Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
20
Elektriksel Direnç :
Oksit tabakası yüksek elektrik direncine sahiptir. Anodizasyon ile kaplanmış Alüminyum parçalar transformatörler ve kapasitörler gibi yerlerde kullanım için uygundur.
Yangın Koruması ; Oksitli yüzeyin erime sıcaklığı 650 0C tan 2000 0C a kadar çıkar. Bu da alüminyum konstrüksiyonların ısıya karşı direncini arttırır.28. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cu-%25 Mn-%11 Al alaşımının mekaniksel ve elektriksel özellikleri üzerine ısıl işlem etkilerinin incelenmesi - Sayfa 24
Kurşun: Çözünmez, ayrı bir faz olarak bulunur. Maksimum %0.2 ile sınırlandırılmıştır. % 0.1 ‘in altında kalırsa uzamayı arttırır. Nikel: Mukavemeti azaltır. Sünekliği arttırır. Tane küçültücüdür. Özellikle denizel ortamlarda korozyon direncini arttırır. Şekil 1.5. Cu–Zn denge diyagramı. 1.4.2. Bakır–Alüminyum Alaşımları Bu alaşımlar “Alüminyum Bronzu” olarak bilinirler ve yaklaşık %15 alüminyum...
Yüksek gerilim hat kabloları üretiminde kullanılan 6101 alüminyum alaşım filmaşinlerin iletkenlik/mukavemet özelliklerinin geliştirilmesi - Sayfa 76
BÖLÜM 8 SONUÇLAR VE ÖNERİLER 8.1. SONUÇLAR Yüksek gerilim hat kabloları imalatında kullanılan 6101 Alüminyum alaşımı filmaşin çubuklarının farklı bileşim, ısıl işlem sıcaklıkları ve farklı soğutma ortamlarına bağlı elektrik iletimine gösterdikleri direnç ve mekanik özelliklerin incelendiği bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 1. 6101 Alüminyum alaşımlarında bulunan Mg ve Si oranlar...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

alüminyum
sıcaklığı
direnç
yüksek
direncini
kadar


28. SAYFA ICERIGI

20
Elektriksel Direnç :
Oksit tabakası yüksek elektrik direncine sahiptir. Anodizasyon ile kaplanmış Alüminyum parçalar transformatörler ve kapasitörler gibi yerlerde kullanım için uygundur.
Yangın Koruması ; Oksitli yüzeyin erime sıcaklığı 650 0C tan 2000 0C a kadar çıkar. Bu da alüminyum konstrüksiyonların ısıya karşı direncini arttırır.

İlgili Kaynaklarsingle.php