Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
25
Kaplanacak materyal akım kaynağına bağlanır elektrolit içerisinde 30-40 mm derinliğe daldırılır. Parçayı tutmak için genellikle üzeri plastik kaplanmış bir metal çubuk kullanılır. Elektrolit soğutucu, karıştırıcı ve gaz egzoz sistemleri çalıştırıldıktan sonra elektroliz ünitesine gerekli voltaj uygulanır.
PEO Prosesinde normal şartlarda akım yoğunluğu 0,01 0,3 A/cm2 olarak ayarlanır. Kaplama ana metal yüzeyinde geliştikçe voltaj, başlangıçta hızlı daha sonra yavaşlayarak artar ve sonra da voltaj artışı durur. Kritik voltaj oranı elektrod yüzeyindeki kıvılcım deşarjı oluşumuna bağlı olarak değişir. Bu değer metal-elektrolit kombinasyonuna bağlıdır ve genellikle 120-350 V arasındadır. Prosesin ilk adımı olarak elektrodu çevreleyen beyaz uniform bir ışık görülür(U5). İşlem devam ettikçe bu beyaz ışık , yüzey üzerinde hızlı hareket eden parçalı sarı renkli kıvılcımlara dönüşür (U6). Son olarak da birkaç kırmızı renkli ark yüzey üzerinde yavaşça hareket ederken görülür (U7).

Şekil 2-12 a

Şekil 2-12 b

Şekil 2-12-c (Yerokhin , 2003)33. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

AZ91D magnezyum alaşımının mikro ark oksidasyonunda elektrolite karbon nanotüp ilavesinin yüzey özelliklerine etkisi - Sayfa 41
kaplamalar elde edilmiştir [35]. Mikro ark için seçilen elektrolitler tipik olarak karboksilik asit, permanganat, polimer ve dispersant ve buna benzer katkılar içeren silikat, alüminat, metafosfat, borat ve hidroksitlerdir. Genel olarak bazik karakterli elektrolitler tercih edilmektedir [38]. 3.4 MAO’nun Fiziksel ve Kimyasal Esasları MAO yöntemi anodik oksidasyon teknolojisine dayanır. MAO prose...
AZ91D magnezyum alaşımının mikro ark oksidasyonunda elektrolite karbon nanotüp ilavesinin yüzey özelliklerine etkisi - Sayfa 43
deşarj oluşumu devam eder. Bu aşamada, gaz büyük çoğunlukla elektrokimyasal etkime ve plazma destekli gaz oluşumu altında üretilebilinen oksijendir [28]. MAO kaplamanın kalitesi, elektrolitin kompozisyonu, elektrolit sıcaklığı, işlem süresi ve voltajı, anodik akım yoğunluğu, akım frekansı gibi parametrelerle kontrol edilir. Genellikle akım frekansı kaplamanın mikroyapısını ve özelliklerini etkile...
6082 kalite aluminyum alaşımının mikro ark oksidasyonu yöntemiyle yüzey modifikasyonu - Sayfa 35
Şekil 3.4’de görüldüğü gibi (4)-(6) gruplarındaki elektrolitler, kıvılcım oluşum voltajına ulaşılmasını kolaylaştırdığından MAO yöntemiyle kaplama üretimi için en avantajlı olanlardır. Bu elektrolitler kaplama kompozisyonuna olan katkılardan dolayı 4 sınıfa ayrılırlar: a) Kaplamaya sadece oksijen katan çözeltiler, b) Kaplamaya diğer elementleri katan anyonik bileşenler içeren elektrolitler, c) K...

33. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

elektrolit
voltaj
yüzey
kaplama
eden
metal


33. SAYFA ICERIGI

25
Kaplanacak materyal akım kaynağına bağlanır elektrolit içerisinde 30-40 mm derinliğe daldırılır. Parçayı tutmak için genellikle üzeri plastik kaplanmış bir metal çubuk kullanılır. Elektrolit soğutucu, karıştırıcı ve gaz egzoz sistemleri çalıştırıldıktan sonra elektroliz ünitesine gerekli voltaj uygulanır.
PEO Prosesinde normal şartlarda akım yoğunluğu 0,01 0,3 A/cm2 olarak ayarlanır. Kaplama ana metal yüzeyinde geliştikçe voltaj, başlangıçta hızlı daha sonra yavaşlayarak artar ve sonra da voltaj artışı durur. Kritik voltaj oranı elektrod yüzeyindeki kıvılcım deşarjı oluşumuna bağlı olarak değişir. Bu değer metal-elektrolit kombinasyonuna bağlıdır ve genellikle 120-350 V arasındadır. Prosesin ilk adımı olarak elektrodu çevreleyen beyaz uniform bir ışık görülür(U5). İşlem devam ettikçe bu beyaz ışık , yüzey üzerinde hızlı hareket eden parçalı sarı renkli kıvılcımlara dönüşür (U6). Son olarak da birkaç kırmızı renkli ark yüzey üzerinde yavaşça hareket ederken görülür (U7).

Şekil 2-12 a

Şekil 2-12 b

Şekil 2-12-c (Yerokhin , 2003)

İlgili Kaynaklarsingle.php