Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
26
Şekil 2-12 de PEO prosesi sırasında oluşan mikrodeşarjlar görülmektedir. Şekil 2-12 a proses başlangıcından 10 dk sonrasını, Şekil 2-12 b 35 dk sonrasını ve Şekil 2-12 c ise 65 dk sonrasını göstermektedir.
2.2.3.4 Oksit Kaplamalar : Alüminyum alaşımları üzerine PEO ile elde edilen oksit tabakaları 3 farklı
katmandan meydana gelmektedirler. Gözenekli dış katman genellikle düşük sıcaklıklarda meydana gelen reaksiyonların ürünlerinden meydana gelir. Yoğun daha iç katman yüksek sıcaklık modifikasyonlarından oluşurken kaplama metalinin alaşım elementlerinin daha kompleks fazları bir geçiş katmanı olarak yoğun katmanın altında yer alır. Katmanların rölatif büyüklükleri , kompozisyonları ve yapıları ana metal ve elektrolit kompozisyonları ile uygulama şartlarına bağlıdır.
1 2 3
Şekil 2.13 : Alüminyum üzerine PEO ile kaplanmış oksit tabakasına ait fotoğraf. (Yerokhin,1999)34. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Plazma elektrolitik oksidasyon teknolojisi uygulanan 6082 aluminyum alaşımının özelliklerinin araştırılması - Sayfa 162
146 Tablo 5.12 300 ve 350 dakika proses süresince üretilen Müllitçe zengin PEO Kaplamaların ortalama elemental kompozisyonu [72] Element Alüminyum Oksijen Silisyum Atomik(%) 300 dakika 65,19 ± 4,5 26,95± 3,5 7,85± 1,1 Atomik(%) 350 dakika 66.54±2,7 27.39± 1,2 6.07± 1,4 Kaplama kalınlığı boyunca, kompozisyonun uniformluğu EDS analizi kullanılarak belirlenmektedir. Şekil 5.61 'de B e...
Plazma sprey termal bariyer kaplamaların ısıl ve mekanik özelliklerinin optimizasyonu - Sayfa 101
Eşdeğer termal iletkenlik katsayısı (W/m2K) 86 Şekil 4.30 incelendiğinde, gözeneğin yoğun bulunduğu sahalarda ısı iletiminin önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. TBK seramik katman %Gözenek / Termal iletkenlik ilişkisi 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1 1 3 5 7 9 11 13 15 % Gözenek Şekil 4.31. Seramik kaplama gözenek miktarı / termal yalıtkanlık ilişkisi. Şekil 4..31’de gözenek miktar...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaplama
oksit
elektrolit
alüminyum
proses
meydana


34. SAYFA ICERIGI

26
Şekil 2-12 de PEO prosesi sırasında oluşan mikrodeşarjlar görülmektedir. Şekil 2-12 a proses başlangıcından 10 dk sonrasını, Şekil 2-12 b 35 dk sonrasını ve Şekil 2-12 c ise 65 dk sonrasını göstermektedir.
2.2.3.4 Oksit Kaplamalar : Alüminyum alaşımları üzerine PEO ile elde edilen oksit tabakaları 3 farklı
katmandan meydana gelmektedirler. Gözenekli dış katman genellikle düşük sıcaklıklarda meydana gelen reaksiyonların ürünlerinden meydana gelir. Yoğun daha iç katman yüksek sıcaklık modifikasyonlarından oluşurken kaplama metalinin alaşım elementlerinin daha kompleks fazları bir geçiş katmanı olarak yoğun katmanın altında yer alır. Katmanların rölatif büyüklükleri , kompozisyonları ve yapıları ana metal ve elektrolit kompozisyonları ile uygulama şartlarına bağlıdır.
1 2 3
Şekil 2.13 : Alüminyum üzerine PEO ile kaplanmış oksit tabakasına ait fotoğraf. (Yerokhin,1999)

İlgili Kaynaklarsingle.php