasyon kaplamalar sülfürik asit içeren elektrolit kullanılarak elde edilir ve kaplama parametreleri aşağıdaki gibi olabilir ;
Elektrolit konsantrasyonu : 5-15 % (hacimsel) sülfürik asit Akım yoğunluğu : 2-10 A/dm2 (DC ve darbeli) Voltaj : 23-120 volt Sıcaklık : -5 ile +5 0C arası.
Sert anodizasyon koşullarında kaplama yapılmasının nedenleri, düşük sıcaklık, düşük elektrolit konsantrasyonu ve yüksek akım yoğunluğuna rağmen yüksek sertlik değerlerine ulaşılabilmesi ve çok iyi aşınma direnci elde edilebilmesidir. Elektrolit sıcaklığını düşük seviyede tutabilmek için iyi soğutma ve karıştırma gereklidir. Elektrolit sıcaklığı zaten oldukça düşük seviyede olduğundan su ile soğutma yöntemi burada işe yaramaz bazı özel soğutucuların kullanılması gerekir.
Bir anodize kaplamanın sert anodizasyon kaplama şeklinde adlandırılabilmesi için sertlik değerinin 350 HV den daha yüksek olması gerekmektedir. Bu kaplama yöntemi ile 1400 HV sertlik elde edilebildiği görülmüştür. Sert anodizasyon ile kaplanmış alüminyum yüksek ısıl dirence ve çok iyi elektrik yalıtımına sahiptir.
Bu yöntemle elde edilen kaplamalar motor endüstrisinde, pistonlar, silindirler ve hidrolik frenler gibi yüksek aşınma direncine ihtiyaç duyulan yerlerde kullanım alanı bulmaktadırlar. Isıya ve kimyasallara karşı direnç istenen uygulamalarda da rahatlıkla kullanılabilmektedirler.

İlgili Kaynaklarsingle.php