Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
16
Yüksek akım yoğunluğu , alüminyum yüzeyinin bölgesel olarak ısınmasına neden olabilir. Bu da oksit sertliğinin düşmesine , aşınma direnci ve korozyon dayanımının azalmasına neden olur.
Voltaj : Anodizasyon prosesi boyunca akım yoğunluğu genellikle sabit tutulur fakat voltaj
, sıcaklıktaki değişimlere ,oksit tabakasının kalınlığındaki artışa ve dolayısıyla elektriksel dirençteki artışa bağlı olarak değişir. Normal sülfürik asit ile yapılan anodizasyon işleminde voltaj 14-18 Volt arasındadır.
Farklı alaşımlar anodizasyon banyosunda farklı özdirençlere sahiptirler. Dolayısıyla farklı malzemeler için farklı voltaj ayarlamaları yapmak gereklidir. Bu nedenle farklı malzemeler aynı anda aynı anodizasyon banyosunda kaplanamazlar.
Elektrolit Konsantrasyonu: Sülfürik asit konsantrasyonu genellikle 160-200 g/l arasındadır. Bu, banyonun
elektrik geçirgenliğini sağlayacak ve elektrolitin oksit tabakasına zarar vermesini engelleyecek optimum değerdir . Küçük miktarlarda oksalik asit yüksek sıcaklıkta çalışabilmeyi elverişli hale getirebilmek için banyoya ilave edilebilir.
Alüminyum Konsantrasyonu : İlk kez çalıştırılacak yeni kurulmuş bir anodizasyon banyosu içerisindeki
alüminyum azlığından dolayı verimsiz çalışacaktır. Banyo içerisinde alüminyum miktarının 8-12 g/l arasında olması gereklidir. Artan alüminyum miktarı banyonun iletkenliğini düşürecek ve dolayısıyla voltajın yükseltilmesini gerekli kılacaktır.
Karıştırma / Sıcaklık :
Kaplanacak yüzeyin sıcaklığı kaliteli bir oksit kaplama elde edebilmek için önemlidir. Şekil 2.7 yükselen sıcaklıkla birlikte oksit sertliğindeki düşüşü göstermektedir. Bölgesel ısınmayı önlemek için elektrolitin etkili bir şekilde karıştırılması gereklidir. Banyo sıcaklığı 20 0C olsa bile parça yüzeyindeki sıcaklık çok daha yüksek olabilir.24. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karbon esaslı filmlerin üretimi ve karakterizasyonu - Sayfa 43
4.1 Okzalit Asit Anodizasyonu Anodizasyon sırasında kullanılan okzalit asit, sülfürik asit gibi çözünmediğinden ve miktarında bir azalma olmadığından düşük sıcaklık değerlerinde Al metali üzerinde oldukça kalın, yoğun ve yüzeyi düzgün bir oksit tabakası oluşmaktadır. Okzalit asit tek başına kullanılabileceği gibi sülfürik asit yardımı ile kullanılmaktadır. Nanomalzeme yapımında çok sık kullanılan...
İkiz merdane döküm tekniği ile üretilen 1050 alaşım alüminyum levhaların anodik oksidasyon kalitesinin artırılması - Sayfa 20
20 3.12.5.2 Voltaj Voltaj ile anodik oksit tabakasındaki gözenek boyut ve miktarları arasında bir ilişki bulunmaktadır. Örneğin voltaj arttıkça gözenekler büyürken, sayıları azalır yada voltaj azalınca gözenekler küçülüp, sayıları artar. Voltajın artması durumunda gözenek sayıları azaldığından, daha yoğun ve sürekli bir oksit tabakası elde edilir. Tabakanın sertliği artar, rengi donukl...
Alüminyum alaşımlarına anodik oksit filmi içerisine gümüş katılması yolu ile antibakteriyel özellik kazandırılması - Sayfa 30
önemli ölçüde değiştirir. Dolayısıyla sülfürik asit anodizasyonunda koşullar sürekli kontrol altında tutulmalıdır. Seyrek çözelti ve düşük sıcaklık koşullarıyla sert kaplamalar elde edilirken, daha derişik çözeltiler, yüksek sıcaklıklar ve uzun kaplama süreleri ile yüzeyde yumuşak, hatta süngerimsi ve kolayca kopabilen kaplamalar oluşturur. Bunun nedeni kaplamanın elektrolit içerisinde daha çok çö...

24. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akım
volt
yoğunluğu
voltaj
oksit
asit


24. SAYFA ICERIGI

16
Yüksek akım yoğunluğu , alüminyum yüzeyinin bölgesel olarak ısınmasına neden olabilir. Bu da oksit sertliğinin düşmesine , aşınma direnci ve korozyon dayanımının azalmasına neden olur.
Voltaj : Anodizasyon prosesi boyunca akım yoğunluğu genellikle sabit tutulur fakat voltaj
, sıcaklıktaki değişimlere ,oksit tabakasının kalınlığındaki artışa ve dolayısıyla elektriksel dirençteki artışa bağlı olarak değişir. Normal sülfürik asit ile yapılan anodizasyon işleminde voltaj 14-18 Volt arasındadır.
Farklı alaşımlar anodizasyon banyosunda farklı özdirençlere sahiptirler. Dolayısıyla farklı malzemeler için farklı voltaj ayarlamaları yapmak gereklidir. Bu nedenle farklı malzemeler aynı anda aynı anodizasyon banyosunda kaplanamazlar.
Elektrolit Konsantrasyonu: Sülfürik asit konsantrasyonu genellikle 160-200 g/l arasındadır. Bu, banyonun
elektrik geçirgenliğini sağlayacak ve elektrolitin oksit tabakasına zarar vermesini engelleyecek optimum değerdir . Küçük miktarlarda oksalik asit yüksek sıcaklıkta çalışabilmeyi elverişli hale getirebilmek için banyoya ilave edilebilir.
Alüminyum Konsantrasyonu : İlk kez çalıştırılacak yeni kurulmuş bir anodizasyon banyosu içerisindeki
alüminyum azlığından dolayı verimsiz çalışacaktır. Banyo içerisinde alüminyum miktarının 8-12 g/l arasında olması gereklidir. Artan alüminyum miktarı banyonun iletkenliğini düşürecek ve dolayısıyla voltajın yükseltilmesini gerekli kılacaktır.
Karıştırma / Sıcaklık :
Kaplanacak yüzeyin sıcaklığı kaliteli bir oksit kaplama elde edebilmek için önemlidir. Şekil 2.7 yükselen sıcaklıkla birlikte oksit sertliğindeki düşüşü göstermektedir. Bölgesel ısınmayı önlemek için elektrolitin etkili bir şekilde karıştırılması gereklidir. Banyo sıcaklığı 20 0C olsa bile parça yüzeyindeki sıcaklık çok daha yüksek olabilir.

İlgili Kaynaklarsingle.php