Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
22
Şekil 2.9: Sıvı Solüsyonlarda Elektroliz Prosesi Elektrik akımını ileten asit, tuz ve baz çözeltilerine elektrolit denir. Bir elektrolit içerisine iki elektrot batırılır ve bu iki elektrot arasına bir potansiyel farkı dolayısıyla bir elektrik alan uygulanırsa, çözeltideki pozitif iyonlar elektrik alan yönünde, negatif iyonlar ise elektrik alana zıt yönde hareket ederler. 2.2.3.2. Akım-Voltaj Karakteristikleri Şekil 2.10 da iki tip akım-voltaj diyagramı görülmektedir. Tip-a akım-voltaj eğrisi, anodik yada katodik yüzeyde gaz oluşumuyla yürüyen metal-elektrolit sistemini göstermektedir. Tip-b eğrisi ise oksit film oluşumunun gerçekleştiği bir sistemi göstermektedir. U1-U2 bölgesindeki bir Tip-a sistemi için, potansiyeldeki bir artış ışıldama eşliğinde bir akım salınımına neden olur. Akım artışı, elektrot yüzeyinde oluşan gaz reaksiyonu ürünlerinin (O2 veya H2) kısmi koruyucu etkisi ile sınırlıdır. Elektrodun elektrolitle temas halinde olduğu bölgelerde akım yoğunluğu artmaya devam eder. Bu da elektroda temas halindeki elektrolidin lokal olarak kaynamasına neden olur. Akım U2 ye ulaştığında ise elektrod , düşük elektriksel iletkenliği olan sürekli bir gaz buhar plazması30. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 40
Sekil 3.3'de görüldügü gibi elektrokimyasal sistemin karakteristik akim-gerilim profilini yukarida bahsedilen islemler ile etkilenir. Bu proseste, metal elektrolit çiftinin currentvoltage arsa anot ya da katot yüzeyinde ya da altta yatan gaz tahliyesi ile sistemini temsil eden bir "tip-bir" egrisi, ya ile temsil edilebilir; oksit film formasyonu olusur, bir sistemi temsil eder ya da 'tür-b' egrisi...
AISI 304 L paslanmaz çeliğinin gliserin ve ethanolamin çözeltileri içerisinde elektrolitik plazma yöntemiyle yüzeyinin sertleştirilmesi - Sayfa 32
18 etkileşimleri gerçekleşmektedir [31]. Şekil 3.1’de elektroliz şematik olarak gösterilmektedir. Şekil 3.1 Sulu çözelti elektrolizinde elektrot süreçleri [22] 3.2.2. Akım-Gerilim Karakteristiği Elektrolitik plazma işleminin elektrokimyasal sistemin karakteristik akımvoltaj ilişkisini etkiler. Şekil 3.2’deki akım-voltaj eğrisi gaz çıkışının anot veya katotta oluştuğu metal-elektrolit sistemini ...
AISI 316L paslanmaz çeliğinin gliserin ve ethanolamin çözeltileri içerisinde elektrolitik plazma yöntemi ile yüzey sertleştirmesi - Sayfa 38
37 Şekil 3.1 Sulu çözelti elektrolizinde elektrot süreçleri [22] 3.2.2 Akım-Gerilim Karakteristiği Elektrolitik plazma işleminin elektrokimyasal sistemin karakteristik akımvoltaj ilişkisini etkiler. Şekil 3.2‘deki akım-voltaj eğrisi gaz çıkışının anot veya katotta oluştuğu metal-elektrolit sistemini vermektedir. Düşük gerilimlerde sistemin elektrot reaksiyonları faraday kuralına uyar ve akım-ge...

30. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

elektrolit
elektrot
potansiyel
elektroliz
elektrik
akım


30. SAYFA ICERIGI

22
Şekil 2.9: Sıvı Solüsyonlarda Elektroliz Prosesi Elektrik akımını ileten asit, tuz ve baz çözeltilerine elektrolit denir. Bir elektrolit içerisine iki elektrot batırılır ve bu iki elektrot arasına bir potansiyel farkı dolayısıyla bir elektrik alan uygulanırsa, çözeltideki pozitif iyonlar elektrik alan yönünde, negatif iyonlar ise elektrik alana zıt yönde hareket ederler. 2.2.3.2. Akım-Voltaj Karakteristikleri Şekil 2.10 da iki tip akım-voltaj diyagramı görülmektedir. Tip-a akım-voltaj eğrisi, anodik yada katodik yüzeyde gaz oluşumuyla yürüyen metal-elektrolit sistemini göstermektedir. Tip-b eğrisi ise oksit film oluşumunun gerçekleştiği bir sistemi göstermektedir. U1-U2 bölgesindeki bir Tip-a sistemi için, potansiyeldeki bir artış ışıldama eşliğinde bir akım salınımına neden olur. Akım artışı, elektrot yüzeyinde oluşan gaz reaksiyonu ürünlerinin (O2 veya H2) kısmi koruyucu etkisi ile sınırlıdır. Elektrodun elektrolitle temas halinde olduğu bölgelerde akım yoğunluğu artmaya devam eder. Bu da elektroda temas halindeki elektrolidin lokal olarak kaynamasına neden olur. Akım U2 ye ulaştığında ise elektrod , düşük elektriksel iletkenliği olan sürekli bir gaz buhar plazması

İlgili Kaynaklarsingle.php