Plazma elektrolik oksidasyon yöntemiyle alüminyum alaşımlarının kaplanması
27
Şekil 2.12de SEM ile çekilmiş yüzey fotoğrafı görülmektedir. Burada 1 ile gösterilen bölge gözenekli dış katmanı, 2 ile gösterilen bölge yoğun geçiş katmanını , 3 nolu bölge ise ince, kompleks fazların oluşturduğu bölgeyi göstermektedir. b de ise PEO kaplamanın en üst gözenekli katmanı temizlendikten sonra optik mikroskopla elde edilmiş bir fotoğraf görülmektedir. Burada parlak bölgeler alümina ve siyah bölgeler alümina silikat fazı göstermektedir.
Elektrolitteki silisyum konsantrasyonun arttırılması kaplamanın yapısında Si içermesi ve kompleks Al-Si-O fazlarının oluşması nedeniyle kaplama tabakasının daha hızlı gelişmesine neden olur. Bu çift fazlı bir orta tabaka oluşumuna neden olabilir. (A.A. Voevodin, 1996)
Oksit tabakası yoğunlukla -Al2O3 ve -Al2O3 ten oluşur. Dıştaki gözenekli katman -Al2O3 ten meydana gelir. Bu katmanın içeriği oksidasyon prosesi süresince sabit kalır. İçteki yoğun katmanın %50 den fazlası -Al2O3 tür ve bu da mikrosertlik ve aşınma direnci sağlar. (Xue, 2000) Kaplama kalınlığındaki artışta aşınma direncinin artmasına neden olur. (Nie, 1999)35. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Alüminyum-magnezyum ikili alaşımlarının mikroark oksidasyon yöntemiyle kaplama davranışına magnezyum miktarının etkisi - Sayfa 103
87 Gerek alan ve gerekse çizgi modunda yapılan SEM-EDS sonuçlarına göre O, Mg ve Al kaplamanın kalınlığı boyunca homojen olarak dağılmış bulunmaktadır. Ancak solüsyonda bulunan Si elementi kaplamaya MAO işleme sırasında girmekte ve kaplamada bulunan diğer oksit fazlarla reaksiyona girmektedir. Kaplamanın dış kısmında iç kısmına göre yüksek olduğu çizgisel EDS sonuçlarında anlaşılmaktadır. Ancak k...
Termal sprey yöntemiyle oluşturulan kaplamaların mekanik özelliklerinin incelenmesi - Sayfa 32
miktarda eklenmesiyle, bu kaplamaların sertliği ve bağlanma mukavemetleri artış gösterir. İstenilen sertliğe ulaşılmasında diğer bir yöntem ise mevcut YSZ kaplama üzerine Al2O3 dış kaplama tabakası sprey edilmesidir. Ancak, plazma sprey edilen Al2O3 kaplama γ ve δ-Al2O3 gibi birçok kararsız fazlar içerir. Bu kararsız fazlar, termal çevrim sırasında α- Al2O3 kararlı fazına dönüşerek yaklaşık 15% or...

35. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kaplama
kaplamanın
fazı
αalo
yoğun
direnci


35. SAYFA ICERIGI

27
Şekil 2.12de SEM ile çekilmiş yüzey fotoğrafı görülmektedir. Burada 1 ile gösterilen bölge gözenekli dış katmanı, 2 ile gösterilen bölge yoğun geçiş katmanını , 3 nolu bölge ise ince, kompleks fazların oluşturduğu bölgeyi göstermektedir. b de ise PEO kaplamanın en üst gözenekli katmanı temizlendikten sonra optik mikroskopla elde edilmiş bir fotoğraf görülmektedir. Burada parlak bölgeler alümina ve siyah bölgeler alümina silikat fazı göstermektedir.
Elektrolitteki silisyum konsantrasyonun arttırılması kaplamanın yapısında Si içermesi ve kompleks Al-Si-O fazlarının oluşması nedeniyle kaplama tabakasının daha hızlı gelişmesine neden olur. Bu çift fazlı bir orta tabaka oluşumuna neden olabilir. (A.A. Voevodin, 1996)
Oksit tabakası yoğunlukla -Al2O3 ve -Al2O3 ten oluşur. Dıştaki gözenekli katman -Al2O3 ten meydana gelir. Bu katmanın içeriği oksidasyon prosesi süresince sabit kalır. İçteki yoğun katmanın %50 den fazlası -Al2O3 tür ve bu da mikrosertlik ve aşınma direnci sağlar. (Xue, 2000) Kaplama kalınlığındaki artışta aşınma direncinin artmasına neden olur. (Nie, 1999)

İlgili Kaynaklarsingle.php