Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
15 2.2.2.3 Anodizasyon Proses Parametreleri : Aşağıdaki parametreler anodizasyon prosesini kontrol etmek için önemlidir; – Akım yoğunluğu – Voltaj – Elektrolit konsantrasyonu – Alüminyum konsantrasyonu – Elektrolitin karıştırılması – Sıcaklık Akım Yoğunluğu :
Akım yoğunluğu anodik oksit kaplamanın kalitesini etkiler. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi oksit tabaka kalitesi akım yoğunlu 1,4-1,8 A/dm2 arasında optimum olmaktadır.Akım yoğunluğu çok düşük olursa uzayan anodizasyon zamanı kaçınılmaz olarak elektrolitin kaplama yüzeyine aşırı derecede zarar vermesine neden olacak ve bu da kaplama kalitesini düşürecektir.
Şekil 2.6: Akım yoğunluğunun fonksiyonu olarak kaplama kalitesi23. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Sert eloksal ile kaplanmış 6XXX serisi aluminyum alaşımlarının aşınma davranışının incelenmesi - Sayfa 20
Daha önceden belirtildiği gibi oluşan oksitin yapısı elektrolit ve anodizasyon koşulları tarafından kontrol edilmektedir. Eğer anodik oksit elektrolitte çözünmez ise, sonuçta oluşan oksit ince, porsuz ve yalıtkan bir yapıya sahip olmaktadır. Eğer anodik oksit elektrolitte çözünebilir ise oluşan yapı porlu bir yapı olmaktadır. Oksit doğru akım etkisi altında büyürken, öte yandan çözünür ve porlar g...
Saf Ti ve TiN kaplamaların alkali çözeltilerde anodizasyonu ve karakterizasyonu - Sayfa 30
Young – Toeg Sul ve arkadaşlarının yaptığı çalışmalarda Ti’nin CaOH ve NaOH gibi farklı alkali elektrolitlerde anodik oksit oluşum parametreleri verilmiştir. Elde sonuçlar aşağıda maddeler halinde verilmiştir. [19] • Sabit elektrolit konsantrasyonu ve akım yoğunluğunda, artan potansiyel değeri zamanla oksit filmlerinin kalınlığında bir artış meydana getirmiştir. İşlem parametreleri Tablo 2.3 ve T...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

anodizasyon
yoğunlu
akım
oksit
anodik
kaplama


23. SAYFA ICERIGI

15 2.2.2.3 Anodizasyon Proses Parametreleri : Aşağıdaki parametreler anodizasyon prosesini kontrol etmek için önemlidir; – Akım yoğunluğu – Voltaj – Elektrolit konsantrasyonu – Alüminyum konsantrasyonu – Elektrolitin karıştırılması – Sıcaklık Akım Yoğunluğu :
Akım yoğunluğu anodik oksit kaplamanın kalitesini etkiler. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi oksit tabaka kalitesi akım yoğunlu 1,4-1,8 A/dm2 arasında optimum olmaktadır.Akım yoğunluğu çok düşük olursa uzayan anodizasyon zamanı kaçınılmaz olarak elektrolitin kaplama yüzeyine aşırı derecede zarar vermesine neden olacak ve bu da kaplama kalitesini düşürecektir.
Şekil 2.6: Akım yoğunluğunun fonksiyonu olarak kaplama kalitesi

İlgili Kaynaklarsingle.php